Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ottesen holder et innlegg i landsmøtesalen.
GLEDENS DAG: Håvard Ravn Ottesen – her fotografert under Handikapforbundets landsmøte i sommer – er svært fornøyd med vedtaket i Trondheim bystyre. (Foto: Ivar Kvistum)

Trondheim kommune fjerner aldersgrensen for ledsagerbevis

Dette vedtaket vil gi mange funksjonshemmede barn og familiene deres en bedre hverdag, sier Håvard Ravn Ottesen i Handikappede Barns Foreldreforening.

Ivar Kvistum
Publisert 30.10.2017 19:21

I likhet med svært mange andre kommuner i Norge har Trondheim holdt seg med en nedre aldersgrense på åtte år for å få utstedt ledsagerbevis.

Dermed har mange av de minste barna måttet klare seg uten når de skal oppsøke ulike aktiviteter, kulturarrangementer og så videre.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) i Trøndelag og andre berørte barnefamilier i Trondheim har ivret for å få denne aldersgrensen fjernet.

Og nå er de hørt. Torsdag 26. oktober vedtok et enstemmig bystyre å oppheve aldersgrensen. Forslaget ble fremmet som en interpellasjon fra Ap-representant Sissel Trønsdal.

En gledens dag

Håvard Ravn Ottesen er bor i Trondheim og er styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening nasjonalt. Han er svært glad for vedtaket i Trondheim bystyre.

Dette er en gledens dag for dem som har barn under åtte år.

– Dette er en gledens dag for dem som har barn under åtte år, sier Ottesen til Handikapnytt.

Han anslår at regelendringen får betydning for et par hundre barn i Trondheim og deres familier.

Først i køen – uten å krangle

Det er særlig barn med skjulte funksjonsnedsettelser som vil få stor glede av at ledsagerordningen nå endres til å gjelde dem.

Det kan for eksempel handle om barn med autisme som trenger at det legges til rette.

– Ledsagerbeviset medfører at du kan gå først i køen når du trenger det. Dermed blir hverdagen ute på tur mye enklere. Du slipper å krangle fordi funksjonsnedsettelsen ikke synes utenpå. Det er dette som er det viktigste ved vedtaket som nå er fattet, sier Ottesen.

Ledsagerbevis
  • Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.
  • Hver kommune har sitt eget søknadsskjema for ordningen, så du må kontakte bostedskommunen din for å få søknadsskjema.
  • Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
  • Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
  • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen.
  • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis. Hos NSB gjelder egne regler. Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.
  • Kilde: Bufdir

Da Sissel Trønsdal tok opp saken i bystyret torsdag, trakk hun også fram dette poenget. Hun påpekte at å slippe fram foran køen for enkelte kan være en forutsetning for å kunne delta på en arena.

– Det er viktig at alle barn – også de med nedsatt funksjonsevne – skal kunne delta og ha utbytte av ulike sosiale arrangementer. Da må vi ha ordninger som er tilpasset dette og som bidrar til at flere kan nyttiggjøre seg av dem, sa hun ifølge Adresseavisen.

Et positivt signal

Trondheimsordfører Rita Ottervik ga sin fulle tilslutning og fikk bystyret med seg:

– Dette vil være et positivt signal om at vi vil senke terskelen for deltakelse også for de yngste, sa Ottervik, ifølge Adressa.

Ifølge Håvard Ravn Ottesen er åtteårsgrensen en overlevning fra 1990-tallet, opprinnelig fremmet av det nå nedlagte Statens råd for funksjonshemmede.

Tromsø har satt ned aldersgrensen for ledsagerbevis til to år, men Oslo kommune har allerede fjernet den helt.

De positive erfaringene fra hovedstaden ble trukket fram da Trondheim fattet sitt vedtak.

– Nå er det åpenbart at vi i HBF må arbeide videre for å få andre kommuner til å fatte liknende vedtak. Dette er en endring som koster kommunene fint lite, men som betyr mye for mange familier, sier Håvard Ravn Ottesen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.