Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Bråten.
FRAVÆRENDE FUNKSJONSHEMMEDE: Det vil alltid være grupper og interesser som gjerne også skulle ha vært med i kommisjonen. Derfor har vi ikke lagt opp til en direkte representativ sammensetning, uttaler statssekretær Knut Aastad Bråten. (Foto: Ilja C. Hendel, Kulturdepartementet)

Utvalg uten funksjonshemmede: – Ikke mulig å representere alle interesser

Funksjonshemmedes erfaringer og utfordringer skal bli hørt og ivaretatt selv om denne gruppa ikke er direkte representert i selve Ytringsfrihetskommisjonen. Det understreker statssekretær Knut Aastad Bråten (V), som avviser å endre sammensetningen av kommisjonen på bakgrunn av kritikken.

Ivar Kvistum
Publisert 06.03.2020 14:38

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har nedsatt en ny kommisjon som skal utrede rammene for ytringsfrihet i Norge.

Da sammensetningen ble offentliggjort, sa Raja at «kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet».

Men ikke alle mener at mangfoldet er representert.

Daglig leder Berit Vegheim i stiftelsen Stopp Diskrimineringen og generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba – Independent Living Norge skrev brev til Raja der de etterlyste funksjonshemmede i Ytringsfrihetskommisjonen.

«Å ikke ta oss med i kommisjonen representerer i seg selv en utestengelse fra den offentlige debatten, og dermed en innskrenkning av ytringsfriheten», skrev de to i brevet, som Handikapnytt tidligere har omtalt.

Les mer: INGEN FUNKSJONSHEMMEDE FÅR VÆRE MED OG UTREDE YTRINGSFRIHETEN

Hørt og ivaretatt

Nå svarer statssekretær Knut Aastad Bråten (V) i Kulturdepartementet på kritikken fra Stopp Diskrimineringen og Uloba. I en e-post til Handikapnytt skriver han:

«Det moderne samfunn er så mangfoldig at det ikke er mulig å representere alle interesser. Samtidig er det viktig at alle grupper i samfunnet kan være trygge på at deres erfaringer og utfordringer vil bli hørt og ivaretatt i arbeidet.»

Det moderne samfunn er så mangfoldig at det ikke er mulig å representere alle interesser.

Han viser til at Ytringsfrihetskommisjonen skal legge til rette for en bred offentlig debatt. Ulike gruppers erfaringer og synspunkter skal innhentes og inkluderes i arbeidet.

«En av gruppene kommisjonen er spesielt bedt om å innhente synspunkter og erfaringer fra er personer med funksjonsnedsettelser», skriver han.

Ikke direkte representasjon

Handikapnytt spør videre: Skal dette forstås slik at det ikke er aktuelt å justere utvalgets sammensetning som følge av kritikken som er rettet fra Stopp Diskrimineringen og Uloba?

«Ytringsfrihetskommisjonen er nettopp oppnevnt. Det er ingen planer om å justere sammensetningen av utvalget nå», svarer Bråten.

Handikapnytt: Statsråden gjorde et poeng av at sammensetningen av selve utvalget «gjenspeiler mangfoldet». Hvorfor er det et poeng hvis det samtidig er tilstrekkelig å innhente og inkludere ulike gruppers erfaringers synspunkter i arbeidet for å sørge for at alle blir hørt og ivaretatt?

Bråten: «Vi har ikke lagt opp til direkte representasjon av interessegrupper. Ved utvelgelsen av komitemedlemmene har vi lagt vekt på å få med personer som har et særlig engasjement og som hver for seg bidrar til den allmenne debatten om ytringsfrihet»

Alle borgere

Handikapnytt: Hvilke vurderinger lå til grunn for hvem og hvilke grupper som skulle representere mangfolds- og minoritetsperspektivene i utvalget? Ble funksjonshemmedes representasjon vurdert i lys av at dette er en av gruppene som er omfattet av lovverkets vern mot diskriminering og hatkriminalitet, samtidig som en undersøkelse fra Nordlandsforskning viser at 36 prosent av alle med nedsatt funksjonsevne har opplevd å bli utsatt for hatefulle ytringer?

Bråten: «Det ble lagt stor vekt på en mangfoldig sammensetning av kommisjonen. Samtidig er det slik at en bred gjennomgang av ytringsfriheten ikke bare berører noen konkrete sektorer, interesser eller yrkesgrupper, men alle borgere. Et moderne samfunn er også veldig mangfoldig. Det vil alltid være grupper og interesser som gjerne også skulle ha vært med i kommisjonen. Derfor har vi ikke lagt opp til en direkte representativ sammensetning, men heller lagt vekt på at kommisjonen må gjennomføre en bred og inkluderende prosess – og at det blir hentet inn spisskompetanse ved behov.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.