Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Collage - portretter av Tove Linnea Brandvik og Terje André Olsen
Tove Linnea Brandvik og Terje André Olsen, forbundsledere i henholdsvis Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund. (Foto: Norges Handikapforbund/Norges Blindeforbund)

Livsviktig aktivitet ofres med bingokutt

Regjeringen må endre bingoforskriften for å hindre kutt i støtten til frivilligheten, skriver lederne i Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund i dette debattinnlegget.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 22.02.2024 09:56

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Speidere, Handikapforbundets lokallag, leikarringer, korps, Blindeforbundets lokallag og mange flere står overfor et kjempekutt til lokal aktivitet i årene som kommer, fordi nye bingoregler innføres uten at konsekvensene for selve grunnfrivilligheten er skikkelig vurdert.

Kutter 150 millioner til lokal frivillighet

Bingo er en viktig inntektskilde for grasrota i norsk frivillighet. Over tre tusen ideelle formål finansieres på denne måten. Bingo betaler for nye instrumenter og korpstur, og utstyr og trening til idrettslag. Inntektene betaler for lokale møteplasser der personer med funksjonsnedsettelser blant annet får mulighet til å snakke med andre i samme situasjon, tips om hjelpemidler og opplæring i egne rettigheter. Slike aktiviteter er limet i lokalsamfunn og helt avgjørende for deltagelse og inkludering.

Regjeringen har vedtatt nye rammer for bingo. Med dette vil 240 millioner kroner reduseres til godt under 100 millioner. Et slikt kutt til lokale lag og foreninger hadde ført til et opprør på Stortinget om det skjedde gjennom statsbudsjettet. Med endringene som ligger på bordet, innfører regjeringen et snik-kutt av lokal frivillighet over hele landet, kan hende uten å ha tenkt skikkelig gjennom hva som skjer.

Hvis denne endringen gjennomføres skjer det, så vidt vi kan se, uten at regjeringen faktisk har utredet og forklart hvordan lokale lag og foreninger, selve kjernen i den norske frivilligheten, kommer til å rammes.

En ansvarlig spillpolitikk

Norge har lagt til rette for at ideelle og frivillige organisasjoner kan finansiere viktig arbeid gjennom spill og lotteri. Det handler blant annet om å skape møteplasser, drive opplæring og forebygge ensomhet og utenforskap. Dette finansieres både via egne spill som bingo og lodd, og via en andel av overskuddet til Norsk Tipping. Tradisjonen for dette går langt tilbake.

Vi vet at bingo heldigvis har lav risiko for spilleavhengighet og annen spillproblematikk. Likevel har både vi og bransjen støttet flere fornuftige innstramninger med registrert spill og fornuftige tapsgrenser per dag og måned, på samme måte som for Norsk Tipping og Rikstoto. Dette vil begrense hvor mye hver enkelt kan tape på bingospill, og er gode endringer.

Vi er derfor veldig overrasket over at regjeringen, uten nærmere dialog, plutselig strammet ytterligere til. Virkningen er nedstenging og at minimum sju av ti kroner til de gode formålene vil forsvinne i 2025. Dette er dokumentert i rapport fra Oslo Economics i 2022.

En ansvarlig spillpolitikk må veie tyngst.  Disse dramatiske nedskjæringene for norsk frivillighet handler ikke om det. Endringene mangler både faglig begrunnelse, og altså en utredning av konsekvensene for de som rammes.

Urimelig forskjellsbehandling

Selv om mange stiller opp frivillig for å arrangere turer for eldre, leirtilbud for barn med synsnedsettelser og kulturopplevelser for personer som ellers opplever ensomhet og isolasjon, er det også nødvendig med penger for å få hjulene til å gå rundt. Alternativet er å ta høye egenandeler som vil stenge mange ute. Dyrtiden slår hardt i frivilligheten og de viktige tilbudene vi gir befolkningen. Dette er alt for viktig til at man bare kan kutte!

Norsk Tipping har enerett til å drive større pengespill i Norge. Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund mener dette er den beste garantisten både for ansvarlighet og for overføringer til ideelle formål. Denne enerettsmodellen må forvaltes med klokskap.

Bingo er et fint supplement til Norsk Tipping og Rikstoto, uten å utfordre ansvarligheten. Regjeringen har lagt opp til tapsgrenser pr. måned som gjør at en spiller kan tape over 600 kroner pr. dag til Norsk Tipping og over 600 til Rikstoto, men under 150 kroner til bingo fra 2025. Det er veldig rart at de forskjellige spillene skal behandles så veldig forskjellig. Det er dette vi mener må endres. Likebehandling for å trygge lokal frivillighet i tusenvis av lag og foreninger.

Selv i dag, hvor det ikke er tapsgrenser for bingo, er risikoen for avhengighet minimal. Det er godt dokumentert gjennom hjelpelinjen og befolkningsundersøkelser.

Nå er det på tide å stoppe opp, for å hindre store frivillighetskutt i lokalsamfunn over hele landet vårt. Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund ber regjeringen ta grep, før det er for seint! For å sikre forutsigbarhet, må bingoforskriften endres raskt, og senest innen 1. januar 2025. Frivilligheten har ikke en krone å miste.

 

Tove Linnea Brandvik, leder Norges Handikapforbund
Terje André Olsen, leder Norges Blindeforbund

***

Enig eller uenig i det du leser? Skriv gjerne et debattinnlegg og send det til post@handikapnytt.no.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.