Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bildemontasje med portretter av Støre og Sæbønes.
HISTORISK MILEPÆL: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og leder Ann-Marit Sæbønes i Aps ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede vil innlemme CRPD i norsk lov. (Foto: Ivar Kvistum)

Samfunnet skal være tilgjengelig for alle

MENINGER: En regjering ledet av Arbeiderpartiet vil samarbeide med organisasjonene og jobbe for et samfunn som er tilgjengelig for alle, skriver Jonas Gahr Støre og Ann-Marit Sæbønes i dette innlegget.


  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatternes egne meninger.

For de fleste av oss er det en selvfølge at vi kan bevege oss fritt rundt i samfunnet. At vi har tilgang til skolen, bussen, butikken, at vi får god informasjon om åpningstider, stoppesteder, vareutvalg og priser

At når vi søker på en jobb, vurderes vi ut fra kvalifikasjonene våre. At vi har samme mulighet som alle andre til å delta på offentlige arenaer.

Dette er jo vår rettighet som innbyggere! Men for mange mennesker i Norge er ikke dette realiteten – for mange møter daglig et samfunn som ikke er fullt ut likestilt.

Nesten 30 prosent av personer med funksjonsnedsettelse som ikke er i arbeid, ønsker seg en jobb, men får det ikke. Og fortsatt ser vi at samfunnet ikke er universelt utformet – fremdeles opplever mange mennesker barrierer i samfunnet som de færreste av oss tenker over.

Som at det mangler teleslynger i informasjonsskrankene, universelt utformede IKT-løsninger, ledelinjer som kunne gjort det trygt for synshemmede å ta seg fram; eller heiser, ramper og dører som svinger riktig vei.

Manglende universell utforming er med på å øke utenforskapet og forskjellene i landet vårt. Arbeiderpartiet vil sikre like rettigheter og likestilling for alle og mener at vi må gjøre en større innsats for å bedre funksjonshemmedes hverdag.

Manglende universell utforming er med på å øke utenforskapet og forskjellene i landet vårt.

For Arbeiderpartiet er universell utforming simpelthen en god samfunnsøkonomisk investering – likestilling, deltakelse og flere i arbeid er bra for hele samfunnet. Derfor vil vi at alle skolene i Norge skal være universelt utformet innen 2030. Regjeringspartiene stemte imot.

I stedet har de nylig lagt fram en plan for et universelt utformet Norge, men planen mangler tidsfrister for når universell utforming skal være oppnådd. Tidsfrister er avgjørende for å få dette til.

På Nordre Ål skole på Lillehammer, en skole som er så universelt utformet at det ikke synes, er Torstein Aanekre far til en elev, og sammen med laget sitt Mjøsa Pikes leier han også gymsalen der ukentlig for å spille rullestolbasket.

Torstein sier det så presist: «Jeg tenker ikke på det at jeg sitter i rullestol, som en funksjonsnedsettelse, men som en funksjonsforskjell.»

Samfunnet må i mye større grad tenke som Torstein: Vi skal tilrettelegge for at alle kan delta på like premisser, selv om vi alle er funksjonsforskjellige. Det er på tide at vi bygger ned de samfunnsbarrierene som hindrer folk i å leve gode liv.

Dette er en av grunnene til at Arbeiderpartiet i vår stemte for at vi skal innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Dessverre stemte Høyre, KrF, Venstre og Frp imot også dette.

Å innlemme CRPD i lovverket vil være en historisk milepæl i kampen for at funksjonshemmede skal oppnå full deltakelse i samfunnet. Det er synd at høyresiden ikke vil være med på et slikt fremskritt.

Å innlemme CRPD i lovverket vil være en historisk milepæl i kampen for at funksjonshemmede skal oppnå full deltakelse i samfunnet. Det er synd at høyresiden ikke vil være med på et slikt fremskritt.

En regjering ledet av Arbeiderpartiet vil samarbeide med organisasjonene og jobbe for et samfunn som er tilgjengelig for alle. Vi trenger sterkere fellesskap i hele landet, og alle skal ha like muligheter til å være en del av både små og store fellesskap.

Etter åtte år med høyrestyre og skattekutt til de rikeste må det nå være vanlige folks tur. Erna Solbergs regjering har gjort for lite for funksjonshemmedes levekår. Det hjelper ikke med reformer og handlingsplaner når det verken følger tidsfrister eller penger med. Vi trenger en politikk for likestilling og universell utforming nå.

Jonas Gahr Støre
leder i Arbeiderpartiet

Ann-Marit Sæbønes
leder av Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.