Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sunniva Ørstavik, generalsekretær i NHF.
ENDELIG: Sunniva Ørstavik, generalsekretær i NHF, ser frem til å tale funksjonshemmedes sak i Genève. (Foto: Ivar Kvistum)

Tar kampen for funksjonshemmedes menneskerettigheter til Genève

Norge skal høres i FN om hva som gjøres for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt her til lands. Norges Handikapforbund er kampklare og til stede for å legge press på norske myndigheter.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 19.03.2019 15:56

Det er første gang Norge høres i FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD-komiteen), og høringen går av stabelen i Genève 25. og 26. mars.

Her må norske myndighetene svare for hva de gjør for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter blir oppfylt.

Norges Handikapforbund (NHF) vil som en av mange norske organisasjoner være på plass i Genève for å legge press på myndighetene i Norge.

For mens norske myndigheter har rapportert at de jobber godt og at mye er på plass på dette området, bryter Norge menneskerettighetene for funksjonshemmede på en rekke områder i samfunnet, viser en alternativ rapport 125 organisasjoner har fått utarbeidet i forbindelse med høringen.

–Massivt trykk

Rapporten beskriver de utfordringene de mener at funksjonshemmede opplever i dagens Norge, og er overrakt FN og norske myndigheter.

NHFs generalsekretær Sunniva Ørstavik er klar til å ta kampen i Genève sammen med representanter fra en rekke andre organisasjoner.

– Det blir et massivt trykk fra funksjonshemmedes organisasjoner i Norge, som tydeliggjør hvordan norske myndigheter bryter menneskerettighetene, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund (NHF) til Handikapnytt.

– Vi gleder oss til å synliggjøre hvordan ståa er, til å kalle en spade en spade. Til å tydeliggjøre den systematiske diskrimineringen mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever her til lands. At de ikke får gå på nærskole, at de holdes utenfor utdanning og jobb, at de ikke har full frihet. At dette er brudd på menneskerettighetene.

 Sunniva Ørstavik, generalsekretær i NHF.

KAMPKLAR: Sunniva Ørstavik, generalsekretær i NHF. (Foto: Ivar Kvistum)

Tingenes tilstand

Ørstavik er stolt over og glad for at så mange organisasjoner har gått sammen om dette. Hun og NHFs interessepolitiske rådgiver Monica Haugen har et tett program med blant annet flere møter med FNs komité for menneskerettigheter for funksjonshemmede.

– Vi vil fortelle dem hvordan tilstanden faktisk er på de forpliktelsene Norge har i forhold til FN-kommisjonen. Og vi vil snakke om hvilke virkemidler som må til for å endre situasjonen for funksjonshemmede, sier Ørstavik.

Tre budskap

Organisasjonene skal ta opp tre tydelige budskap med komiteen i Genève. Dette er også de tre overordnede anbefalingene til norske myndigheter som er trukket fram i organisasjonenes alternative rapport.

  • Myndighetene må anerkjenne funksjonshemmede som likestilte borgere, med et fullstendig sett av rettigheter og plikter.
  • Myndighetene må implementere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.
  • Myndighetene må avskaffe alle lover som diskriminerer funksjonshemmede, og dermed sørge for å sikre retten til selvbestemmelse og muligheten til å få støtte til å utøve rettslig handleevne.

 – Vi sier også veldig tydelig fra at du bekjemper ikke diskriminering og mangel på likestilling med velferdspolitikk alene. Det gjør du med en aktiv likestillings- og antidiskrimineringspolitikk, fortsetter Ørstavik.

Vi sier også veldig tydelig fra at du bekjemper ikke diskriminering og mangel på likestilling med velferdspolitikk alene. Det gjør du med en aktiv likestillings- og antidiskrimineringspolitikk.

Etterlyser demokratiske virkemidler

Når NHF påpeker diskriminering, får de ofte svar i form av særtiltak for funksjonshemmede. Men det de krever, er universelle løsninger. Ikke en rampe, men et samfunn bygget for alle. At skoler er tilgjengelige, at alle føler seg velkommen.

– Vi krever også at likestillingsministeren vår innfører demokratiske virkemidler. Det handler om krav til deltakelse og medvirkning. Til FN har vi sagt at funksjonshemmede holdes systematisk utenfor all politikkutvikling i Norge. Du kan ikke sette sammen et råd eller en komité i dag uten å ta i betraktning kjønnsbalanse og etnisk balanse, men mennesker med funksjonsnedsettelse, den store minoriteten på 17 prosent, holdes utenfor. Når vi skaper det nye samfunnet uten medvirkning – hva er det et uttrykk for? spør Ørstavik og legger til:

– Dette kommer de til å få kjørt seg på i Genève. Jeg gleder meg til det.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Forventer mer

Hun minner om at Trine Skei Grande (V) har sagt at hun skal bli den første ordentlige likestillingsministeren for funksjonshemmede og at hun i FN-komiteen kommer til å bli spurt om hva hun har gjort og hva hun skal gjøre.

– Vi håper hun har med seg langt mer enn det vi hittil har sett. Det forventer nok også FN, sier Sunniva Ørstavik.

Kritikk, rystelse og handling

– Hva forventer du at kommer ut av høringen?

– Jeg forventer at norske myndigheter får krass kritikk for at de ikke tar diskriminering og likestilling for funksjonshemmede på alvor. Og jeg håper at vi får en høring i Genève som gjør at det kommer en kampklar likestillingsminister tilbake, som skjønner at hun nå virkelig må brette opp ermene og gå inn for det store paradigmeskiftet vi har etterspurt i lang tid. At det skjer en rystelse som fører til handling. Vår rolle er å sørge for at politikerne ikke får hvile før de oppfyller dette, sier Sunniva Ørstavik.

CRPD-forslag fra SV 

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget innstilte mandag på ikke å stemme for et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven for å gi konvensjonen forrang i norsk rett. Voteringen skjer 26. mars, samme dag Norge høres i FN-komiteen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.