Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Perspektivtegning av interiøret i bygningen. Til høyre går en trapp oppover. Ved hver asats er det en sone med bord og sittegrupper. Det er tegnet inn en rekke personer i trappa og i sonene. Og øverst er det en rullestolbruker.
VERKEN OPP ELLER NED: Slik tegnet Link Arkitektur de sosiale sonene som var planlagt i trappeløpet på det nye Helgasetr-bygget. Legg merke til rullestolbrukeren øverst på tegningen. Personen har ingen mulighet til å komme seg til de avsatte sonene for å være sosial. (Utsnitt av skisse fra Link Arkitektur)

Planla møteplasser midt i trappa – nå er de fjernet fra byggeprosjektet

Men selv om Statsbygg dropper de «sosiale sonene» som bare er tilgjengelige for gående, opprettholdes likevel klagen som Handikapforbundet og fire andre organisasjoner har sendt til Diskrimineringsnemnda.

Ivar Kvistum
Publisert 22.10.2021 13:21

Fem organisasjoner av funksjonshemmede har gått sammen om å klage Statsbygg og NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet inn for Diskrimineringsnemnda.

Organisasjonen mener at det nye universitetsbygget Helgaseter ikke oppfyller krav til universell utforming, og at utbyggerne heller ikke har lagt til rette for brukermedvirkning.

Les mer: UNIVERSITETSBYGG INNKLAGD FOR DISKRIMINERING

Da Handikapnytt ba Statsbygg kommentere diskrimineringsklagen, opplyste kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim at de omstridte sosiale sonene i trappeoppgangene var tatt ut av prosjektet.

 – Vi er uenige i at sosiale soner i trappeløp bryter med byggteknisk forskrift. Men vi har likevel tatt dem vekk, sa hun til Handikapnytt.

Utnytte plassen maksimalt

Begrunnelsen for å bygge inn møteplasser med stoler og bord på avsatser midt i trappeløpet, var i utgangspunktet å utnytte plassen maksimalt.

Da Universitetsavisa i Trondheim skrev om saken i september, begrunnet prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal, dette slik:

«NTNU ønsker å utnytte all den plass vi har tilgjengelig for å optimalisere sosiale soner innenfor en svært begrenset arealramme. Dersom det er mulig å utnytte trapperom til supplerende sosiale soner, er vi i utgangspunktet positive til at det brukes som et virkemiddel for å øke den totale kapasiteten i Helgasetr.»

Trekker ikke klagen

De sosiale trappesonene er ett av de tre hovedankepunktene fra organisasjonene mot Helgasetr-prosjektet.

Men selv om Statsbygg har droppet dem, opprettholder organisasjonene likevel klagen til Diskrimineringsnemnda.

– Vi kommer ikke til å trekke klagen, slår Kristian Lian fast.

Han er regionkontorleder for Norges Handikapforbund i Trøndelag, en av de fem organisasjonene som står bak klagesaken til nemnda.

Han påpeker at endringene i trappeløpene skjer etter innspill fra organisasjonene, men at byggherren selv mener de er innenfor det byggteknisk forskrift, Tek17, tillater.

– De betyr at de ikke tar inn over seg hva universell utforming er, men at de velger å ta dem bort fordi de fikk for mye pes fra andre.

Når mange fortsatt ikke forstår forskjellen på universell utforming og minstekrav i byggeforskriften, trenger vi klarere krav og føringer enn hva som er tilfellet i dag.

Og han legger til:

– Når mange fortsatt ikke forstår forskjellen på universell utforming og minstekrav i byggeforskriften, trenger vi klarere krav og føringer enn hva som er tilfellet i dag.

Lian skulle gjerne hatt Diskrimineringsnemnda til å vurdere nettopp hvordan Statsbygg har tolket Tek17 når de i utgangspunktet vurderte sonene i trappeløpene til å være innenfor.

– Så lenge vi ikke har en avklaring på dette, vil Statsbygg kunne bruke sin tolkning i alle andre prosjekter. Hvor går grensene her? Er det for eksempel lov å bygge en kafe hvor 10 prosent av bordene er tilgjengelige?

– Stort fokus på universell utforming

Fra ledelsen ved NTNU blir det understreket at universitetet har hatt høye ambisjoner for universell utforming i hele prosjektutviklingen på campus, og vil fortsette med det.

– NTNU har stort fokus på universell utforming i våre lokaler. Vi følger opp alle våre utbyggere på dette blant annet gjennom NTNUs kvalitetsmål for bygg og utomhus, hvor universell utforming er ett av flere sentrale tema, skriver prosjektdirektør Merete Kvidal i en e-post til Handikapnytt.

– Hvordan vurderer universitetet at dere har oppfylt forpliktelsene til å legge til rette for et universelt utformet studie- og arbeidsmiljø ved det planlagte senteret?

– Fra NTNU sin side har vi vært opptatt av å finne ut hva som er mulig å løse av de konkrete utfordringene organisasjonene har påpekt i Helgasetr-prosjektet. Derfor har vi hatt tett dialog med Statsbygg i den jobben de har gjort med en gjennomgang av universell utforming av bygget og de endringene de ser det er mulig å gjøre for å imøtekomme bekymringene fra organisasjonene, skriver Kvidal.

Hun påpeker at NTNU har fått bekreftet fra Statsbygg at forskriftskrav til universell utforming er ivaretatt.

– Vi har kjennskap til at Statsbygg har kontakt med organisasjonene, og i detaljprosjektering og bygging jobber med forbedring av løsninger ut over forskriftskrav. Dette med grunnlag i beskrivelsen av forprosjektet og etter innspill fra NTNUs brukergrupper som følger opp funksjonalitetskrav i detaljprosjektet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.