Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Norunn Tveiten Benestad.
BEDRE TOLKETJENESTER: Norunn Tveiten Benestad er stortingsrepresentant for Høyre. (Foto: Høyre)

Ny tolkelov skaper bedre tillit og rettsvern

MENINGER: Norske myndigheter har i mange år brukt tolker uten god nok fagkunnskap. Det har svekket folks tillit til tolkene, og sådd tvil om både habilitet og taushetsplikt, skriver Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant for Høyre, i dette innlegget.

Norunn Tveiten Benestad
Publisert 31.05.2021 21:26

Høyre har nå bidratt til nye regler for å gjenopprette folks tillit og rettsikkerhet.

Med den nye loven blir det nå heldigvis en plikt for offentlige organer til å bruke en kvalifisert tolk når det er nødvendig for å ivareta rettssikkerheten. Det samme gjelder også for å kunne yte forsvarlig helsehjelp og andre offentlige tjenester.

Tegnspråk og annen tolking i offentlige organers kommunikasjon med døve, hørselshemmede og døvblinde – for eksempel taktiltolking og skrivetolking – omfattes også av den nye loven. 

 I 2019 var det så ille at over seksti prosent av oppdragene utført av ukvalifiserte tolker. Det er svært alvorlig for Norges rykte som et land med sterke demokratiske tradisjoner og stert rettsvern.

Dersom vi svikter mennesker uten godt nok norsk til å forstå hva de blir spurt om, lykkes vi heller ikke med å yte gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder også ofte mennesker i sårbare situasjoner. Mange innvandrere kommer fra land der tilliten til det offentlige med rette er lav. Da betyr det alt å kunne stole på egen tolk. 

Dersom vi svikter mennesker uten godt nok norsk til å forstå hva de blir spurt om, lykkes vi heller ikke med å yte gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder også ofte mennesker i sårbare situasjoner.

Dårlig tolketjeneste kan resultere i alvorlige feil både i dagligdagse og i viktige situasjoner. Det kan føre til for sen diagnose av livstruende sykdommer, eller brudd på helt grunnleggende rettigheter.

Med denne loven styrker vi tilliten mellom innbyggere og myndighetene. Det er viktig for å skape et mer inkluderende samfunn.

Koronapandemien har også vært en tankevekker som viser hvor viktig der er å nå hele befolkningen med god og korrekt informasjon. Særlig i pandemiens første fase var det liten tvil om at mye smitte kunne vært unngått dersom myndighetene hadde kunnet nå bedre frem med informasjon til de delene av befolkningen som ikke behersker norsk.

Språk løser ikke alt, det handler også om å bruke de riktige kanalene, men språk er allikevel en svært viktig suksessfaktor i de fleste delene av samfunnet.

Norunn Tveiten Benestad
Stortingsrepresentant for Høyre

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.