Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kaare Willoch blir intervjuet på scenen.
ENGASJERT: Tidligere statsminister Kåre Willoch ble videointervjuet av Karl Haakon Sævold. (Foto: Tore Fjeld)

Willoch: – Samfunnet måles etter evnen til å ta vare på sine svakeste

Tidligere statsminister Kåre Willoch roste innsatsen til Handikappede Barns Foreldreforening da han gjestet 30-årsjubileet deres.

Av Tore Fjeld
Publisert 19.03.2018 15:39

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) markerte i helgen at de har eksistert i 30 år, med blant annet tidligere statsminister Kåre Willoch på gjestelisten.

Willoch er bestefaren til Philip Willoch Syse (24), som har Downs syndrom. Helt siden før han ble politiker, har Willoch vært opptatt av hvordan vi tar vare på dem som trenger mer hjelp enn andre.

– Da barnebarnet vårt ble født, fikk jeg ved selvsyn se hvilke oppgaver som foreldre med et barn med Downs sto overfor. Da ble jeg på alvor kjent med hvilke prøvelser det faktisk er, sa Willoch.

Et varmere samfunn

Den tidligere statsministeren mener likevel det har skjedd mye positivt samfunnet i løpet av årene som er gått siden den gang.

– Vi har i dag fått et samfunn som er varmere. Og med det mener jeg at vi tar bedre vare på alle grupper. Det er slik at et samfunn kan vurderes ut fra dets evne til å ta vare sine svakeste. Og i så måte mener jeg at Norge er på god vei, sier Willoch.

Samtidig påpeker han at det i dagens samfunn kreves sterke stemmer for å nå frem.

At HBF sine representanter stadig minner politikerne på hva foreldre til handikappede barn trenger, er veldig prisverdig. De gjør en viktig jobb for alle i samme situasjon.

– Det er kolossalt mange grupper som jobber for sine saker. At HBF sine representanter stadig minner politikerne på hva foreldre til handikappede barn trenger, er veldig prisverdig. De gjør en viktig jobb for alle i samme situasjon.

En glede og en ære

HBF-leder Elin Langdahl er svært takknemlig for at Kåre Willoch tok seg tid til å delta i jubileumsmarkeringen på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika utenfor Oslo.

– Det er en stor glede og ære for oss! sier hun og understreker at Willoch alltid vært opptatt av at funksjonshemmede skal ha de beste muligheter. For eksempel når det gjelder noe så konkret som trening og kosthold.

– Vi setter veldig pris på at han er til stede og hører på paneldebatten. At han viser sitt engasjement på denne måten er godt for dem som sitter i salen, sier Langdahl.

En sterk stemme

Hun er enig med Willoch i at HBF trengs som en sterk og høy stemme som står på for rettighetene til funksjonshemmede barn. Hun synes at organisasjonen har oppnådd mye på 30 år.

HBF
  • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.
  • HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår.
  • Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

– Vi har klart å få folk til å endre syn. Tidligere ble funksjonshemmede sett på som en byrde. Vi har klart å vise at dette er en gruppe som ikke bare vil, men som kan bidra. Fra å være en «undergruppe» i samfunnet, har vi klart å vise at det er ressurser her som kan utnyttes, sier Langdahl.

Ennå ikke i mål

Hun viser til at alle som «ikke passet inn» tidligere ble gjemt bort på en institusjon.

– I dag er det ikke slik. Vi er ikke i mål, men når det gjelder å gi alle en mulighet til å ha egne meninger og bestemme over sitt eget liv, har vi kommet et godt stykke på vei, fortsetter Langdahl.

Gjennom høringsuttalelser, kontakt med politikere og debatt i mediene har HBF på ulike måter fått ut budskapet. Men jobben er absolutt ikke fullført.

– Nei, langt i fra! Det er mange kamper som skal kjempes. Vi er en organisasjon som utelukkende består av frivillige, og vi er alle klare for å kjempe videre, sier HBFs leder.

Anne Marie og Kaare Willoch i samtale med Elin Langdahl

ÆRESGJESTER: HBF-leder Elin Langdahl var svært takknemlig for at Anne Marie og Kåre Willoch stilte opp på HBFs jubileumsmarkering i Sandvika utenfor Oslo.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.