Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Sigrun Vågeng.
FÆRRE FEIL: Nav-direktør Sigrun Vågeng mener at etatens gjennomgang gir grunnlag for å justere ned omfanget av Nav-skandalen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen

– Nå har vi gjennomgått en så stor del av saksmengden at vi har grunnlag for å nedjustere anslaget, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Handikapnytt
Publisert 19.02.2020 10:15

(NTB:) Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen fra 2.400 til i underkant av 2.000 personer etter å ha gjennomgått en rekke saker.

Nav anslår at de 2.000 personene vil få utbetalt om lag 80 millioner kroner til sammen, og at de vil få slettet gjeld til Nav på omtrent samme beløp.

I tillegg kommer etterbetalinger på bakgrunn av urettmessig stans og avkorting.

Har utbetalt 34 millioner

Bakgrunnen for oppryddingen er at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Nav har gått gjennom tilbakekrevingssaker tilbake til 2012 for å finne personer som er berørt av feilen. Så langt er det  utbetalt om lag 34  millioner kroner til  540  personer.

Det er store variasjoner i utbetalingsbeløpene. 160  personer har ikke fått noe etterbetalt fordi de ikke har innbetalt noe på sine krav, opplyser Nav.

Minst 78 er feilaktig dømt

Målet er å ha ferdigbehandlet tilbakekrevingssakene i midten av april, ifølge Vågeng.

Da gjenstår behandlingen av saker hvor personer feilaktig har fått stanset eller avslått en av de aktuelle ytelsene. Det er for tidlig å anslå hvor mange dette gjelder.

Påtalemyndigheten har så langt avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.