Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Utbedrer undervisningslokaler – forventer universell utforming

Kunnskapsdepartementet har satt av 161 millioner kroner som skal gå til å oppgradere undervisningslokaler på til sammen ni universiteter og høyskoler i Norge.

Hensikten er at lokalene skal ligge bedre til rette for nye undervisningsformer, mer læring og et godt psykososialt miljø for elevene.

Men tildelingsbrevet fra departementet stiller ingen uttalte krav til at utbedringene også skal sikre bedre tilgjengelighet og universell utforming av undervisningslokalene.

Det får Handikapnytt bekreftet etter å ha rettet et spørsmål om dette til departementet.

I svaret fra Kunnskapsdepartementets informasjonsavdeling heter det:

«I tildelingsbrev til institusjonene som har fått midler til oppgraderings- og tilpasningsprosjekter er det ikke satt spesifikke krav til universell utforming siden universitets- og høyskolebygg allerede er omfattet av gjeldende bestemmelser om universell utforming i UH-loven og i byggteknisk forskrift.»

I fjor la Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fram en rapport som viser at 27 prosent av alle studenter med nedsatt funksjonsevne har møtt fysiske barrierer i studiene.

Under framleggingen av rapporten sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V):

– Fordi utdanning blir stadig viktigere, må også dørene være så åpne som mulig.

Les mer om rapporten her: BUFDIR-SEMINAR OM TILGJENGELIGHET I ET ROM MED TERSKLER OG TRAPPER

Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund sier han rett og slett regner med at hensynene til universell utforming blir ivaretatt når universiteter og høyskoler oppgraderer undervisningslokaler.

– Disse bygningene eies og forvaltes av Statsbygg, som har et et prosjekt der de har som mål at alle bygninger skal være universelt utformet innen 2025. Satsbygg er best i klassen når det gjelder å skape universell utforming i eksisterende bygg sier Lein.

Han poengterer også at universell utforming er helt avgjørende for at ungdom med nedsatt funksjonsevne skal kunne sikres utdannelse og derigjennom deltakelse i arbeidslivet.

14.05.2019 kl. 09:23
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.