Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Mehus og Solvik-Olsen ansikt til ansikt på Jernbanetorget med busser og trikkeskinner i bakgrunnen.
STANDARD KOLLEKTIVTRANSPORT: Jernbanetorget i Oslo er blant Norges travleste transportknutepunkter. Her møtte direktør i Standard Norge, Jacob Mehus (til venstre) samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å overrekke tre nye standarder for universell utforming av offentlig transport. (Foto: Ivar Kvistum)

Nå blir tilgjengelige busser standard

Ny standard for universell utforming av busser stiller konkrete krav om trinnfri påstigning eller selvbetjente heiser.

Ivar Kvistum
Publisert 05.05.2017 08:50

20 prosent av befolkningen opplever at det er vanskelig å reise med buss og annen kollektivtransport. For eksempel:

Synshemmede har problemer med å orientere seg og finne riktig buss.

Bevegelseshemmede har problemer med å komme seg på og av.

Dette til tross for at loven krever at offentlig transport være tilgengelig. Busser, holdeplasser, stasjoner og så videre skal være universelt utformet, slik at de kan brukes av alle på en likeverdig måte.

Men hva betyr det egentlig at noe er universelt utformet? Standard Norge gir svaret på det gjennom tre nye standarder som definerer i detalj hvordan både materiell, regler og informasjon skal være for å kunne kalles universell utformet.

Konkrete krav

Den ene standarden handler om hvordan busser skal være utformet. Den andre setter krav til transportørene for å ivareta passasjerenes rettigheter.

Mens den tredje beskriver hvordan tjenester på transportområdet skal være utformet, blant annet når det gjelder informasjonen og servicen som gis.

For eksempel må selskaper som driver persontrafikk gi sine ansatte opplæring om ulike funksjonsnedsettelser, hvilke barrierer funksjonshemmede møter og hvordan man skal yte assistanse – dersom de skal oppfylle standarden for tjenester på transportområdet.

Fjerne barrierer og usikkerhet

Mehus holder innlegg.

FLERE SKAL MED: Jacob Mehus er administrerende direktør i Standard Norge.

De tre nye standardene ble tirsdag 2. mai overrakt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i forbindelse med et fagseminar på Trafikanten i Oslo. Dette er kundesenteret til Ruter, selskapet som drifter kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

Det var administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, som overrakte de tre nye standardene til statsråden.

– Disse standardene skal fjerne barrierer og usikkerhet slik at flere mennesker skal kunne bruke kollektivtransport, sa han.

Frihet til å reise

Ketil Solvik-Olsen sa han bare ser fordeler med å innføre nye, enhetlige standarder:

– For en tid tilbake besøkte jeg en av de største bussprodusentene i Europa. Der fortalte de at det ikke finnes noe land som har så mange ulike standarder på bussene som Norge, sa Solvik-Olsen.

Et enkelt eksempel er at det ikke har vært en felles standard for hvilke kontrastfarger som brukes på håndtak, stoppknapper og liknende.

– Med bare én standard kan samfunnet spare mye penger. Det blir rimeligere å gjenbruke utstyr. Og den enkelte passasjer vil lettere kunne kjenne seg igjen på ulike steder. Dermed trenger vi ikke bruke krefter på å orientere oss på nytt, sa statsråden.

Ketil Solvik-Olsen holder et innlegg i møtesalen.

FRIHET: Å kunne bruke offentlig transport for å komme seg rundt, innebærer en frihet som alle må få del i, understreket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Foto: Ivar Kvistum)

Vil ikke detaljstyre

Han mener det er viktig for menneskets frihet å ha tilgang på kollektivtransport:

– Derfor må vi legge til rette for at mennesker fortsatt har frihet til å reise selv om man har noen spesielle behov. Det er kjedelig og upraktisk å være avhengig av andre. Derfor trenger vi universell utforming, slo han fast.

Disse dokumentene er ikke direkte juridisk bindende, men de er ment å være veiledende. Når man skal kjøpe inn nye busser eller inngå avtaler med transportører, kan man stille som krav at standardene følges dersom man skal komme i betraktning som leverandør.

– Jeg er ikke tilhenger av detaljstyring. Men det er en fordel for alle at man blir enige om å bruke bestemte standarder, sa Ketil Solvik-Olsen.

Buss-standard
  • Den nye standarden for busser sier blant annet:
  • Alle lavgulv- og laventrébusser skal ha trinnfri på- og avstigning. Andre busser skal ha heis.
  • Bussene skal være utformet slik at de minst kan ha med en rullestol som er 130 cm lang, 75 cm bred og med en samlet vekt på inntil 300 kg. Standarden beskriver også hvordan sikkerhets- og festeanordninger skal være utformet.
  • Dersom det er elektrisk rampe eller heis på bussen, skal passasjerer fortrinnsvis kunne betjene den selv.
  • Innvendige stopp-knapper skal plasseres 110 cm over gulvet. Utvendige signalknapper skal være 110 cm over bakkeplan.
  • Annonsering av holdeplasser og informasjon om avvik skal kunne gis båe på en monitor (visuelt) og over høyttaler om bord.
  • Det skal være kontrastmarkering som gjør det lett å finne bussens inngangsdører.
  • Kilde: Standard Norge

Fornøyde organisasjoner

Både interesseorganisasjoner, myndigheter og næringsliv har vært med på å skape de nye standardene.

– Vi har en undersøkelse som viser at 46 prosent av funksjonshemmede sier at transport er en utfordring i hverdagen. Halvparten har vanskeligheter med å reise med buss uten ledsager. Og for mange er det ombordstigning som er hovedproblemet, sa fagpolitisk rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Cato Lie.

Norges Blindeforbunds Sverre Fuglerud er også glad for de nye standardene, som setter krav om løsninger for mange av utfordringene som synshemmede møter.

– 80 prosent av passasjerer med synshemninger har problemer med å oppfatte hvilken buss som kommer. dette kan føre til mange vanskelige situasjoner, sier Fuglerud.

I den nye standarden stilles det krav om annonsering med lyd når busser kommer til holdeplassen. Ikke bare inne i bussen, men også utenfor.

Oppstykket regelverk

Komiteen som har jobbet fram standardene, er ledet av juridisk rådgiver Svein Erik Wandaas i Ruter. Selskapet står alene for halvparten av landets kollektivtrafikk og har lenge opplevd et stort behov for tydeligere standardisering av kravene til universell utforming.

– Det er en utfordring at regelverket på dette området er veldig oppstykket og fragmentert. Derfor tok vi initiativet til å utvikle norske standarder, og vi ser veldig fram til å ta disse verktøyene i bruk, sa Wandaas under seminaret.

Han innrømmet at Ruters egne busser ikke er gode nok i dag. Rampene for rullestolbrukere er manuelle og tunge, og de må betjenes av sjåføren eller tilfeldige medpassasjerer. Wandaas antydet at dette problemet står foran å finne sin løsning.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.