Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av en lydopptaker på et skrivebord.
IKKE AVHØRT: Mannen med utviklingshemning ble aldri avhørt av politiet. Det svekket rettsvernet hans, fastslår Diskrimineringsnemnda. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB)

Politiet droppet avhør av utviklingshemmet mann i overgrepssak

Personen anmeldte et overgrep, men ble aldri avhørt på grunn av sin utviklingshemning. Nå er politiet felt for diskriminering.

Ivar Kvistum
Publisert 24.02.2023 14:19

Våren 2021 begynte moren å legge merke til at den 27 år gamle sønnen hennes plutselig begynte å oppføre seg annerledes.

Han har en utviklingshemning og mottar omsorgstjenester fra kommunen hjemme hos seg selv.

Mistanken vokste om at en av kommunens ansatte hadde utsatt ham for seksuelle overgrep, og forholdet ble politianmeldt i juni samme år.

Politiet behandlet dette som en undersøkelsessak og gjennomførte avhør av moren – som også er sønnens verge – og den kommunalt ansatte som var anmeldt for overgrepet.

Men 27-åringen selv ble ikke avhørt av politiet.

Og i september 2021 ble saken henlagt.

NFU klagde inn saken

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) klagde saken inn for Diskrimineringsnemnda. Organisasjonen mener at Øst politidistrikt diskriminerte 27-åringen fordi han ikke ble tilbudt avhør, ved ikke å begrunne hvorfor han ikke fikk tilbud om tilrettelagt avhør, og ved ikke å oppnevne bistandsadvokat for ham.

Han er stilt dårligere enn personer uten hans funksjonsnedsettelse ville blitt i en tilsvarende situasjon. Dette er direkte forskjellsbehandling, hevder NFU i klagen for Diskrimineringsnemnda.

Les politiets og Norsk Forbund for Utviklingshemmedes kommentarer til saken her: NFU: OVERGREP MOT UTVIKLINGSHEMMEDE BLIR IKKE TATT ALVORLIG NOK

Vanskelig å gjennomføre avhør

Politiet avviser anklagen om at de har diskriminert 27-åringen for hans funksjonsnedsettelse. Politiet viser til at moren ble spurt om sønnens kommunikasjonsevner, og skal ha opplyst at han er i stand til å svare ja og nei på enkle spørsmål, men ikke føre en samtale.

På direkte spørsmål mente hun at det ville bli vanskelig for politiet å gjennomføre et avhør, ifølge politiet.

Politiet besluttet derfor at de ikke ville gjennomføre et tilrettelagt avhør. Det var fordi man ikke regnet med at det ville kunne opplyse saken, sett opp mot de strenge beviskravene i straffeloven.

«Avgjørelsen baseres på hva som forventes å komme ut av et avhør, og har ingenting med diskriminering å gjøre», argumenterte politiet for nemnda.

At det ikke ble opprettet bistandsadvokat, var fordi saken var kodet som undersøkelsessak, ifølge politiet.

Fratatt muligheten til å forklare seg

Diskrimineringsnemnda er i sin vurdering nøye med å understreke at den ikke tar stilling til politiets bevisvurdering eller om den er håndtert i samsvar med straffelovens bestemmelser.

Spørsmålet for nemnda er om 27-åringen er blitt behandlet eller stilt dårligere enn andre i tilsvarende situasjon.

Og det konkluderer Diskrimineringsnemnda med at han ble.

«Det er klart at (han) ble behandlet annerledes enn andre, ved at han ikke fikk anledning til stille i avhør. Det å bli fratatt muligheten til å forklare seg er en ulempe, og (han) ble ved det stilt dårligere enn andre», skriver nemnda i sin uttalelse.

Går ut over rettsvernet

At det ikke ble gjennomført avhør, var begrunnet i hans dårlige kommunikasjonsevner, noe som henger sammen med hans funksjonsnedsettelse. Dermed fastslår nemnda at det er en direkte årsakssammenheng mellom funksjonsnedsettelsen og den dårligere behandlingen.

Nemnda kritiserer politiet for at forskjellsbehandlingen har gått ut over 27-åringens rettsvern.

«Det er svært viktig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne, som har andre kommunikasjonsmåter enn det som er vanlig, får et reelt rettsvern mot seksuelle overgrep», skriver Diskrimineringsnemnda.

Nemnda fattet et enstemmig vedtak om at Øst politidistrikt diskriminerte 27-åringen ved ikke å gjennomføre avhør. At det ikke ble oppnevnt bistandsadvokat, hadde etter nemndas syn ikke sammenheng med funksjonsnedsettelsen. Her ble politiet ikke felt for diskriminering.

Må være ansvaret bevisst

Det er ikke første gang politiet er felt i Diskrimineringsnemnda for å unnlate å gjennomføre avhør i straffesaker på grunn av fornærmedes kommunikasjonsferdigheter. Vest politidistrikt ble i 2021 felt for diskriminering i to liknende saker.

– Avgjørelsene viser at politiet må være særlig bevisst sitt ansvar for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får den samme rettssikkerheten som andre, uttalte Diskrimineringsnemndas direktør Ashan Nishantha den gangen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.