Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sanner og Nordahl poserer sammen med rapporten i hendene.
EKSPERT-RÅD: Thomas Nordahl overrekker rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og une» til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Ivar Kvistum)

Skarpe protester mot å kutte retten til spesialundervisning

Barneombudet og flere av funksjonshemmedes organisasjoner reagerer kraftig mot forslaget om å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning, som onsdag ble overrakt kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Ivar Kvistum
Publisert 05.04.2018 08:55

Det var onsdag 4. april at et ekspertutvalg under ledelse av pedagogikkprofessor Thomas Nordahl la fram en rapport om norsk spesialundervisning.

Blant annet foreslår utvalget å kutte den individuelle retten til spesialundervisning.

Les mer om ekspertutvalgets rapport og se videointervjuer her: EKSPERTUTVALG VIL FJERNE RETTEN TIL SPESIALUNDERVISNING

– Strider mot Barnekonvensjonen

Blant dem som var tidlig ute med å reagere på forsalget, er barneombud Anne Lindboe:

– Jeg er grunnleggende uenig i forslaget om at retten til spesialundervisning skal fjernes. Retten til spesialundervisning er ikke årsaken til at elevene ikke får hjelpen de trenger, sier barneombudet, ifølge NTB.

Hun mener at det vil være i strid med barnekonvensjonen å fjerne individuelle rettigheter til spesialundervisning.

– Merkelig løsning

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) reagerer med undring:

– Å fjerne en rett fordi systemet ikke fungerer er en merkelig løsning. Det er som å si at mange ikke får det de skal ha i helsevesenet, så da fjerner vi retten til helsehjelp, sier fagpolitisk leder Berit Therese Larsen i en uttalelse publisert på organisasjonens nettsider.

FFO tror ikke mange vil støtte et slikt forslag og mener at retten til spesialundervisning heller bør styrkes slik at den treffer bedre.

– Spesialundervisning må i størst mulig grad skje i klasserommet sammen med de andre elevene, gis av lærere som har kompetanse, og tilpasses den enkelte elevs behov. I tillegg må Kunnskapsministeren sikre at kommuner i større grad følger lovverket enn de gjør i dag, og sørge for god skoleledelse.  Det er grep som vil sikre elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning, uttaler Larsen.

– Trår feil

Unge Funksjonshemmede gir uttrykk for det samme synet. På Twitter skriver organisasjonen:

«At en rettighet ikke blir oppfylt i praksis, betyr ikke at den bør fjernes. Ekspertutvalget trår feil når de foreslår å fjerne retten til spesialundervisning. Styrk retten til god spesialundervisning!»

Generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Synne Lerhol, følger opp:

«Alvorlig forslag fra ekspertutvalget i dag. Elevers rettigheter blir brutt daglig. Svaret er ikke å fjerne rettigheten. Vi hadde ikke godtatt denne gamblingen på andre samfunnsområder. Ikke godta det med unges framtid.

Unge Funksjonshemmedes leder, Camilla Lyngen, erklærer i en pressemelding kamp mot forslaget:

– Det er en misforståelse at å fjerne rettigheten til spesialundervisning vil gi elever med nedsatt funksjonsevne bedre undervisning.  Det vil være et feilsteg av regjeringen å følge utvalgets anbefaling, uttaler hun.

– Sparker nedover

Leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Jens Petter Gitlesen, går hardt ut mot forslaget fra ekspertgruppen. I et innlegg på nettsiden spesialundervisning.nu gir han følgende dom: Grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak.

– Vi har rettigheter for å sikre svake grupper.  Svake gruppers stilling er aldri blitt styrket ved å frata dem rettigheter. Jeg tviler på at kvinnebevegelsen vil kjempe for å fjerne retten til likestilling mellom kjønnene, skriver Gitlesen.

Han mener ekspertgruppen lar de øverste ansvarlige myndighetene gå fri for, til tross for at de ikke har gjort jobben sin og er ansvarlige for tilstanden til norsk spesialundervisning:

– Ekspertutvalgets løsning går på det laveste trinnet: Flytt på noen PPT-konsulenter og frata elever med utviklingshemming retten til spesialundervisning. Konlusjon: Det er enklest å sparke nedover! skriver Gitlesen.

– Glad for debatten

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), som er en landsforening for foreldre med funksjonshemmede barn i Handikapforbundet, har en mer forsiktig tilnærming.

I en uttalelse på foreningens hjemmeside sier HBFs nestleder Karl Haakon Sævold at han er glad for at det nå blir en grundig og offentlig debatt om spesialundervisning.

– Det er positivt at vi nå får belyst viktige utfordringer innenfor det spesialpedagogiske feltet, uttaler Sævold.

Nå vil HBF gå grundig gjennom rapporten. HBF vil ha en inkluderende skole, hvor barn i skal ta del i en kvalitativ god skole med kvalifisert personale.

HBF fastslår at alle barn har lik rett til utdanning, uansett funksjonsnedsettelse. HBF og andre aktører på feltet har tidligere gitt uttrykk for bekymring for at kvaliteten på det spesialpedagogiske tilbudet er for lav.

– Svært mange av våre barn har et skoletilbud uten at det er pedagogisk personale som sikrer innholdet, heter det på HBFs nettsider.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.