Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Skisse av den planlagte bygningen som blant annet viser trappeløpene der det er soner som bare er tilgjengelige med trapper.
OMSTRIDT: Helgasetr-bygningen ble planlagt med «sosiale soner» i trappeløp. Det er blant punktene som organisasjonene har klagd på. Nå bekrefter Statsbygg at disse sonene droppes. (Illustrasjon: Link Arkitektur, NTNU)

Universitetsbygg innklagd for diskriminering

Fem organisasjoner av funksjonshemmede NTNU og Statsbygg inn for Diskrimineringsnemnda på grunn av manglende universell utforming av den nye universitetsbygningen Helgasetr.

Ivar Kvistum
Publisert 19.10.2021 21:45

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, i Trondheim skal få nytt campus.

Den nye bygningen i Elgsetergate 10, som har fått navnet Helgasetr, skal samle NTNUs helse- og sosialfag og Studentsamskipnadens idretts- og serveringstilbud under samme tak.

Bygningen skal stå ferdig i 2023.

Men funksjonshemmedes organisasjoner så vel som ansatte ved universitetet har rettet kraftig kritikk for mangelfull universell utforming i prosjektet.

Les mer: NYTT UNIVERSITETSBYGG FÅR SLAKT

– Viser ikke vilje

Og nå har Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund gått sammen om å klage prosjektet inn for Diskrimineringsnemnda.

De fem organisasjonene mener NTNU og Statsbygg bryter plikten til universell utforming i det nye undervisningsbygget i Trondheim.

«Vi mener NTNU og Statsbygg bryter diskrimineringsloven fordi de ikke har lagt til rette for brukermedvirkning og fordi de ikke viser vilje til å fjerne diskriminerende hindringer», heter det i klagen.

Statsbygg hevder på sin side overfor Handikapnytt at de konkrete forholdene organisasjonene er misfornøyde med, nå er ivaretatt. Les kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschims kommentarer lenger ned i saken.

Store statlige aktører

Regionkontorleder Kristian Lian i Norges Handikapforbund Trøndelag mener det er viktig å slå ned på diskriminering særlig når det er to store, statlige aktører som står ansvarlig.

– NTNU og Statsbygg har alle forutsetninger for å forstå hva universell utforming handler om. Likevel er det et kjempestort gap mellom deres egne, uttalte målsetninger og det vi ser i Helgasetr-prosjektet. Det blir veldig tydelig at de ikke har forstått hva universell utforming handler om, og det er svært skuffende, sier Lian til Handikapnytt.

NTNU og Statsbygg har alle forutsetninger for å forstå hva universell utforming handler om. Likevel er det et kjempestort gap mellom deres egne, uttalte målsetninger og det vi ser i Helgasetr-prosjektet.

Klagen knytter seg til særlig tre konkrete forhold:

  • Sosiale soner i trappeoppganger som ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede.
  • Bruk av glass i grupperom og undervisningsrom som er problematisk både for hørselshemmede og synshemmede.
  • Dårlig heiskapasitet som vil begrense funksjonshemmedes mulighet til å forflytte seg i bygget.

«Til sammen er dette forhold som gjør at bygget vil gi dårligere vilkår for studenter og ansatte med ulike typer funksjonsnedsettelser. Dette er første bygg i Campusprosjektet og vi er redd for at dette vil skape presedens for de andre byggene som kommer», heter det i klagen fora organisasjonene.

– Mistet tålmodigheten

I tillegg anklager organisasjonene Statsbygg og NTNU for å forsømme seg når det gjelder brukermedvirkning.

– Vi har mistet tålmodigheten med Statsbygg og NTNU. Så langt er vi blitt møtt med en kald skulder og har måttet kjempe oss inn i prosessene, sier Kristian Lian.

Samtidig påpeker han at det fortsatt er tid til å endre på de kritiserte forholdene og skape en god og inkluderende campus for NTNU i Trondheim.

– Men da må Diskrimineringsnemnda jobbe fort, slik at vi ikke mister verdifull tid, sier han.

Fasadetegning av den nye universitetsbygningen.

INNKLAGET: Helgasetr i Elgsetergate 10 skal huse blant annet NTNUs helse- og sosialfag, samt Studentsamskipnaden. Men bygningen er ekskluderende for mange, mener fem organisasjoner av funksjonshemmede som har innklaget NTNU og Statsbygg for Diskrimineringsnemnda. (Illustrasjon: Link Arkitektur, NTNU)

Trappesonene er tatt ut

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg understreker at de som byggherre tar klagen til Diskrimineringsnemnda på det største alvor.

– Dette er ikke hverdagskost for oss, bemerker hun.

Samtidig mener hun at de konkrete forholdene ved selve bygget som organisasjonene er misfornøyde med, tas hånd om.

Aschim opplyser at de sosiale sonene i trappeløp nå er tatt ut av prosjektet.

– Vi er uenige i at sosiale soner i trappeløp bryter med byggteknisk forskrift. Men vi har likevel tatt dem vekk, sier hun.

Når det gjelder bruken av glass, viser Aschim til at målinger foretatt av fagfolk viser at akustikken skal være ivaretatt. Statsbygg følger også forskrifter og standarder når det gjelder merking av glassflater.

Da gjenstår heiskapasiteten, der Aschim viser til at både tekniske forskrifter og norsk standard er fulgt.

– Men vi fikk en tilbakemelding fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund som gjorde at vi satte i gang en utredning om det vil være mulig med en senere installasjon av en ekstra heis. Den utredningen skal være klar i løpet av november, sier Hege Njaa Aschim.

Vi må bare ta til oss deres synspunkter og spørre hva vi skal gjøre annerledes. Vi vil at det skal fungere, og at alle med en legitim interesse skal bli hørt.

Vil at det skal fungere

Når det gjelder klagepunktet om manglende brukermedvirkning og involvering, konstaterer kommunikasjonsdirektøren at dette ikke er blitt opplevd som godt nok.

– Det er åpenbart at organisasjonene ikke har opplevd samarbeidet som godt. Vi har ment at vi har gjort det som er riktig. Men vi må bare ta til oss deres synspunkter og spørre hva vi skal gjøre annerledes. Vi vil at det skal fungere, og at alle med en legitim interesse skal bli hørt.

Aschim sier hun deler Kristian Lians syn om at universell utforming handler om mer enn bare å følge forskriftskrav, men også om å virkeliggjøre et mål om likeverdig deltakelse.

Handikapnytt har bedt om kommentarer til nemndklagen fra NTNU og publiserer disse så fort de foreligger.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.