Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Oversiktsbilde fra inngangspartiet ved Slottsfjellsmuseet. I forgrunnen ser man rampene fra parkeringsplassen opp mot inngangspartiet.
TILRETTELAGT VELKOMST: Slottsfjellsmuseet i oppgir å ha ramper, heis, handikaptoaletter og -parkering. Førerhunder ønskes velkommen og ledsagerbevis godtas. Samtidig gjør museet oppmerksom på at Slottsfjellstårnet, Vedstfoldtunet og Slottsfjellshulene ikke er tilrettelagt for bevegelseshemmede. (Foto: Slottsfjellsmuseet)

Stadig flere norske museer blir universelt utformet

Norske museer har prioritert å satse på universell utforming, viser Kulturrådets museumsstatistikk for 2018.

Av Ivar Kvistum
Publisert 17.12.2019 10:38

Satsingen på universell utforming gjelder både museenes nettløsninger og i selve besøkstilbudene.

 – Kulturrådet har lenge påpekt at museene i Norge har hatt mye å gå på hva gjelder universell utforming, sier seksjonssjef for museum i Kulturrådet, Ole Jakob Furset, i en pressemelding.

Derfor gleder han seg over tallene i den nye statistikken museumsstatistikken.

– I tallene for 2018 ser vi en gledelig økning i antallet museer som oppfyller Difis krav til universell utforming på nettsidene sine, og tallene for fysisk tilrettelegging og tilpasset formidling har aldri vært bedre, sier Furset.

Difi – Direktoratet for forvaltning og ikt – er det myndighetsorganet som har tilsyn med universell utforming av data- og nettløsninger.

Tilgjengelige lokaler

Kulturrådets museumsstatistikk omfatter i alt 103 museer i Norge. 84 prosent av dem har nå lokaler som er tilrettelagt for besøkende med nedsatt funksjonsevne. Det kan være med teleslynge, og heis og ramper for rullestolbrukere.

I 2017 rapporterte 81 prosent av museene positivt om det samme. Og går vi tilbake fem år til statistikken for 2013, var det bare 73 prosent av museene som oppga at de hadde tilrettelagte lokaler.

Statstikken utdyper tallene som er gjengitt i artikkelen og framstiller dem i grafiske søyler.

UTVIKLINGEN: Faksimile av tabellen som viser utviklingen i universell utforming og tilgjengelighet i Kulturrådets museumsstatistikk.

Tilrettelagt formidling

75 prosent av museene sier de har tilrettelagt formidlingen av sine utstillingstilbud for de med nedsatt funksjonsevne, eksempelvis ved merking med blindeskrift, tegnspråk eller lettlest informasjon.

I 2013 oppga 64 prosent av museene det samme, altså en økning på 11 prosentpoeng på fem år.

 – Tilrettelagt formidling er viktig for museene, og det ligger til kjerneoppdraget for museum at utstillingene er tilrettelagt og tilgjengelige for alle, sier Furset i Kulturrådet.

Det ligger til kjerneoppdraget for museum at utstillingene er tilrettelagt og tilgjengelige for alle.

Universelt på nett

I 2018 rapporterte 62 prosent av museene at de følger standarden for universell utforming på nett. Dette er en økning fra 48 prosent fra 2017.

– Nettsidene er også viktige fordi ikke alle har museumstilbud i nærheten, eller har vanskelig for å besøke museene fysisk. Museene har fortsatt en vei å gå, men tallene i 2018 viser en positiv utvikling, påpeker han.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.