Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Eide og Astrup på et podium Eide står i lyset og holder en mikrofon, mens Astrup står i skyggen med foldede hender.
I SKYGGEN: SVs Petter Eide forsynte seg av rampelyset og ga Nikolai Astrup (til venstre) hard kritikk for ikke gjøre nok for å bekjempe undertrykkende samfunnsstrukturer i bistandspolitikken. (Foto: Ivar Kvistum)

Til frontalangrep på regjeringen om fattige funksjonshemmede

Denne regjeringen gjør altfor lite for å bekjempe urettferdigheten som holder funksjonshemmede i utviklingsland nede i fattigdom, tordnet SV-politiker Petter Eide mot bistandsminister Nikolai Astrup (H).

Ivar Kvistum
Publisert 16.05.2018 20:57

Nikolai Astrup var der for å ta imot en rykende fersk rapport som Sintef har laget for Atlas-Alliansen om hvorfor så mange funksjonshemmede barn og unge er utestengt fra skolegang i utviklingsland.

Bare i grunnskolealder er det til enhver tid 20 millioner barn med funksjonsnedsettelse som ikke får gå på skolen.

Ren tjenesteleverandør

Men det var SVs stortingsrepresentant Petter Eide som forsynte seg av rampelyset.

Han benyttet anledningen til å rette et hardt angrep på regjeringens bistandspolitikk – foran representanter for en lang rekke bistandsorganisasjoner.

Før han ble stortingsrepresentant, har Petter Eide vært både generalsekretær i både Amnesty International, Care International og Norsk Folkehjelp.

Han anklaget regjeringen for å legge altfor stor vekt på å være en ren leverandør av tjenester direkte til funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper i den fattige verden, i stedet for å konfrontere statlige myndigheter for å endre grunnleggende urettferdige samfunnsstrukturer i landene som Norge samarbeider med.

Multimilliarderer i Nigeria

For det er ikke nødvendigvis ressursmangel som er årsaken til fattigdom, mente Eide. Det er i like stor grad urettferdige samfunnsstrukturer.

– Men multimilliardærene i Nigeria har ingen interesse i å løfte funksjonshemmede i eget land ut av fattigdom. Derfor må regjeringen legge mye mer vekt på å jobbe politisk for å endre urettferdige samfunnsforhold, sa Petter Eide.

Multimilliardærene i Nigeria har ingen interesse i å løfte funksjonshemmede i eget land ut av fattigdom.

Karikatur av regjeringens politikk

Bistandsministeren parerte angrepet med å hevde at Petter Eide serverte et karikert bilde av regjeringens politikk, utelukkende for å skape debatt.

– Han overdriver voldsomt de politiske forskjellene mellom oss, sa Nikolai Astrup.

Han understreket at regjeringens bistandspolitikk faktisk gjør det Eide etterlyser, nemlig å påvirke samfunnsstrukturer som skaper store forskjeller og urettferdighet.

– Men Norge har en forpliktelse til å hjelpe mennesker ut av fattigdom, også der hvor vi ikke når fram med å skape politiske endringer, påpekte Astrup.

Norge har en forpliktelse til å hjelpe mennesker ut av fattigdom, også der hvor vi ikke når fram med å skape politiske endringer.

Nikolai Astrup snakker til forsamling.

SATSER PÅ SKOLE: Nikolai Astrup understreket – som rapporten han mottok på Atlas-Alliansens arrangement – at inkluderende utdanning er en nøkkel for å få funksjonshemmede i lavinntektsland ut av fattigdom. (Foto: Ivar Kvistum)

Stigmatisering

Rapporten som Nikolai Astrup hadde kommet til Kulturhuset i Oslo for å motta, belyser hvordan stigmatisering – altså fordommer og utstøtelse – er en viktig årsak til at barn og unge med nedsatt funksjonsevne i store deler av verden ikke blir inkludert i skolen.

Atlas-alliansen
  • Atlas-alliansen er en stiftelse som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land.
  • Bak stiftelsen står 17 organisasjoner av funksjonshemmede eller pårørende.

Sintef-forskerne har undersøkt hva som finnes av studier og kunnskap internasjonalt og trukket sine konklusjoner.

Ofte kan det handle om lærere som ikke ser læringspotensialet i elever med nedsatt funksjonsevne, men behandler dem enten overbeskyttende eller avvisende.

Og det kan handle om jevnaldrende som mobber og støter bort. Eller om skamfølelse, både hos foreldre og den funksjonshemmede selv.

Sats på lærerne

– Det blir veldig lett å ekskludere funksjonshemmede fra utdanning når både samfunnet og foreldre ser begrensingene. I en slik virkelighet er det en stor prestasjon om en ungdom med nedsatt funksjonsevne klarer å fullføre en utdannelse, sa Sintef-forsker Gloria Azalde, som har ledet arbeidet med rapporten.

I en slik virkelighet er det en stor prestasjon om en ungdom med nedsatt funksjonsevne klarer å fullføre en utdannelse.

De viktigste anbefalingene i Sintef-rapporten er satse på å bygge opp lærernes forståelse og kunnskap.

Og å arbeide for at den tradisjonelle, medisinske forståelsen av funksjonshemning – der man fokuserer på begrensninger hos individet – blir erstattet av en samfunnsmodell der man heller ser på barrierene som skapes av omgivelsene.

Utdanning er nøkkelen

– Det er om lag en milliard funksjonshemmede i verden. Fire av fem av dem bor i fattige land. Og av dem er det bare én av ti som får muligheten til å gå på skole. Det er voldsomme tall og svært alvorlig, sa bistandsminister Nikolai Astrup da han tok imot rapporten.

Han understreket at inkluderende utdanning er en nøkkel for å løse problemene:

– Utdanning vil fortsatt være en hovedprioritet i regjeringens utviklingspolitikk. Vi tar med dagens rapport inn i dette arbeidet, sa Astrup.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.