Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Lan Marie Nguyen Berg fotografert i gatemiljø.
PARKERING FOR LIKESTILLING: Stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener flere funksjonshemmede må få tilgang på HC-kort. Men samferdselsministeren frykter økt press på kommunene. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

MDG vil gi flere rett til HC-kort – men samferdselsministeren advarer

Miljøpartiet De Grønne ønsker å styrke rettighetene til bevegelseshemmede som trenger parkeringstillatelse. Men samferdselsministeren advarer mot å åpne ordningen for «vesentlig flere» og frykter økt press på kommunene.

Ivar Kvistum
Publisert 10.03.2023 10:46

Dagens regelverk for handikapparkering er med på å hindre likestilling for mennesker som har vanskelig for å gå. Det mener Miljøpartiet De Grønne.

MDGs stortingsrepresentanter Lan Marie Nguyen Berg og Kathy Lie fremmet derfor et forslag i Stortinget for å endre regelverket for å styrke funksjonshemmedes rettigheter i ordningen.

– Vi mener at ingen skal bli funksjonshemmet på grunn av manglende tilrettelegging i samfunnet. Alle personer med funksjonshindringer skal få oppfylt sin rett til å delta og å ha mulighet til å leve fullverdige og likestilte liv på linje med andre, skriver Lan Marie Nguyen Berg og Kathy Lie i forslaget.

Vi mener at ingen skal bli funksjonshemmet på grunn av manglende tilrettelegging i samfunnet.

«Særlig behov» må bort

For slik er det ikke i dag, mener de. Regelverket for parkeringstillatelse er utformet slik at mange holdes utenfor ordningen, og praksisen varierer fra kommune til kommune.

Det er kravet om «særlig behov» de to MDG-representantene mener må bort. Fordi:

– Parkeringsforskriften gjør at mennesker som har vanskelig for å gå, men ikke har jobb eller kan dokumentere «særlig behov», i mange kommuner ikke får HC-kort. Behov for fritidsreiser, som å dra til butikken, til fysioterapeut eller på kino, regnes ikke nødvendigvis som «særlige behov», skriver de.

Fullverdige og likestilte liv

Derfor foreslo MDG-representantene å endre forskriften slik at det kommer fram at «formålet er å gi mennesker med behov for parkeringsbistand mulighet til å leve fullverdige og likestilte liv på lik linje med andre».

De foreslo også å stryke vilkåret om «særlig behov» fra vilkåret i forskriften, slik at det er tilstrekkelig å ikke kunne gå eller å ha store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Jon-Ivar Nygård på en talerstol.

FRYKTER ØKT PRESS: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård frykter økt press på kommunene om mer tilrettelagt parkering dersom vesentlig flere får tilgang til HC-kort. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Frykter økt press på kommunene

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fraråder Stortinget å vedta MDG-representantenes forslag.

Forslaget om å stryke betingelsen som «særlig behov», vil senke terskelen for å få parkeringstillatelse, hevder han.

«Det vil innebære at vesentlig flere vil kunne få en slik tillatelse, med påfølgende konkurranse om tilgjengelige parkeringsplassene, og økt press på kommunene for å etablere mer tilrettelagt parkering», skriver han i et brev til stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Full gjennomgang av regelverket

I stedet for å vedta MDGs forslag til endringer, mener samferdselsministeren det er en bedre idé med en totalgjennomgang av forskriften.

«Det er viktig at de som er mest berørt av regelverket, de forflytningshemmede og kommunene involveres tett i et slikt arbeid», skriver han.

En slik gjennomgang av regelverket vil ta tid og blir i hvert fall ikke ferdig i år, innser Nygård.

Det vil innebære at vesentlig flere vil kunne få en slik tillatelse, med påfølgende konkurranse om tilgjengelige parkeringsplassene, og økt press på kommunene for å etablere mer tilrettelagt parkering.

Forsinket veileder

Samferdselsministeren er imidlertid enige med MDG på et annet punkt: At det er nødvendig å få ferdig den nasjonale veilederen som forteller kommunene hvordan parkeringsregelverket skal praktiseres.

Dette arbeidet har tatt lang tid, men Nygård skriver at han ønsker å det skal «ferdigstilles så snart som mulig og senest i løpet av 2023».

Behovet må styre

Flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er enige med Jon-Ivar Nygård i at det trengs en total gjennomgang av parkeringsforskriften. Derfor fikk MDG-forslaget tommelen ned.

Men i en komitemerknad understreker Høyre, SV og Venstre at det ikke kan være antall tilgjengelige HC-parkeringsplasser som avgjør hvem som får HC-parkeringstillatelse i en kommune.

«Det må derfor alltid være den funksjonsnedsatte innbyggerens behov for tilrettelagt parkering som ligger til grunn», skriver de.

Likestillingsverktøy

De samme partiene understreker at regelverket må praktiseres likt i alle kommuner.

«Det kan ikke være hvor du bor som avgjør om du kan benytte HC-parkering», understreker de.

De tre partiene understreker også at man i arbeidet med en ny forskrift må legge vekt på at «HC-parkering er et likestillingsverktøy som skal bidra til at alle kan leve mest mulig frie og likestilte liv og kunne delta i samfunnet, få gjort nødvendige ærender og ha tilgang til de samme sosiale arenaer som alle andre».

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.