Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De to fotografert sammen ved en vegg.
DISKRIMINERINGSBEVIS: Elisabeth Ugreninov og Vegar Bjørnshagen har klart å sette tall på hvor mye vanskeligere det er å bli invitert til jobbintervju når arbeidsgiveren vet at du sitter i rullestol. (Foto: Pål Arne Kvalnes, Oslomet)

Ny forskning beviser at arbeidsgivere diskriminerer rullestolbrukere

Hvis du skriver i søknaden at du er rullestolbruker, så vil ikke arbeidsgiveren møte deg. Fersk forskning viser at rullestolbrukere kalles inn til intervju bare halvparten så ofte som andre.

Georg Mathisen
Publisert 08.04.2021 15:42

Forskerne sendte inn 1200 jobbsøknader.

På den måten fant de ut i praksis hvor mye svakere du står i arbeidsmarkedet når du sitter i rullestol.

– For å bli invitert til jobbintervju, må rullestolbrukere søke på nesten dobbelt så mange jobber som en kandidat som ikke er funksjonshemmet, forteller stipendiat Vegar Bjørnshagen ved universitetet Oslomet.

Nå har tidsskriftet European Sociological Review publisert funnene hans om hvordan rullestolbrukere diskrimineres når arbeidsgivere skal ansette.

– Rullestolbrukere utsettes for systematisk diskriminering. Sånn sett bekrefter resultatene det mange funksjonshemmede opplever når de søker jobber, fastslår Bjørnshagen.

Les også: JOBBSØKER? – IKKE NEVN RULLESTOLEN

Søkte 600 stillinger

Når du søker på en jobb og ikke får den, så er det mange ting som kan bidra til den avgjørelsen. Så når forskerne har søkt, derimot, har de sikret seg at det ikke er annet enn rullestolen som utgjør forskjellen på søknadene.

Vegar Bjørnshagen og kollega Elisabeth Ugreninov har sendt fiktive søknader på 600 stillinger. Til hver stilling har de sendt to søknader med noen dagers mellomrom – én hvor søkeren nevner rullestolen i en positiv sammenheng (i stil med «som rullestolbruker har jeg lært å se etter løsninger snarere enn begrensninger»), og én der søkeren ikke nevner noen rullestol.

De to søknadene er ellers så like som overhodet mulig: De to søkerne til en stilling har samme kjønn, helt vanlige navn med norsk opprinnelse, og omtrent nøyaktig samme bakgrunn.

For å sikre at søknadene er realistiske, har forskerne fått hjelp av både karriereveiledere, rekrutterere og bransjefolk i den bransjen de har søkt om jobb i.

De har valgt ut yrker der rullestolen ikke har noen praktisk betydning. Alle stillingene er hos private arbeidsgivere i Oslo-området.

Offentlige arbeidsgivere bruker nemlig en plattform der søkeren må ha sin egen profil, slik at det ville vært umulig å gjøre det samme eksperimentet med offentlige stillinger.

Vi hadde forventet diskriminering, men ikke at den var så omfattende.

48 prosent færre invitasjoner

Resultatet var at rullestolbrukeren ble invitert til intervju til 69 av de 600 stillingene. Den andre søkeren ble invitert til 133 jobbintervjuer.

– Å informere om en funksjonsnedsettelse reduserte sannsynligheten for å bli invitert til et jobbintervju med 48 prosent, konstaterer Bjørnshagen og Ugreninov i artikkelen sin.

Prosjekt om jobbsøkere
  • Forskningen til Vegar Bjørnshagen er en del av Hire-prosjektet, der Oslomet arbeider med å bedre kunnskapen om arbeidsgiveres holdning og praksis overfor jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne.
  • Elisabeth Ugreninov er prosjektleder for Hire. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
  • Bjørnshagen er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Velferdsforskningsinstituttet Nova på Oslomet. Selve doktorgraden tar han ved Universitetet i Oslo.

– Vi hadde forventet diskriminering, men ikke at den var så omfattende, sier Bjørnshagen.

– Basert på det som funksjonshemmede selv har fortalt om, kunne vi jo forvente at det var sånn. Men vi var faktisk litt usikre på hva vi skulle forvente, siden det ikke er gjort noen slik studie tidligere. Det er gjort studier på etnisk diskriminering, men en slik undersøkelse om rullestolbrukere er ikke gjort i Norden før, forteller han.

Sier ikke fra

Nå håper han at resultatene i første omgang kan gjøre flere arbeidsgivere bevisste på hvordan de vurderer jobbsøkere.

– Med denne studien måler vi bare at det forekommer diskriminering; vi kan ikke si så mye om årsakene. Derfor er det vanskelig å anbefale tiltak. Men det er helt klart at det burde være en bevisstgjøring. Diskriminering av funksjonshemmede er ikke like høyt på dagsordenen som annen type diskriminering, sier Bjørnshagen.

Han vil ikke gi noe klart råd om rullestolbrukere bør si fra om rullestolen i søknaden eller vente til et eventuelt jobbintervju.

I praksis varierer det da også hva jobbsøkere gjør: I en undersøkelse i forbindelse med studien til Bjørnshagen forteller nærmere seks av ti at de ikke skriver i søknaden at de har en bevegelseshemning.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.