Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Tove Linnea Brandvik.
MYE ER OPPNÅDD: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet minner om at det er tatt sjumilssteg for funksjonshemmedes menneskerettigheter i stortingsperioden. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

CRPD-forslaget nedstemt, men NHF-sjefen tror på seier i neste runde

I ettermiddag ble det klart at et flertall på Stortinget sier nei til forslaget om å ta funksjonshemmedes menneskerettigheter inn i norsk lov. Men Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik konstaterer store politiske endringer på kort tid.

Ivar Kvistum
Publisert 09.03.2021 15:33

Avstemningen i Stortinget gikk som ventet.

Flertallet i salen stemte for innstillingen, altså å si nei SVs forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonshemmede i menneskerettsloven.

45 representanter stemte for innstillingen fra justiskomiteen, som var å avvise forslaget, mens 42 stemte mot.

Heller ikke forslaget fra regjeringspartiene om å utrede konsekvensene av en inkorporering av CRPD fikk flertall i voteringen i salen.

Også et forslag fra Fremskrittspartiet om å sørge for en gjennomgang av norsk lovverk for å se til at det er helt og fullt i samsvar med CRPD falt.

Les mer om debatten i Stortinget tidligere i ettermiddag her: SKARPE FRONTER I STORTINGSSALEN OM FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER

Ikke overrasket

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund er ikke overrasket over utfallet etter «CRPDs Supertirsdag».

– Voteringsresultatet ble som forventet. Vi fikk bekreftet at det i dag ikke er mulig å få vedtatt i Stortinget noe som det faktisk er politisk flertall for å gjennomføre, sier hun til Handikapnytt.

Hun merker seg at regjeringspartiene ikke er enige med seg selv. Venstre, KrF og Høyre la fram et forslag om å utrede CRPD-inkorporering. Et forslag som Høyre selv argumenterte åpent imot.

– I denne stortingsperioden har vi fått fra et tydelig politisk flertall mot å ta CRPD inn i menneskerettsloven, til at det er et reelt flertall for. Det er på grunn av forhandlingene i regjeringen at vi ikke fikk gjennomslag nå, sier Brandvik.

Reell debatt

Hun er også fornøyd med at det er reell debatt om funksjosnhemmedes likestilling på Stortinget.

– Det er skillelinjer og debatt. Våre saker er relevante. Og til forskjell fra tidligere handler de ikke om helse og omsorg, men om likestilling og menneskerettigheter. Det er viktig, sier Brandvik.

Ballen har begynt å rulle

– Mange NHF-medlemmer og andre funksjonshemmede har hatt store forventninger til denne saken. Og mange er veldig skuffet nå. Hva vil du si til dem?

– Som organisasjon så kjemper vi for å etablere forståelse av hva diskriminering faktisk er, at saken handler om at vi må få ivaretatt våre  menneskerettigheter på linje med andre. På svært kort tid har vi endret forståelsen om dette fra å dreie seg om individets problem til å handle om et samfunnsansvar. Og det har gått ganske raskt når ballen først begynte å rulle. Vi er ikke helt i mål. Men allerede denne våren kommer de fleste partiene til å ta det inn i sitt program. Før var CRPD og likestilling bare noe vi snakket om i funkisorganisasjonene. Nå er det en reell diskusjon på Stortinget og i mediene. Det skyldes ene og alene at medlemmer har organisert seg og er aktive. Det handler om grasrotmobilisering, svarer Tove Linnea Brandvik.

Dømt til å bli nedstemt?

SVs forslag var fremmet som et representantforslag og ikke fra regjeringen. Representantforslag er opposisjonens verktøy for å få sin politikk opp til votering i Stortinget. Men de vinner sjelden flertall, fordi regjeringens praksis er å stemme imot. 

– Så kunne man egentlig sagt på forhånd at dette ville bli nedstemt?

– Vi var forberedt på at formen forslaget kom i, reduserte muligheten for et vedtak i dag. Og vi utfordret KrF og Venstre til å bruke den muligheten de faktisk hadde til å stemme imot sin egen regjering, i og med at dette ikke er noe punkt i regjeringsplattformen. Det skjedde ikke, men vi fikk fram at KrF og Venstre syntes saken var så viktig at de var villig til å forhandle enda en runde i tolvte time for å få til noe som var bedre enn ingenting, svarer Brandvik.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.