Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hedvig Ekberg holder et innlegg på en konferanse.
BLIR IKKE ENGANG ANMELDT: Ofte blir ikke engang volds- og overgrepssaker mot utviklingshemmede anmeldt til politiet fordi kommunene vil løse dem internt, hevder generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

NFU: Overgrep mot utviklingshemmede blir ikke tatt alvorlig nok

Det er et mønster i at mennesker med utviklingshemning ikke får den hjelpen de har rett på når de utsettes for kriminalitet, mener Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Ivar Kvistum
Publisert 24.02.2023 15:57

– De blant oss som er mest avhengige av andre mennesker og som trenger mest hjelp, får ikke det de har rett på. Det er forferdelig ille, sier Hedvig Ekberg til Handikapnytt.

Hun er generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Nylig vant organisasjonen fram med en klagesak for Diskrimineringsnemnda der en 27 år gammel mann aldri ble avhørt av politiet etter at han anmeldte en overgrepssak. Senere ble saken henlagt.

Rettssikkerhet

Diskrimineringsnemnda felte politiet i saken, noe som også har skjedd i to liknende saker tidligere. Nemnda er tydelig i sin kritikk av politiet.

– Politiet må være særlig bevisst sitt ansvar for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får den samme rettssikkerheten som andre, har direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda uttalt.

Les mer: POLITIET DROPPET AVHØR AV UTVIKLINGSHEMMET I OVERGREPSSAK

Sakene blir ikke anmeldt

Hedvig Ekberg mener disse sakene ikke er enkeltstående hendelser.

– Uten at vi kan tallfeste det, men vi antar at det er et mønster, sier hun til Handikapnytt.

Men mønsteret hun mener å se, starter før sakene kommer til politiet. Det er nemlig slett ikke sikkert de kommer så langt.

– Når det gjelder kriminelle handlinger mot mennesker med utviklingshemning, enten det er vold eller overgrep, så er holdningen allerede på kommunenivå at dette håndterer vi internt uten å anmelde. Kommunene vil «fikse» det internt, kanskje ved å flytte på noen. Dette har vi i NFU fått en rekke henvendelser om, sier hun.

Politiet vil lære

Politidirektoratet understreker overfor Handikapnytt at nemndfellelsen skal følges opp og føre til læring.

– Politidirektoratet er opptatt av at politiet skal være en lærende organisasjon der denne typen avgjørelser følges opp, blant annet med vårt nasjonale fagutviklingsapparat. Politidirektoratet vil derfor sørge for å dele nemdavgjørelsen med fagutviklingsapparatet for å sikre at læringspunktene fra denne avgjørelsen følges opp i politiets fagutviklingsspor.

Det skriver seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i straffeseksjonen i en e-post til Handikapnytt.

Han viser til at oppgaven med å vurdere og beslutte om tilrettelagte avhør skal gjennomføres, ligger hos den ansvarlige påtalejuristen i den enkelte straffesak.

– Dette innebærer skjønnsmessige vurderinger hos den enkelte påtalejurist som det tilligger riksadvokatembetet å kommentere, sier han.

Ledelsen må være tydelig

 NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg er glad for at politiet ble felt i nemnda, men hun har ikke store forhåpninger om bedring.

– Jeg ønsker at dette vil medføre en forbedring, men jeg er ikke sikker. Politiet har jobbet med dette temaet før, uten at det har gitt synlige resultater, sier hun.

– Hva må til, etter din mening?

– Signalene må komme fra toppen. Ledelsen i politiet må si helt tydelig at dette ikke skal skje igjen.

Hedvig Ekberg håper også at sakene vil føre til at flere som mener seg opplevd for diskriminering, bringer sakene sine inn for nemnda.

Nederst ved bordet

– Hva er årsaken til at mennesker med utviklingshemning ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor når de utsettes for kriminalitet?

– Dette handler mye om den manglende statusen til denne gruppen i samfunnet. Mennesker med utviklingshemning sitter alltid nederst ved bordet, i alle sammenhenger, også i selskap med andre grupper av funksjonshemmede, sier Hedvig Ekberg.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.