Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av folkemengde i Stolthetsparaden med bannere og paroler på Karl Johans gate i Oslo. I bakgrunnen er slottet.
VI GIR OSS ALDRI: 11 organisasjoner av funksjonshemmede står sammen om å kreve CRPD inn i norsk lov. Bildet er fra Stolthetsparaden i Oslo i 2018. (Arkivofoto: Ivar Kvistum)

Virkelige menneskerettigheter

MENINGER: Norges største minoritet, funksjonshemmede, anerkjennes ikke som likestilte borgere. Derfor må våre rettigheter inn i norsk menneskerettslov, krever de 11 organisasjonene i CRPD-koalisjonen i denne appellen.

Av Handikapnytt
Publisert 08.03.2021 15:37

9. mars fremmer SV et forslag i Stortinget om at FNs menneskerettighetskonvensjon for funksjonshemmede (CRPD) skal bli en del av norsk lov. Et forslag som støttes av AP, MdG, Rødt og SP.

Igjen vil regjeringspartiene, med støtte fra Frp, stemme ned å ta inn funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon inn i den norske menneskerettsloven.

Vi opplever at vi ikke er gode nok for regjeringen og Frp. Selv om Høyres samarbeidspartier i regjeringen mener at konvensjonen skal inkorporeres, stemmer de mot forslaget. Dette sier mye om holdningene til oss funksjonshemmede.

Det første funksjonshemmede lærer i livet er at noe er galt, og at noe må repareres for at vi skal kunne tilpasse oss samfunnet. Først som voksne klarer vi å ta innover oss at vi blir diskriminert.

Voksne som får en funksjonsnedsettelse får et solid sjokk: Vi blir stengt ute, og satt på sidelinjen i et samfunn som mener at vi ikke passer inn, selv om vi mener at vi har mye å utrette i våre liv. 

Her ligger mye av forklaringen til at FN fant det nødvendig å lage en egen konvensjon, CRPD, som sikrer at vi har de samme menneskerettighetene som alle andre.

MENINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatternes egne meninger.

Det er selvsagt bra at Norge har ratifisert konvensjonen, men det holder ikke. Vi er også nødt til å overholde våre forpliktelser. Dette blir ikke gjort i dag og vi trenger at blant annet domstolene og forvaltningen må forholde seg til konvensjonsforpliktelsene våre.

Slik det er i dag kan de se bort fra disse og kun forholde seg til norsk lov. Dette er ikke godt nok. 

At CRPD ikke er innlemmet i norsk lov, betyr at norsk lov har forrang på områder der CRPD avviker fra norsk lovgivning. 

Norges største minoritet, funksjonshemmede, anerkjennes ikke som likestilte borgere slik som kvinner, barn og etniske minoriteter i kraft av Kvinnekonvensjonen, Barnekonvensjonen og Rasediskrimineringskonvensjonen (CERD), som alle er tatt inn i norsk lovgivning.

CRPD er med andre ord den eneste sektoroverskridende konvensjonen som ikke har blitt innlemmet i lovverket. Dette ble tydelig påpekt og kritisert av FN.

Norges største minoritet, funksjonshemmede, anerkjennes ikke som likestilte borgere slik som kvinner, barn og etniske minoriteter.

Bruddene på våre menneskerettigheter i det norske samfunnet er mange. De færreste grunnskoler er universelt utformet og tilgjengelige for rullestolbrukere. 64 prosent av unge fysisk funksjonshemmede har bare grunnskole. Funksjonshemmede opplever økende segregering gjennom skolegangen.

Kun 40 prosent av funksjonshemmede er i jobb mot 74 prosent i befolkningen for øvrig, og i årevis har funksjonshemmede som vil og kan jobbe stått ufrivillig utenfor arbeidslivet.

I dag er det slik at Nav tilrettelegger med blant annet tekniske hjelpemidler og funksjonsassistanse, og vi har fått arbeidsplasser som subsidieres slik at funksjonshemmede nærmest er satt ut på billigsalg, og jobber for en slikk og ingenting.

Men det er ikke nok, som likestillings- og diskrimineringsloven sier, så må funksjonshemmende barrierer fjernes og vi må hindre at nye lages. Dette må også gjelde på området arbeid og derfor må kravet til universell utforming også gjelde her. 

Det er også viktig at de som i dag har en uføretrygd gis muligheten til å komme ut i arbeid, det er det liten åpning for i dagens lovverk.

I tillegg utsettes 1 av 3 funksjonshemmede for hatprat, noe det har tatt politiet mange år å ta på alvor.

For at Norge skal leve opp til sitt gode rykte ved å være et av verdens mest likestilte land, så er det på tide å inkludere funksjonshemmede i enda større grad.

For å nå FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates («Leave no one behind), så er det en grunnleggende forutsetning at CRPD innlemmes i norsk lov.  

I åtte år har vi vært nødt til å ta til takke med politikernes fagre ord og festtaler om at selvsagt har funksjonshemmede også en plass som en del av mangfoldet i samfunnet.

Nå er det på tide med makt bak de fine ordene. Vi har ventet lenge nok på sidelinjen. Festtalene må bli en realitet.

CRPD-koalisjonen:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hørselshemmedes Landsforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Safo – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Stopp Diskrimineringen
Uloba – Independent Living Norge SA
Unge Funksjonshemmede
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.
Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?

Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Du kan også bruke kontonummer 8200.02.03277. Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.