Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Guri Henriksen med NHFs logo i bakgrunnen.
SKANDALE: – Finansieringen av aktivitetshjelpemidler må reformeres, krever NHF ved interessepolitisk seniorrådgiver Guri Henriksen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Potten er tom: Slutt på service og reparasjon av aktivitetshjelpemidler

Potten for aktivitetsmidler til dem over 26 år var tom allerede i februar. Siste nytt fra Nav er at de resten av året ikke kan reparere eller gi service heller. – En skandale, beskriver NHF.

Bjørn Kollerud
Publisert 30.08.2022 12:51

Allerede 25. februar i år var det stopp for tildeling av aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Nå strammes det ytterligere til.

«Fra og med 12. juli 2022 kan vi ikke lenger gi tilbehør og deler, eller fortsette med reparasjoner og service på disse hjelpemidlene», opplyser Nav på sine nettsider.

Det får Guri Henriksen, interessepolitisk seniorrådgiver NHF, til å reagere sterkt.

– Det er rett og slett en skandale. Det betyr at ingen lenger får reparert hjelpemidlene de allerede har fått. Konsekvensen er at enda flere hindres i å delta i en fysisk aktivitet og ha en aktiv fritid. Dette er aktiviteter som er høyt verdsatt i dagens samfunn. Det er diskriminerende at funksjonshemmede ekskluderes, og dette er et tilbakeslag i likestillingskampen, mener Guri Henriksen.

Potten halvert

Hun legger til at ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år har blitt uthulet gjennom årene.

– Siden ordningen kom på plass i 2014, har nåløyet for å få aktivitetshjelpemidler blitt stadig trangere.

Den opprinnelige rammen på 55 millioner kroner er ikke blitt justert, men gjennom årene har det kommet tilleggsbevilgninger i revidert statsbudsjett. Forventingene fra funksjonshemmedes organisasjoner var derfor store til at dette også skulle bli resultatet på årets reviderte budsjett.

– Men det var ikke satt av en krone. Det betyr at potten er halvert sammenlignet med fjoråret, sier Henriksen.

I tillegg har egenandelene blitt økt fra 4000 til 5000 kroner.

– Nytt av året er at man heller ikke får reparert hjelpemidlene. Sett i lys av at pengene blir brukt opp tidligere hvert år – nå rakk de ikke lenger enn til 25. februar – er vi kommet i en situasjon der ordningen er i ferd med å falle fra hverandre. Retten til aktivitetshjelpemidler bygges ned i strid med Stortingets mål fra 2014; å sikre funksjonshemmede lik rett til fysisk aktivitet, en aktiv fritid og deltagelse på linje med resten av befolkningen, advarer Henriksen.

Retten til aktivitetshjelpemidler bygges ned i strid med Stortingets mål fra 2014; å sikre funksjonshemmede lik rett til fysisk aktivitet, en aktiv fritid og deltagelse på linje med resten av befolkningen.

Tar ikke ansvar for eget utstyr

Hun stusser også over at Nav fraskriver seg ansvaret for reparasjon og service på dette området.

– Aktivitetshjelpemidler er på utlån fra Nav. Da er det rart at de ikke tar ansvar for å reparere og ta service på linje med andre hjelpemidler. Dette er en situasjon regjeringen må rydde opp i ved å tilføre midler.

Hvis ordningen skal være et reelt tilbud til søkere som fyller kravene i folketrygdloven, må finansieringen av aktivitetshjelpemidler tas ut av rammefinansieringen og legges inn i den ordinære hjelpemiddelordningen som en overslagsbevilgning, slik tilfellet er med resten av hjelpemiddelområdet. Det betyr at har du rett på hjelpemiddelet i folketrygdloven, så får du hjelpemiddelet, sier Henriksen, og legger til:

– Først da vil Stortinget innfri menneskerettighetene på dette området og sørge for likestilt deltagelse.

Hun forsikrer at Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge Funksjonshemmede, Norges Handikapforbunds Ungdom og Norges Idrettsforbund holder trykket oppe i denne saken.

– Kravet vårt er likestilt deltagelse. Vi forventer derfor at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 ordner opp. Løsningen er sikker finansiering gjennom overslagsbevilgning, understreker Guri Henriksen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

– Større servicebehov enn tidligere år

Handikapnytt har i en e-post forelagt fakta i saken for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen og bedt om svar på følgende: Hvor mye inkludering blir det av mennesker med funksjonsnedsettelser når dette er rammen å boltre seg innenfor? Kunne man tenke seg at denne typen hjelpemidler legges inn i folketrygden på linje med øvrige hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse?

Regjeringen er enig i at ordningene med aktivitetshjelpemidler er viktig for folkehelse og inkludering.

Statssekretær Stian Nyhus i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet svarer i en e-post:

«Regjeringen er enig i at ordningene med aktivitetshjelpemidler er viktig for folkehelse og inkludering. Det gjør det mulig for personer med funksjonsnedsettelse å være i fysisk aktivitet på linje med andre. De siste årene har etterspørselen vært høyere enn det ordningen dekker, blant annet fordi ordningen har blitt bedre kjent.

Ordningen er hjemlet i folketrygdloven. Det er et vilkår at vedkommende har varig funksjonsnedsettelse og at aktivitetshjelpemidlet er hensiktsmessig for at vedkommende skal kunne utføre fysisk aktivitet. Siden ordningen er rammestyrt, blir innvilgelsene av søknader om aktivitetshjelpemidler stanset av Nav når bevilgningen er brukt opp.

Av den bevilgede rammen til aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år er det også avsatt noe midler til service og reparasjoner basert på tidligere års erfaringer med slike utgifter. I 2022 har behovet for service og reparasjoner vært større enn tidligere år, og pengene til reparasjoner tok dermed slutt tidligere.»


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.