Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Henrik Asheim.
Portretter av Kunnskapsminister Henrik Asheim Hires

– Vi må hindre at utsatte grupper skyves lenger vekk fra arbeidslivet

STATSBUDSJETTET: 825 millioner kroner mer til arbeidsmarkedstiltak skal gi om lag 7000 nye tiltaksplasser og styrke inkluderingsdugnaden. Men inkluderingsdugnaden virker ikke, hevder Handikapforbundets leder, Tove Linnea Brandvik.

Av Ivar Kvistum
Publisert 07.10.2020 13:54

Inkluderingsdugnaden er regjeringens hovedgrep for å få flere funksjonshemmede ut i jobb.

– Framover blir det spesielt viktig å sørge for at utsette grupper ikke blir skjøvet lenger vekk fra arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Mer til VTA

Ordningen for varig tilrettelagt arbeid (VTA) blir styrket med 39 millioner kroner. Det skal sikre rundt 300 nye VTA-plasser.

VTA er et arbeidsmarkedstiltak rettet mot folk som mottar uføretrygd og som trenger spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

– Dette arbeidsmarkedstiltaket betyr mye for en sårbar gruppe og er spesielt viktig i en tid med et krevende arbeidsmarked, sier arbeids- og sosialminister Asheim.

Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 er antallet VTA-plasser økt med over 2000, til 11 400 plasser i dag.

– Et historisk høyt nivå, sier Henrik Asheim.

Dette arbeidsmarkedstiltaket betyr mye for en sårbar gruppe og er spesielt viktig i en tid med et krevende arbeidsmarked.

Virker ikke

Asheims satsing på å få blant annet flere funksjonshemmede i jobb imponerer ikke forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund. Hun skriver på Facebook:

«Det gis noe mer til VTA og til NAV for å få flere i jobb – men da for å styrke en inkluderingsdugnad som ikke virker. 7000 ekstra tiltaksplasser skaper ikke mangfold og like muligheter for deltakelse.»

Styrke tolketjenesten

Regjeringen ønsker også å styrke tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde med 31,8 millioner kroner i 2021.

Med denne økningen skal Nav kunne øke antallet fast ansatte tolker tolketjenesten med inntil 34 årsverk. Tolkene er ansatt ved Navs hjelpemiddelsentraler.

I dag blir hvert tiende innmeldte tolkeoppdrag stående uløst fordi Nav ikke har klart å skaffe tolk. Dette har skapt misnøye, både blant tolkene selv og brukene av tjenesten, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Data-modernisering i Nav

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, er det også satt av 440 millioner kroner for å modernisere Navs datasystemer. Hensikten er å automatisere flere tjenester, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning.

En følge av forslaget er at Nav neste år begynner utfasingen av systemene Arena og Betal, som i dag håndterer blant annet arbeidsavklaringspenger og dagpenger.

Mandag kunne Handikapnytt melde at regjeringen også legger inn 30 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne.

Les mer her: MER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER NESTE ÅR

Kjære leser 🙂
Vil du hjelpe Handikapnytt med å lage flere saker som den du leser nå? Da kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt.
Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.