Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Jan Tore Sanner.
Jan Tore Sanner (H) er kommunal- og moderniseringsminister. Han er blant annet ansvarlig for regjeringens boligpolitikk. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Sanner avviser alle anklager om dårligere tilgjengelighet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner avviser blankt alle innvendinger og hevder at tilgjengeligheten slett ikke blir dårligere med de nye byggereglene som han har foreslått.

Av Ivar Kvistum
Publisert 22.03.2017 13:29

Arkitekter, organisasjoner og flere statlige etater har rettet hard kritikk mot kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners forslag til ny byggteknisk forskrift: Tek17.

Kritikken har rettet seg mot regelendringer som det hevdes vil svekke tilgjengeligheten i boligene, slik at de blir mindre egnet for funksjonshemmede og eldre.

Ingen innrømmelser

Onsdag 22. mars møtte Sanner i Stortingets spørretime for å bli utspurt om Tek17. Og det knyttet seg spenning til om han – i lys av de mange kritiske merknadene i høringsrunden – ville gi noen innrømmelser.

De kom ikke. Tvert imot.

Sanner slo helt entydig fast at Tek17 ikke innebærer redusert tilgjengelighet. Alle endringer på dette området handler utelukkende om å skape mer fleksibilitet, også når det gjelder rullestolbrukeres mulighet til å manøvrere innendørs.

– Vi gjennomfører dette uten å redusere snuarealet. Men vi innfører en fleksibilitet i utformingen av det, sa Høyre-statsråden blant annet.

Tek17
  • Byggteknisk forskrift er regelverket som bestemmer hvilke standarder man må følge i ny bygningsmasse.
  • Dagens regler har tittelen Tek10. Regjeringen har lagt fram et forslag til nytt regelverk: Tek17.
  • For regjeringen er det viktig å forenkle regelverket for å få fart på norsk boligbygging.

Forsvarer rektangelet

Sanner står dermed fast på at et snurektangel på 130 x 180 centimeter gir like gode muligheter til å snu en rullestol som en snusirkel på 150 centimeter i diameter.

Rektangelet er foreslått som en valgfri standard, i tillegg til sirkelen.
Men at dette rektangelet gir like god tilgjengelighet, er en oppfatning som er kraftig kritisert fra en rekke hold.

Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har faglig ansvar for hjelpemiddelformidlingen i Norge – viser for eksempel til at en stor andel av rullestolene som er i omløp i Norge, vil få problemer på det anbefalte snurektangelet.

Uenig med arkitektene

I spørretimen konfronterte Arbeiderpartiets Stine Renate Håheim og SVs Heikki Eidsvoll Holmås statsråden med de mange innsigelsene i høringsrunden fra blant andre Nav, Husbanken, Helsedirektoratet og Arkitektenes Landsforbund.

Alle hevder i til dels sterke ordelag det motsatte av Sanner, nemlig at Tek17-forslaget truer både tilgjengelighet, bokvalitet og eldres mulighet til å bli boende hjemme når helsa skranter.

Men Sanner sa:

– Svaret er: nei. Jeg er uenig med Arkitektenes Landsforening i at vi trenger statlig regulering på alle områder. Jeg har tillit til at arkitekter og utbyggere finner gode løsninger sammen. Men selvsagt skal vi lytte til bekymring og faglige råd før vi trekker den endelige konklusjonen, sa Sanner.

Viste til priskutt

Portrettfoto av Stine Renate Håheim.

Stine Renate Håheim er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Stine Renate Håheim ville vite om Sanner kunne garantere at reduserte byggekostnader med enklere byggekrav vil komme boligkjøperne til gode og ikke havne i lomma på utbyggerne.

Sanner ville ikke gi slike garantier, men han viste til et konkret eksempel:

Etter at regjeringen ved forrige runde om byggforskriften reduserte kravet til hvor mange småleiligheter i hvert prosjekt som må bygges med full tilgjengelighet, skal utbyggerne Obos og Selvaag Bolig ha senket prisen med mellom 150 000 og 750 000 kroner per leilighet i konkrete byggeprosjekter.

– Dette betyr mye for unge førstegangskjøpere, poengterte Sanner.

Han viste til at det aller viktigste tiltaket for å redusere boligprisene er å bygge mer, slik at tilbudet i markedet møter etterspørselen.

Og da, mener Sanner, det er nødvendig å forenkle regelverket. Han viste til at denne politikken allerede har gitt resultater.

– Regjeringens ambisjon er at vi skal ha høy standard og fleksible krav. Det gir kvalitet, sa Jan Tore Sanner i Stortingets spørretime.

Her kan du se et videointervju der lederne i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges Handikapforbund og Pensjonistforbundet forklarer hvorfor de mener Sanners nye byggeregler vil føre til at flere må bo på institusjon:


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.