Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ida Hauge Dignes
ELEV-RETTIGHETER PÅ NETT: Ida Dignes Hauge har ledet Safos arbeid med nettsiden «Skolen er for alle». (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Nytt nettsted viser vei til elevenes rettigheter

Er du elev med funksjonsnedsettelse på ungdomsskolen eller videregående skole? På den nye nettsiden «Skolen er for alle» kan du lære mer om rettighetene dine og finne hjelp gjennom skoleløpet.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 14.04.2021 11:52

Den nye nettsiden «Skolen er for alle» skal på en enkel og forståelig måte informere og forklare elever i ungdomsskolen og videregående skole som har en funksjonsnedsettelse om hvilke rettigheter de har på skolen og i skoleløpet.

Det er Safo – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – som står bak nyvinningen.

Tilgjengeliggjort

Ida Hauge Dignes har vært koordinator for skoleprosjektet og ansvarlig for innholdet.

– Det er veldig viktig å ha noen som kan opplyse om elevers rettigheter på en lettfattelig måte, tilgjengelig for alle, sier hun.

De rettighetene som kommer fram blant annet i opplæringsloven, CRPD og Salamanca-erklæringen, er ikke fullt så tilgjengelige, forklarer hun.

– På «Skolen er for alle» er det brukt enklere språk, det er synstolkninger og ordforklaringer. Og man kan få alt opplest hvis man vil det, sier hun.

For kjenner du rettighetene dine, kan du si fra om de brytes, noe som forhåpentlig bidrar til at du får det bedre på skolen.

– Og dessverre er det fremdeles sånn at elever med funksjonsnedsettelse i stor grad må si fra selv, sier Ida Hauge Dignes.

Dessverre er det fremdeles sånn at elever med funksjonsnedsettelse i stor grad må si fra selv.

Rettighetsbrudd

Mange elever med funksjonsnedsettelse får ikke rettighetene sine oppfylt i skolehverdagen.

Noen får for eksempel ikke godt nok tilrettelagt opplæring.

Andre møter fysiske barrierer som gjør dem unødig slitne i hverdagen.

Noen får ikke gå på nærskolen sin fordi den ikke er tilgjengelig, noe som nok en gang ble bekreftet i rapporten «Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne, laget av NTNU på oppdrag fra Bufdir, lagt fram i oktober 2020.

Frafall i utdanningsløpet

Nova-forsker Jon Erik Finnvolds rapport fra prosjektet «Alle skal med? Integrasjon i skole og arbeidsliv for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse» fra 2013 viste at 64 prosent av barn med funksjonsnedsettelse ikke fullførte videregående skole.

Verken Statistisk sentralbyrå eller Utdanningsdirektoratet har statistikk på dette. Men ifølge SSBs siste oppdatering av arbeidskraftundersøkelse med tall fra 2. kvartal 2020, er 40,6 prosent av personer med funksjonsnedsettelse i arbeid, mot 73 prosent for sysselsatte totalt.

Og det er nær sammenheng mellom utdanning og muligheter for jobb.

Nettsiden er også et ledd i kampen for å redusere dette frafallet, bekrefter Dignes.

Skjermbilde av nettsidens forside.

LETTERE TILGJENGELIG: Slik ser den nye nettsiden skolenerforalle.no ut.

Satt i system

Havet av rettighetsinformasjon er systematisert under ulike faner på «Skolen er for alle». Under «Historier fra virkeligheten» kan du lese korte elev-eksempler der noe i skolehverdagen har fungert godt eller dårlig og hva det har ført til.

Under «Finn hjelp» finner du lenker til sentrale lover, instanser som kan hjelpe og en oversikt over sentrale kontaktpersoner opp gjennom skoleløpet og hjelpemidler på skolen.

Ordforklaringer ligger til høyre.

Under «Rettigheter» finner du rettighetshjelpen og lenker til lover i praksis, samt til nasjonale og internasjonale lover – alt med ordforklaringer.

Under «Inkluderende skole» forteller elever på video hvorfor det er så viktig med inkluderende skole.

«Huskeliste» kan hjelpe deg å planlegge før du begynner på skolen. Kanskje trenger du en koordinator? Kanskje har du behov for tilrettelegging eller ekstra tid?

Jeg håper nettsiden fører til at elever føler seg mindre alene, for eksempel ved å kunne lese andres historier.

Nytteverdi

Nå oppfordrer Dignes elever til å ta nettsiden i bruk.

– Er man den eneste eleven på skolen med synlig funksjonsnedsettelse, kan man oppleve at det er vanskelig å møte barrierer alene. Jeg håper nettsiden fører til at elever føler seg mindre alene, for eksempel ved å kunne lese andres historier, sier hun.

– Kanskje det kan gjøre ryggsekken litt lettere å bære. Jeg håper også at skolene blir mer bevisste hvilke rettigheter de har og at elevene bruker stemmen sin selv om det er tøft og vanskelig. Og jeg tror det kan være enklere å si fra og prate om det som ikke fungerer når man har nettsiden å vise til.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.