Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Rune Ellefsen
EKSTREMISMEFORSKER: Rune Ellefsen deltar i HateCycle-prosjektet ved Universitetet i Oslo.

Samler erfaringer fra hatkrim

Hvis du har blitt utsatt for hatkriminalitet, ønsker forskere ved Universitetet i Oslo kontakt med deg.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 17.04.2024 14:52

Som en del av forskningsprosjektet som heter HateCycle, er forskere nå i gang med en intervjustudie om hatkriminalitet. Til den studien ønsker Rune Ellefsen å komme i kontakt med personer som har opplevd hatkriminalitet fra ulike minoritetsgrupper (lenke).

Funksjonshemmede er underrepresentert

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er helt eller delvis motivert av hat eller negative holdninger rettet mot en person eller gruppe på grunn av funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

– Funksjonshemmede har vært underrepresentert i forskning om hatkriminalitet, så vi synes det er spesielt viktig å få med funksjonshemmede i denne studien, sier han.

Rune Ellefsen er forsker ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Senter for ekstremismeforskning leder prosjektet, som skjer i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i politiet.

Forsker på hjelpetilbud

Siden prosjektet startet i høst, har forskerne fulgt rettssaker om hatkriminalitet.

– Nå skal vi gjøre dybdeintervjuer og komme dypere ned i folks erfaringer både med selve hendelsene og hvordan de er blitt møtt i etterkant: Har de fått den hjelpen de trenger av politi og andre? Hva kunne vært bedre? Vi vil kartlegge hva de som utsettes for hatkriminalitet, har behov for og finne ut hvordan samfunnet støtter eller ikke støtter dem, forklarer Rune Ellefsen.

Han understreker at de ivaretar personvernet til alle som lar seg intervjue, gjennom å følge Sikt, som er kunnskapssektorens tjenesteleverandør, og universitetets krav både til rekruttering, anonymisering og sikker datalagring.

– I tillegg har vi stor forståelse for at mye av dette kan være vanskelig å snakke om. Derfor velger den enkelte informanten selv hva hen vil svare på og ikke.

Forskerne vil intervjue folk utover i dette året, og HateCycle-prosjektet skal være fullført i 2026.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.