Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre foran inngangen til Stortinget.
MER TIL AKTIVITET: Margret Hagerup (til venstre) og Olaug Bollestad legger 30 millioner mer i potten for at funksjonshemmede over 26 år får tilgang på aktivitetshjelpemidler. Knut Nystad i Stiftelsen Vi er takknemlig for bidraget til at flere får være i aktivitet. (Foto: Ivar Kvistum)

Mer til aktivitetshjelpemidler neste år

STATSBUDSJETTET: Regjeringen styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne med 30 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år. Samtidig varsler Høyre og KrF en gjennomgang for å sikre at ordningen fungerer mer rettferdig enn i dag.

Ivar Kvistum
Publisert 05.10.2020 16:35

Statsbudsjettet – som legges fram onsdag – vil inneholde en styrking av ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år med 30 millioner kroner i forhold til år.

Den samlede potten for 2021 blir dermed på 84 millioner kroner.

Det bekrefter Kristelig Folkepartis 1. nestleder Olaug Bollestad og Høyres stortingsrepresentant og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen, Margret Hagerup, overfor Handikapnytt.

– Vi ser at mange søker på denne ordningen i forhold til hvor mye penger som er satt av. Derfor går vi inn for en økning, sier Olaug Bollestad.

Stor betydning

Hun og Hagerup viser til den at aktivitetshjelpemidler er av stor betydning for den den enkeltes mulighet til å delta og komme seg ut, samtidig som det også har stor betydning for folkehelsen.

Å sikre funksjonshemmede muligheten til å delta i samfunnet, er et sentralt punkt i regjeringsplattformen, minner de om.

Behovet er større

Inneværende års bevilgning til AKT26 rakk i utgangspunktet bare til å dekke søknadene som hadde kommet inn fram til mars måned. I revidert nasjonalbudsjett kom ytterligere 48 ferske millioner inn i ordningen, slik at det til sammen var 100 millioner kroner i potten i år.

Det var nok til å innvilge søknader fram til utgangen av august, Nå er det tomt for penger i ordningen, og ikke mulig å søke om hjelpemidler før til neste år.

En ny rapport fra Oslo Economics viser dessuten at det reelle behovet for aktivitetshjelpemidler til voksne utgjør 200 millioner kroner i året, altså langt mer enn det regjeringen nå setter av.

AKT26
  • Siden 2014 har det vært mulig for funksjonshemmede over 26 år å søke om aktivitetshjelpemidler, for eksempel spesialbygde sykler og skiutstyr, den såkalte AKT26-ordningen.
  • I motsetning til annen hjelpemiddelformidling er denne ordningen begrenset av en bevilget pott over statsbudsjettet, og det er en egenandel på 10 prosent av hjelpemiddelets pris, begrenset oppad til 4000 kroner.
  • De siste par årene har det vært slutt på pengene i ordningen lenge før året er over. Dermed har mange blitt avvist, med beskjed om å søke på nytt neste år.

Rigges mer rettferdig

Hagerup og Bollestad viser til at ordningen nå skal evalueres og utvikles videre når Handikapnytt spør om ikke 84 millioner kroner er for lite til å dekke behovet for aktivitetshjelpemidler til voksne.

– Da må vi spørre oss om ordningen er rigget godt nok, og om den fungerer rettferdig. Nå har vi en situasjon hvor hele beløpet brukes på søknader som kommer inn tidlig på året, mens det ikke er penger igjen for dem som søker senere, sier Bollestad.

Vurdere egenandeler og begrensninger

I rapporten fra Oslo Economics, blir det foreslått flere tiltak for å få pengene til aktivitetshjelpemidler til å vare lenger.

Les mer om rapporten her: VIL ØKE EGENANDELER – SELV OM DET FØRER TIL AT FLERE IKKE FÅR RÅD TIL HJELPEMIDLER

– Det foreslås både økte egenandeler, begrensninger i hvilke typer hjelpemidler som skal prioriteres og å innføre krav til bruk. Dette er momenter som må bringes inn når et utvalg skal i gang med å utrede ordningen, sier Margret Hagerup.

Hun og Bollestad understreker at dette arbeidet må involvere brukerorganisasjonene.

Viktig bidrag

Leder Knut Nystad i Stiftelsen Vi, som arbeider for å gi funksjonshemmede mulighet til å delta i idrettsaktiviteter, var til stede da Bollestad og Hagerup presenterte økningen i AKT26-midler for Handikapnytt.

– Jeg vil si tusen takk for et viktig bidrag som signaliserer at regjeringen tar funksjonshemmedes behov for aktivitet og deltakelse på alvor, sa Nystad til de to politikerne.

Han kalte økningen «en god start», selv om budsjettøkningen i seg selv neppe dekker behovet fullt ut.

Nystad pekte på at det fortsatt finnes barrierer som hindrer deltakelse. Om ikke anlegg og miljøer er tilgjengelige, der det ikke så lett å kunne bruke hjelpemidlene. Derfor må tiltakene ses i en større sammenheng.

Skritt i riktig retning

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er positiv til at regjeringen går inn for å sette av mer penger til AKT26-ordningen i budsjettet.

– Vi er enige i at dette er en viktig og populær ordning, som dessverre bruker å gå tom tidlig på året. Det er viktig at regjeringspartiene anerkjenner det problemet. 30 millioner kroner vil ikke være nok i forhold til søknadsmengden, men det er et skritt i riktig retning, sier hun.

Brandvik mener det er helt avgjørende at funksjonshemmedes organisasjoner er involvert fra starten når ordningen skal videreutvikles.

– Det er helt avgjørende å samarbeide med dem som skal bruke et verktøy når man skal lage det, sier hun.

Stenge noen ute

Forslagene om økte egenandeler som ligger i utredningen om AKT26-ordningen, advarer hun mot.

– Økte egenandeler vil stenge noen ute på økonomisk grunnlag. Men når det gjelder det å holde seg i aktivitet, er det overhodet ingen sammenheng mellom økonomi og behov, sier Tove Linnea Brandvik, som også er styreleder i Beitostølen Helsesportsenter.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.