Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av sirener på en stolpe.
ALARM OM BEREDSKAPEN: Stortinget vil vite tilfluktsrom og andre deler av den sivile beredskapen er tilrettelagt for funksjonshemmede. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tilfluktsrom uten tilgjengelighet – Stortinget vil ha kartlegging

De færreste tilfluktsrom i Norge er universelt utformet. Nå krever Stortinget at funksjonshemmede får beskyttelse og sikkerhet i krisesituasjoner.

Ivar Kvistum
Publisert 03.06.2022 14:20

Det var Dagbladet som i slutten av april skrev om problemet med at tilfluktsrom i Norge mangler universell utforming og er utilgjengelige for mange funksjonshemmede, ikke minst folk med rullestol.

– De første offentlige tilfluktsrommene ble bygget i en tid da vi ikke ble sett. Men når de beredskapsplanene vi har ikke ivaretar store deler av befolkningen, er de ikke gode nok.

Det sa Camilla Huggins Aase til Dagbladet. Hun er rullestolbruker og leder for SVs funkisnettverk. Aase har dessuten permisjon fra en stilling som rådgiver i Handikapforbundet for å lede sekretariatet til Likestillings- og mangfoldsutvalget.

Kan ikke bruke tilfluktsrom

Søkelyset som hun rettet mot tilfluktsrommene, åpnet også øynene til stortingspolitikerne i justiskomiteen.

Da den skulle behandle et forslag fra Fremskrittspartiet om å styrke den sivile beredskapen, trakk Anredas Sjalg Unneland fra SV og Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik fram problemet med at funksjonshemmede ikke kan bruke tilfluktsrommene, nettopp fordi de er bygget i en tid før universell utforming var påtenkt.

Beskyttelse og sikkerhet

Når myndighetene – ved Direktoratet for sivil beredskap (DSB) – nå skal gjennomgå beskyttelsestiltak for sivilbefolkningen, må man også undersøke hvordan funksjonshemmede kan sikres beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner, argumenterte SV og Venstre.

Dette var resten av Justiskomiteen enig i.

Den vedtok at Stortinget skal be regjeringen «se på hvordan myndighetene kan treffe nødvendige tiltak for å sikre funksjonshindrede beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner i hele krisespekteret, og sikre at funksjonshindredes organisasjoner høres i forbindelse med dette».

Forslaget ble også banket gjennom i Stortinget denne uka.

Unneland fotografert i stortingssalen.

UROVEKKENDE: – Funksjonshemmede skal ikke bli glemt i kriseberedskapen, understreker Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson for SV. Han er glad for at Stortinget stiller seg bak kravet om å kartlegge situasjonen. (Foto: SV)

Internasjonale forpliktelser

Andreas Sjalg Unneland (SV), er svært glad for at stortingsflertallet stiller seg bak forslaget om å sikre funksjonshemmede i den sivile beredskapen.

– Jeg er veldig glad for at vårt forslag fikk flertall. Funksjonshemmede skal ikke være glemt i kriseberedskapen. Dette tilhører Norges internasjonale forpliktelser i henhold til CRPD, sier han til Handikapnytt.

CRPD står for FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Artikkel 11 slår fast at man skal «treffe alle nødvendige tiltak for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner, herunder væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner og naturkatastrofer».

Urovekkende

Andreas Sjalg Unneland innrømmer at det kom som en overraskelse på ham at tilstanden er så dårlig når det gjelder universell utforming av tilfluktsrom.

– Overraskende, men først og fremst urovekkende, sier han og påpeker at behovet for å skjerpe beredskapen for å beskytte sivilbefolkningen er aktualisert av krigen i Ukraina.

– Å oppgradere gamle tilfluktsrom til universelt utformet standard vil nødvendigvis koste? Hvor kommer pengene fra?

– Først må vi starte arbeidet med å skaffe oversikt. Kartleggingen vil vise behovet for oppgradering. Men det er helt på sin plass at dette er en oppgave og regning som fellesskapet må ta, sier SV-representanten.

Han legger vekt på hvor viktig det er at funksjonshemmedes organisasjoner blir hørt i forbindelse med kartleggingen av beredskapen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.