Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Erling Sande
SIER NEI: Kommunal- og distriktsminister Erling Sande. (Foto: Trond A. Isaksen/Kommunal- og distriktsdepartementet)

Sier nei til heistilskudd

Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne har spurt om regjeringen vil gjeninnføre heistilskuddet. Svaret er negativt.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 28.06.2024 19:01

Heistilskuddet var en ordning som støttet sameier og borettslag som ville installere heis i eldre leilighetsbygg. Ordningen forsvant fra statsbudsjettet i 2023, til tross for funksjonshemmedes krav om å beholde det.

Norges Handikapforbund orienterte MDG-leder Arild Hermstad om dette da han besøkte NHF og andre funksjonshemmede-organisasjoner tidligere i juni. To uker senere stilte hans partifelle Une Bastholm dette skriftlige spørsmålet i Stortinget:

«Regjeringen har avviklet heistilskuddet til borettslag og sameier. Dette ga flere mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å bli boende i egne boliger, for eksempel etter å ha vært utsatt for ulykker eller sykdom.

Har regjeringen oversikt over hvor mange som siden regjeringens stans i tilskuddet har måttet flytte fra hjemmene sine pga mangel på universell utforming i form av heis, og vil regjeringen sørge for å gjeninnføre tilskuddet for budsjettet i 2025?»

Une Bastholm

ETTERSPURTE TILSKUDD: Une Bastholm, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

Eldreboligprogrammet

Det vil ikke regjeringen sørge for, svarer kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Derimot påpeker han Eldreboligprogrammet, som Husbanken har iverksatt på oppdrag fra ham og helse- og omsorgsministeren.

MDG-leder Arild Hermstad sier han synes det er synd at en populær ordning som mange har hatt hjelp av, skrinlegges av regjeringen. 

– Sandes svar er en ren ansvarsfraskrivelse og går på tvers av nasjonale mål om å la folk som trenger hjelp eller pleie bo hjemme så lenge som mulig for å kunne leve gode og frie liv. Ikke minst er det å fjerne tilskuddet en byfiendtlig reversering som svekker folks mulighet til å bo i blokk.

Kjemper videre

Arild Hermstad lover at MDG skal fortsette arbeidet fra Stortinget med å minne regjeringen på heistilskuddets betydning.

I sitt skriftlige svar peker Erling Sande på tiltak som flere egnede boliger og veiledning i boligplanlegging for eldre.

«Det er andre kvalitetar ved bustaden enn heis som gjer det mogleg å bli buande heime når funksjonsevna reduserast», skriver han.

– Arild Hermstad, gir dere et for enkelt bilde av sammenhengen mellom heis og muligheten til å bo hjemme?

– Nei. Det er Sande som mangler reelle tiltak når han sier at regjeringen ikke vet noe om konsekvensene av endringen og hvem som er berørt.  Det sier seg selv at manglende heistilskudd kan gjøre at folk som kunne ha bodd hjemme ikke får mulighet til det. At Sande ikke anerkjenner deres opplevelser er litt respektløst.

Arild Fjermstad i rullestol

ENGASJERER SEG FOR HEIS: En dag som Funkis ga Arild Fjermstad innblikk i politiske saker som er viktige for funksjonshemmedes organisasjoner.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.