Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Eriksen og Ulstein i samtale.
VENDEPUNKTET: Daglig leder Morten Eriksen (til venstre) i Atlas-alliansen gleder seg over utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins satsing på mer norsk bistand blant funksjonshemmede. (Foto: Ivar Kvistum)

– Vendepunkt for norsk bistand til funksjonshemmede

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har lagt 400 millioner kroner på bordet for å løfte funksjonshemmedes levekår og rettigheter. En lang rekke organisasjoner går sammen om å sette målet ut i livet.

Ivar Kvistum
Publisert 22.10.2019 13:47

– Dette er et vendepunkt i norsk bistandspolitikk overfor funksjonshemmede. KrF har brukt regjeringsposisjonen til å sørge for en etterlengtet satsing.

Det sier Morten Eriksen til Handikapnytt. Han er daglig leder stiftelsen Atlas-alliansen, som koordinerer bistandsarbeidet til funksjonshemmedes organisasjoner. Han viser til at andelen norsk bistand som går til prosjekter rettet mot funksjonshemmede har falt gjennom flere år.

Nå kommer en endring som han håper kan snu denne utviklingen.

God stemning

Mandag var Eriksen en av mange representanter for ulike organisasjoner som møtte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) på et møterom på toppen av Norads hovedkontor i Oslo.

Og stemningen var ualminnelig god. For det er sjelden disse organisasjonene kommer til Norad for å fortelle at de har fått alt de ønsker seg.

Det kunne de denne gangen.

Statsråden har nemlig lagt 400 millioner kroner på bordet som organisasjonene kunne søke på for å øke innsatsen til bistand for mennesker med nedsatt funksjonsevne i fattige land de kommende fire årene.

Utlysningen tidligere i år førte til hektisk aktivitet i organisasjonene for å planlegge nye prosjekter og skrive søknader innen en krevende kort frist.

Og nå er avtalene på plass og pengene fra ekstrabevilgningen er fordelt på en rekke prosjekter.

Sammen for inkludering

Den største enkeltavtalen er inngått med en gruppering av foreløpig 14 ulike organisasjoner som har gått sammen i det de kaller et konsortium for å drive prosjekter sammen med pengene fra regjeringen.

I denne gruppen, som kaller seg «Together for Inclusion», finner vi flere av funksjonshemmedes organisasjoner som også er engasjert i bistandsarbeid, blant andre Norges Handikapforbund.

Men også «alminnelige» bistandsorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp og Redd Barna er med. På den måten blir ikke bistand rettet mot funksjonshemmede «bare» et spesialisert arbeid i regi av funksjonshemmedes egne organisasjoner; det blir integrert tettere i det alminnelige bistandsarbeidet.

Skolegang, utvikling og rettigheter

Morten Eriksen i Atlas-alliansen forklarer hvordan pengene skal brukes:

– Disse pengene skal vi bruke til å oppnå tre hovedmål. Det ene er at barn med funksjonsnedsettelser skal få en inkluderende skolegang med god kvalitet og riktige hjelpemidler. Det andre er økonomisk utvikling særlig gjennom en satsing på spare- og lånegrupper. Og det tredje er politisk påvirkning for å endre lover og budsjetter slik at funksjonshemmede får oppfylt sine rettigheter.

Prosjektene skal gjennomføres i fem afrikanske land sør for Sahara: Mosambik, Uganda, Sør-Sudan, Niger og Somalia.

Dag-Inge Ulsten fotografert i møterommet.

MENNESKERETTIGHETER: – Funksjonshemmede har ikke spesielle behov. De har de samme behovene som alle andre, men får dem ofte ikke møtt, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til Handikapnytt. (Foto: Ivar Kvistum)

Menneskeverd og menneskesyn

Til Handikapnytt roser utviklingsminister Dag-Inge Ulstein samarbeidet i konsortiet «Together for inclusion».

– Jeg er veldig imponert over hva disse organisasjonene har fått til sammen på svært kort tid, sier han.

Ulstein bekrefter at satsingen på funksjonshemmede i bistandsbudsjettet er et gjenkjennbart KrF-bumerke:

– Ja, absolutt. Dette er noe jeg vært opptatt av lenge. Det handler om menneskeverd og menneskesyn, sier utviklingsministeren og presiserer at satsingen handler om å løfte funksjonshemmedes menneskerettigheter og likeverd, ikke å drive veldedighet.

– Funksjonshemmede er ikke mennesker med spesielle behov. Dette er mennesker med akkurat de samme behovene som alle andre, sier han engasjert.

Ønsker mer påvirkning

Når organisasjoner som Norges Handikapforbund driver bistandsarbeid, handler det ofte om å støtte funksjonshemmedes egne organisasjoner i andre land til å drive rettighetsarbeid.

Funksjonshemmede er ikke mennesker med spesielle behov. Dette er mennesker med akkurat de samme behovene som alle andre.

Dag-Inge Ulstein håper at den nye bevilgningen vil styrke sivilsamfunnets muligheter til å utfordre myndighetene i de landene hvor de jobber når det kommer til funksjonshemmedes rettigheter.

Han viser til at funksjonshemmede i de fleste fattige land havner nederst på alle skalaer som brukes for å måle virkningene av bistand. Dette er en gruppe som i altfor stor grad faller utenfor også utviklingsarbeidet.

– Vi ser at grunnleggende menneskerettigheter ikke blir oppfylt, sier Ulstein.

Derfor mener han det er nødvendig med en ekstra satsing. Utviklingsministeren håper også at Norge som et viktig giverland i internasjonal bistand kan bidra til å løfte funksjonshemmede i utviklingsarbeidet også internasjonalt.

Konsortiet

Disse organisasjonene er partnere i «Together for inclusion»-konsortiet:
Norges Blindeforbund
Redd Barna
ADRA (Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon)
Strømmestiftelsen
Kirkens Nødhjelp
Signo (en diakonal stiftelse innen Den norske kirkesom arbeider blant døve, hørselshemmede og døvblinde)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen
Norges Handikapforbund
Naturvernforbundet
Plan International
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
KFUK KFUM Global
Atlas-alliansen

I tillegg til disse 14 er det mulig at SOS-Barnebyer og Utviklingsfondet kommer med i samarbeidet.

Tuberkulose-satsing

Også LHLI – Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Internasjonal fått midler til et prosjekt som skal gi hjelp til mennesker som har fått nedsatt funksjonsevne etter å ha vært tuberkulosesyke.

Norges Røde Kors skal arbeide for å løfte funksjonshemmedes kår i konflikt- og katastrofeområder med midler fra ekstrabevilgningen.

To internasjonale organisasjoner – International Disability Alliance (IDA ) og Humanity & Inclusion (tidligere Handicap International) – får også prosjektmidler fra ekstrabevilgningen.

Magasinet Bistandsaktuelt har tidligere publisert en artikkel som forklarer bakgrunnen for regjeringens ekstrabevilgning på 400 millioner kroner øremerket arbeid blant funksjonshemmede, og hvordan Atlas-alliansen har drevet lobbyarbeid for å få pengene på bordet. Les den her (ekstern lenke).

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.