Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sylvi Listhaug
VIL BEDRE BPA-ORDNINGEN: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug Frp) holdt åpningstalen på Ulobas Independent Living-seminar. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Listhaug om BPA: – Det er du som skal bestemme!

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) sparket i gang seminar-delen av Uloba Independent Living-seminar fredag. Temaet var «Frihet», og BPA-ordningen sto sentralt hele veien.

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 14.06.2019 16:02

Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) holdt åpningstalen på seminaret som i år har temaet «Frihet». Listhaugs tema var «Derfor vil regjeringen at BPA skal være et likestillingsverktøy, ikke en helseordning».

BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistanse og har vært rettighetsfestet siden 2015, men praktiseres til tider svært ulikt i landets kommuner.

Eldre- og folkehelseministeren startet med å fortelle fra sine møter med mange BPA-brukere der hun har hørt mange gode historier og mange historier om folk som ikke får den hjelpen de skal ha.

– De fire partiene i regjering synes at alle skal delta på lik linje med alle andre, uavhengig av funksjonsnivå, sa Listhaug fra talerstolen. Så fortsatte hun med å nevne hva regjeringen har gjort:

– Derfor har regjeringen rettighetsfestet ordningen, vi har utarbeidet rundskriv om forståelsen av BPA – og der må vi bare erkjenne at det ikke fungerer godt nok – det er utgitt en opplæringsbok, og helseminister Bent Høie har sendt brev til alle kommunene og oppfordret dem til å følge rettighetsfestingen, sa Listhaug.

Bort med aldersgrensen

Hun oppsummerte historier til mennesker hun har møtt som stortingsrepresentant, historier som har vært eksempler på hvordan ting ikke skal være og som nå fører til endringer.

Et eksempel var ALS-syke Elsa Marie Knudsen i Sande kommune i Vestfold, som etter mange år med BPA-ordning fikk et brev i posten da hun fylte 67 år med beskjed om at ordningen kom til å opphøre.

– Dette er flaut for Sande, sa Listhaug den gangen.

BPA ble rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015, men ett av kriteriene er at du må være under 67 år. Nå peker Listhaug på at det i Granavoldenplattformen står at 67-årsgrensen raskt skal avvikles for dem som har BPA i dag.

– 67 år er ingen alder! Det er du som skal bestemme. Det dreier seg om å leve, oppleve, ikke bare overleve, understreket hun.

Viser til NOU-en

Sylvi Listhaug og Vibeke Marøy Melstrøm

MANGE I SALEN: Mange bidro rundt temaet «Frihet». Her er statsråd Sylvi Listhaug i aksjon, med generalsekretær i Uloba, Vibeke Marøy Melstrøm til venstre i bildet. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Av Granavoldenplattformen går det også fram at det skal utarbeides en NOU for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten.

Listhaug benyttet anledningen til å peke på NOU-en og på utvalget som skal settes ned for å arbeide med den.

Ministeren hadde ikke tid å sette av til spørsmål fra pressen, men svarte på vei ut døra og bortover gangen. Mange har argumentert for at BPA-ordningen vil bli mer rettferdig under en egen lov eller administrasjon gjennom Nav.

– Er det aktuelt å flytte BPA-ordningen ut av helse- og omsorgslovgivningen?

– Dette er et av tingene som jeg er helt sikker på at utvalget om nå skal settes ned for å utarbeide NOU-en vil vurdere. Det er jo en del av mandatet til utvalget å se på hvordan vi kan gjøre BPA til et likestillingsverktøy, svarte Listhaug.

BPA
  • Brukerstyrt personlig assistanse – forkortet BPA – er en måte å organisere den praktiske assistansen som funksjonshemmede trenger i hverdagen. Prinsippet er at den enkelte funksjonshemmede selv organiserer bistanden og er arbeidsleder for sine assistenter.
  • På den måten skal enkeltmenneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen.
  • BPA ble rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015. Det betyr at funksjonshemmede som oppfyller kriteriene, har en rett til å få sine tjenester organisert som BPA.
  • For å ha rett til BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over to år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA-organisering vil være vesentlig dyrere for kommunen sammenlignet med de ressurser kommunen ellers ville brukt på tjenestetilbud til deg. (helsenorge.no)

Ansvaret for gode tjenester

På spørsmål om hva som kan gjøres for å hindre de store forskjellene mellom kommunene i hvordan de praktiserer BPA-ordningen, viste Listhaug igjen til utvalget og arbeidet med NOU-en.

– Der vil vi jo se på hva vi kan gjøre for å pushe kommunene der det ikke fungerer til å ta tak i det. Vi må hele tiden pushe på for at man tar det ansvaret man har for å gi gode tjenester. Det handler jo om frihet til å kunne leve et liv, og ikke bare overleve, sa Listhaug igjen.

– Det er estimert at rundt 15 000 har behov for BPA-ordningen mens kun 3500 har den. Er den for vanskelig å få?

– Det kan det nok være noen steder, andre steder fungerer det godt. Men det er jo også ting som dette utvalget må gå inn og se på, sa Listhaug.

Det handler jo om frihet til å kunne leve et liv, og ikke bare overleve.

Mye avhenger av utvalget

Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm er spent på utvalget som blir satt sammen, på hvordan mandatet blir og hvor tydelig det blir.

– Jeg er spent på om dette blir reelle likestillingsverktøyet eller om det igjen blir en forvaltning av helse- og omsorgstjenester. Medlemmene i utvalget og deres kompetanse på BPA og menneskerettigheter og likestillingsperspektivet blir helt avgjørende. Jeg håper jo virkelig at det blir et utvalg som ikke består av helsefaglig kompetanse, som er den tradisjonelle måten å se funksjonshemmede på, for da er vi like langt. Så dette blir veldig spennende! sier hun.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.