Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av stortingsbygningen.
KOKTE: Det ble en krass debatt om CRPD stortingssalen i dag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Skarpe fronter i stortingssalen om funksjonshemmedes rettigheter

Gjensidige beskyldninger om å drive feilinformasjon haglet fra talerstolen da regjeringspartiene og opposisjonen barket sammen om funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Av Ivar Kvistum
Publisert 09.03.2021 14:13

Oppdatering 9. mars kl. 15.45: STORTINGET STEMTE NED CRPD-FORSLAGET

Tonen var skarp da Stortinget tirsdag debatterte SVs forslag om å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk menneskerettslov, på linje med barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen som er der fra før.

Særlig Høyre og Fremskrittspartiet har markert sterk motstand mot dette, men før stortingsdebatten tok saken en ny vending ved at Venstre og Kristelig Folkeparti – som egentlig er for – hadde fått med seg Høyre på å fremme et forslag om å utrede konsekvensene av en inkorporering.

Fremskrittspartiet la på sin side fram et alternativt forslag om å be om en gjennomgang av norsk lovverk for å sikre at den er i tråd med CRPD, men uten det de mener er en suverenitetsavgivelse ved å flytte makt fra Stortinget til SV.

Forskjellsbehandling

– Dette handler om én ting: Skal menneskerettighetene til funksjonshemmede være likestilt med andres? Menneskerettigheter er ikke noe myndighetene deler ut, det er noe mennesker har, erklærte SVs Karin Andersen, som var forslagsstiller og en av de mest sentrale debattantene i stortingssalen i saken.

Hun pekte på de andre konvensjonene som var tatt inn i loven og trakk følgende konklusjon:

– Forskjellsbehandlingen i loven tyder på bare en ting: At man ikke ønsker å likestille funksjonshemmede sa Andersen.

Endret standpunkt

Venstres justispolitiske talsperson, Solveig Schytz, la vekt på at det ikke lenger bare var SV og Venstre som gikk inn for inkorporering. 

– Flere partier har endret standpunkt. Det er svært gledelig, for det viser at vi snart kan være i mål. Jeg glad for at regjeringspartiene er enige om å starte utredningen av en inkorporasjon. Venstre er utålmodige. Vi ønsker at det kan skje så snart som mulig. Men samtidig anerkjenner vi at et grundig lovarbeid kan være nødvendig, slik at vi ikke får utilsiktede konsekvenser sa hun.

Hvorfor ikke før?

Men KrFs Geir Sigbjørn Toskedal var mer konfronterende i tonen han. Minnet om at de rødgrønne selv unnlot å gå inn for inkorporering da de i regjering sørget for ratifisering av CRPD i 2013.

– Hvorfor brukte de ikke sjansen da de var i posisjon, men kommer med et dok8-forslag i opposisjon? Hva har endret seg for Ap, SV og Sp de siste årene? Hvorfor gratulerte SV med dagen i 2013, mens de nå mener noe annet? spurte han.

Toskedal mente det var både ansvarlig og nødvendig å gå veien om en utredning, at regjeringens forslag er et «avgjørende skritt i riktig retning», og at målet er inkorporasjon, altså at CRPD kommer inn i loven.

Dypt uenig

Men uttalelser fra justisminister Monica Mæland fikk opposisjonen til å stille spørsmål ved nettopp dette punktet. Hun gjentok argumentasjonen der hun advarte mot inkorporering ved å vise til at komiteen i FN, som overvåker konvensjonen, tolker innholdet på en måte som gjør at det blant annet vil være vanskelig å gi helsehjelp til personer som ikke har mulighet til å vurdere sitt eget beste.

Mæland var krystallklar på at det må være Stortinget som utformer og vedtar norske lover, ikke en FN-komite som ikke står på valg og ikke står ansvarlig overfor norske velgere.

– Jeg er dypt uenig i at en FN-komite skal bestemme, sa Mæland.

Hun la til at dette handlet om svært alvorlige og kompliserte spørsmål som berører muligheten til å gi helsehjelp til mennesker i en svært utsatt situasjon.

Synd på Venstre og KrF

Dette fikk Arbeiderpartiets Lise Christoffersen til å spørre om det faktisk ligger en forpliktelse i enden av utredningen om å inkorporere CRPD, slik Venstre og KrF hevder.

– Det er en forpliktelse til å fremme en sak. Vi bruker den tiden vi må, og det er intern uenighet mellom partiene i regjeringen, sa Mæland.

Lise Christoffersen konkluderte slik.

– Det er nesten synd på Venstre og KrF som prøver å gi inntrykk av at dagens forslag er et skritt i riktig retning, for det har statsråden torpedert ettertrykkelig.

Les også: STORTINGSREPRESENTANT: «VI FUNKSJONSHEMMEDE»

Feilinformasjon vs. feilinformasjon

SVs Karin Andersen hevdet at Monica Mæland feilinformerer når hun sier at en FN-komite vil bestemme over norsk rettsutvikling. Dette har blant annet Norges institusjon for menneskerettigheter avvist, sa Andersen.

Monica Mæland repliserte:

– Det er veldig sært. Hvis det er slik at SV mener vi ikke skal følge FNs fortolkning, hvorfor skal vi da inkorporere? spurte hun.

Høyres Michael Tetzschner gikk også hardt ut mot de rødgrønne, som han beskyldte for å bidra til usikkerhet om hvilke rettigheter mennesker med nedsatt funksjonsevne har.

– Det er et skuebrød når de snakker om at man utvider rettighetene for de funksjonshemmede. Det er en uriktig fremstilling av dagens rettstilstand, sa Tetzschner.

Karin Andersen på sin side anklaget Høyre for å frykte kostnader, og at det er en grunn til at de er imot å ta CRPD inn i loven.

Vil ha meg frabedt

Da tente Monica Mæland:

– Jeg reagerer veldig på Karin Andersen som prøver å forenkle debatten til at det handler om penger, og derfor er ikke Høyre for. Det vil jeg ha meg sterkt frabedt. Det er en tydelig politisk uenighet her om hvem som skal forvalte og fortolke norske lover. Det handler ikke om penger, men om rettslig handleevne, sa Mæland.

Senere i dag vil Stortinget stemme over forslagene i saken.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.
Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?

Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Du kan også bruke kontonummer 8200.02.03277. Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.