Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Ludvigsen på talerstolen.
HEIER PÅ FUNKSJONSHEMMEDE: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) i Vestby kommune leverte et engasjert forsvar for hvor viktige kommunale råd for funksjonshemmede kan være – dersom de slipper til. (Foto: Ivar Kvistum)

Ordføreren som tar rådet for funksjonshemmede på ramme alvor

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne må få status og pondus på linje med andre politiske utvalg. Det mener ordfører Tom Anders Ludvigsen i Vestby.

Ivar Kvistum
Publisert 27.01.2018 16:18

Denne helgen pågår den årlige, nasjonale Safo-konferansen på Gardermoen.

Et viktig tema på konferansen er hvordan kommunale råd for funksjonshemmede skal utrustes til å gjøre en best mulig jobb for dem de representerer.

En vanlig erfaring er at rådene ikke får opplæring, ikke blir tatt med i diskusjoner og kommer altfor sent inn i politiske saker som har betydning for tilgjengelighet, deltakelse og universell utforming.

Dette til tross for at disse rådene er lovpålagt i kommunene.

Gi utvalget pondus

Derfor skapte han begeistring i salen, ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) i Akershus-kommunen Vestby, da han gikk på talerstolen og leverte en engasjert kjærlighetserklæring til de kommunale rådene for funksjonshemmede.

– Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne må få den pondusen det fortjener. Det skal være et utvalg på linje med de andre politiske utvalgene i kommunen, og det må oppnevnes deretter. Vi må ta det på alvor, erklærte han.

Ludvigsen lovpriste nytteverdien av kompetansen som det kommunale rådet sitter på.

Han snakket om hvor viktig det er å trekke dem inn tidlig i planlegging og prosesser. På den måten unngår man å gjøre feilvurderinger og tabber som man må rette opp igjen langt senere.

Hvis vi ikke involverer rådet tidlig i beslutningsprosessene, viser vi ikke respekt for den kompetansen de sitter på. Og vi får heller ikke nytte av den.

– Hvis vi ikke involverer rådet tidlig i beslutningsprosessene, viser vi ikke respekt for den kompetansen de sitter på. Og vi får heller ikke nytte av den, sa Ludvigsen.

SAFO
  • SAFO står for Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.
  • Dette er en paraplyorganisasjon der følgende organisasjoner er med:
  • Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).
  • SAFO oppnevner blant annet representanter til offentlige råd og utvalg.
  • SAF) er inndelt i ni regioner, og regionkontorene i NHF har koordinatorfunksjonen.

Opplæring som andre folkevalgte

Vestby-ordføreren forklarte at man i hans kommune sørget for å få konstituert det kommunale rådet for funksjonshemmede allerede på det andre kommunestyremøtet etter valget, samtidig med politiske «tungvektere» som helse- og sosialutvalg, teknisk utvalg og så videre.

Dermed klarer Vestby å løse det som er et problem i mange andre kommuner: Svært ofte får ikke de kommunale rådene den samme opplæringen som andre folkevalgte politikere, fordi de blir oppnevnt for sent etter et valg.

Når kommunale råd for funksjonshemmede er på plass, har andre folkevalgte allerede fått opplæringen som skal sette dem i stand til å utføre oppgavene de er valgt til på en god måte.

På Safo-konferansen snakket rådgiver Christian Hellevang i kommuneorganisasjonen KS om denne utfordringen. Han sa:

– Vi mener at de kommunale rådene bør være med på opplæringen folkevalgte, slik at alle får den samme opplæringen. Det vil gjøre noe med rådenes status.

Han ba Safo-representantene komme med innspill om hvordan dette skal løses.

– Nå skal vi utforme tilbudet om folkevalgtopplæring etter valget i 2019, og vi ønsker innspill sa han.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.