Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Simen Bondevik
STØTTER INKORPORERING: Simen Bondevik i Partiet Sentrum mener at likestillingsminister Lubna Jaffery står foran en av sine viktigste politiske avgjørelser på lang tid.

Nå gjelder det, Lubna Jaffery!

77 prosent av høringssvarene støtter flertallets forslag om inkorporering i menneskerettsloven, skriver Simen Bondevik i dette debattinnlegget.

Simen Bondevik
Publisert 28.06.2024 11:03

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I januar la det juridiske ekspertutvalget frem sin utredning om inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. I begynnelsen av juni gikk fristen for å levere høringssvar til utredningen ut. Nå ligger avgjørelsen hos kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og resten av Regjeringen. Jeg håper de lytter til flertallet i det juridiske ekspertutvalget og høringssvarene. CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven!

De av oss med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet. Samtidig er vi en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet vårt. Norge har flere ganger fått krass kritikk fra FN for måten funksjonshemmede blir behandlet på. Denne realiteten er nødt til å bli tatt på et mye større alvor fra politisk hold. Flere ganger har det blitt fremmet forslag på Stortinget om å inkorporere CRPD i norsk lov. Hver gang har det blitt nedstemt.

Heldigvis kom det til slutt på plass et juridisk ekspertutvalg som har utredet inkorporering av konvensjonen. Flertallet i ekspertutvalget konkluderte med at CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven, i tråd med det alle organisasjoner som jobber for funksjonshemmedes rettigheter mener. Dessuten er det en lang rekke andre aktører som mener det samme.

Av høringssvarene som ble sendt inn er det massiv oppslutning for inkorporering av CRPD i menneskerettsloven. 77 prosent støtter flertallets forslag om inkorporering i Menneskerettsloven. Det innebærer tunge faglige aktører som Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Barneombudet, Virke, JURK, Kirkerådet, Norsk Sykepleierforbund, Ergoterapeutene, Norsk Studentorganisasjon, Redd Barna, Rettspolitisk forening, Sametinget, Språkrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Som flere av disse høringssvarene understreker: Å inkorporere CRPD i menneskerettsloven handler ikke om å innføre noen nye særrettigheter for de av oss med nedsatt funksjonsevne. Derimot er konvensjonen til for at vi skal få oppfylt grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med resten av befolkningen. CRPD er altså ikke særbehandling, men likestilling.

Jeg mener at Lubna Jaffery, og resten av regjeringen, står foran en av sine viktigste politiske avgjørelser på lang tid. Skal de av oss med nedsatt funksjonsevne få oppfylt våre menneskerettigheter på lik linje med resten av befolkningen? Jeg håper svaret blir et klart og tydelig ja!

 

Av: Simen Bondevik,

sentralstyremedlem, Partiet Sentrum

***

Enig eller uenig i det du leser? Skriv gjerne et debattinnlegg og send det til post@handikapnytt.no.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.