Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde som viser debattdeltakere stående rundt et bord ute på dekk på NRKs flåte.
PÅ BÅT: Under Arendalsuka i 2018 hadde NRK alle sine arrangement på en båt og en flytebrygge som ikke var tilgjengelig for rullestolbrukere. Her Dagsnytt 18-sending. (Foto: Mona Hauglid, Arendalsuka)

NRK felt for diskriminering av funksjonshemmede etter Arendalsuka

Rullestolbrukere hadde ikke tilgang til NRKs arrangement under Arendalsuka i 2018. Det er indirekte diskriminering, fastslår Diskrimineringsnemnda. NRK sier de har forbedret seg.

Stine Slettås Machlar
Publisert 09.01.2020 07:00

Det var stiftelsen Stopp Diskrimineringen som klaget inn NRK til Diskrimineringsnemda etter at rullestolbrukere ikke hadde fysisk tilgang til å delta på tv-kanelens folkemøte under Arendalsuka i 2018.

– Det er så viktig å få igjennom dommer på indirekte diskriminering. Det viser brudd på det generelle forbudet mot diskriminering av funksjonshemmede, som at vi blir nektet adgang til arrangement, varer og tjenester eller å utøve et verv som andre mennesker har tilgang til, sier Berit Vegheim fra Stiftelsen Stopp Diskrimineringen.

Flytebrygge og båt uten tilgang

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena der organisasjoner, næringsliv og politikere samles for å debattere politikk.

NRKs stand ble i 2018 holdt på en flytebrygge og i båt hvor det ikke var mulig å komme inn.

Tv-kanelen legger i sitt svar til nemda vekt på at noen representanter gikk ut av området for å snakke med de som ikke kom seg inn på folkemøte.

«Kringkastingssjefen og flere NRK-profiler gikk i land for å nå ut til flere personer, blant annet flere rullestolbrukere ved kaikanten og fortauet i Kirkegata.», skriver de til nemda.

– Vil delta på samme vilkår som andre

Vegheim fra Stop Diskrimineringen synes ikke dette er godt nok.

– Arendalsuka og de som arrangerer der, skryter av at de er et «demokratisk dansegulv». Da må de legge til rette for at alle får delta på lik linje. De må ha god planlegging for å finne løsninger. Det er greit med provisoriske løsninger siden det ikke er permanent, men noen løsninger for at alle skal få delta på dette må de kunne få til, sier hun.

Les også: HALVE ARENDALSUKA FRAMSTÅR UTILGJENGELIG FOR RULLESTOLBRUKERE

– Indirekte forskjellsbehandling

Det er dette om å ikke få delta som andre Diskrimineringsnemda trekker frem fra Likestillings- og diskrimineringsloven når de skal behandle klagen.

«Indirekte forskjellsbehandling er «enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd», skriver nemda i sin redegjørelse.

Diskrimineringsnemda påpeker videre at den fysiske utforming av NRKs stand gjorde det umulig for rullestolbrukere å delta på folkemøte til tv-kanalen.

«Etter nemndas vurdering utgjorde utformingen av landgangen/rampen en fysisk hindring for rullestolbrukerne og disse ble stilt dårligere enn andre ved at de ikke hadde tilgang til å delta på NRKs folkemøte på Paviljongen uten assistanse».

Fratatt mulighet

På bakgrunn av dette konkluderer Diskrimineringsnemda med at NRK har diskriminert på grunn av funksjonsnedsettelse, siden rullestolbrukere ikke kunne velge om de ville delta eller ei.

«Selv om det er positivt at representanter fra NRK gikk i land for å nå ut til flere personer, herunder rullestolbrukere, endrer ikke det nemndas vurdering av at det foreligger indirekte forskjellsbehandling», heter det i nemndas uttalelse.

Selv om det er positivt at representanter fra NRK gikk i land for å nå ut til flere personer, herunder rullestolbrukere, endrer ikke det nemndas vurdering av at det foreligger indirekte forskjellsbehandling.

«Til forskjell fra det øvrige publikummet hadde ikke rullestolbrukerne et valg knyttet til om de ønsket å delta på arrangementet om bord Paviljongen, eller ved kaikanten eller fortauet i Kirkegata. Det strider dessuten imot formålet med bestemmelsene om universell utforming at tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser ivaretas gjennom særløsninger.», står det videre å lese i vedtaket.

Les hele vedtaket fra Diskrimineringsnemda her (åpner ekstern lenke).

Håper flere lærer

Berit Vegheim er glad for at det er blitt fattet et vedtak.

– Det er bra at vi får vedtak som fokuserer på indirekte diskriminering. Jeg håper flere får dette med seg og begynner å klage etter denne bestemmelsen. For med den kan ingen si at forskjellsbehandlingen har et saklig formål. Ikke minst håper jeg at arrangører kan lære av dette og tilrettelegge bedre, sier hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

– Har tatt grep

NRK opplyser til Handikapnytt at de tok grep for å forbedre seg for Arendalsuka i 2019, og at de også vil fortsette med dette i år.

– NRK har en ambisjon om å samle og engasjere hele Norge. Vi ønsker at alle skal kunne delta på våre åpne arrangementer. Vi tok grep under Arendalsuka 2019. Vi skaffet bredere ramper. Vi hadde to store monitorer oppe på fortauet slik at alle kunne se hva som foregikk ute på Paviljongen. Vi hadde teleslynge på våre innendørs arrangementer, og vi hadde tegnspråktolker på de største arrangementene våre, skriver NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen i e-post til Handikapnytt.

I samme e-post oppfordrer hun publikum til å komme med innspill på hvordan kanalen kan bedre sin tilgjengelighet.

– I forkant av Arendal 2020 skal vi fortsette arbeidet med tilgjengelighet. Innspill og tilbakemeldinger fra publikum er et viktig verktøy for å bli mer tilgjengelige.  Vi setter stor pris på tips til hvordan vi kan forbedre oss, slik at alle kan delta på våre arrangementer, skriver hun videre.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.