Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sigrun Vågeng, Nav-direktør
– GODT KJENT: Nav-direktør Sigrun Vågeng mener arbeidsgiverne generelt kjenner Nav-virkemidlene for rekruttering godt. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Arbeidsgivere uvitende om Nav-ordninger for rekruttering

Er du jobbsøker med nedsatt funksjonsevne, kan du ikke regne med at arbeidsgivere kjenner alle ordningene Nav har for å gjøre det lønnsomt og enklere å rekruttere deg.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 01.04.2019 12:51

På et innspillsmøte om inkluderingsdugnaden forrige uke, der både statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) var til stede, kom det fram at mange av de rundt 50 frammøtte næringslivslederne var ukjent med flere av Navs verktøy som skal gjøre det enklere og lønnsomt å rekruttere mennesker som står på utsiden av arbeidslivet.

Nav-direktør Sigrun Vågeng deltok også på møtet, men Nav tar ingen ekstra grep for å gjøre ordningene bedre kjent blant målgruppen.

– Mitt inntrykk er at ordningene våre er generelt godt kjent blant arbeidsgivere, men det kan alltid bli bedre. Vi jobber kontinuerlig med dette i Nav, skriver Nav-direktør Sigrun Vågeng i en e-post til Handikapnytt.

Lokalt arbeid

Dette arbeidet handler fra sentralt hold om å være til stede på viktige samarbeidsarenaer sammen med arbeidsgiversiden, som for eksempel i prosjekter som «Vi inkluderer» og «Inkluderingsdugnaden». Nav informerer om ordningene i sine kanaler, som nav.no, men Vågeng påpeker at det viktigste informasjonsarbeidet kanskje gjøres lokalt, på Nav-kontorene, der samarbeidet daglig er tett mellom Nav og lokale arbeidsgivere for å få folk i jobb. Mye handler om å informere, møtes og snakke sammen om de muligheter som finnes.

Arbeidsgivere har også ansvar

Hun skriver at Nav vil fortsette å samarbeide godt og å samarbeide med flere arbeidsgivere, samt delta på arrangementer og satsinger.

– Gjøres det noe konkret utover dette for å sikre at alle arbeidsgivere kjenner til de ulike Nav-ordningene?

– Det er viktig å huske på at også arbeidsgiverne har et ansvar for å sette seg inn i hvilke ordninger som finnes hos oss. Mange av de bedriftene jeg snakker med sier til meg at deres motivasjon for å rekruttere gjennom oss er at de er interessert i den kompetansen de får tilgang på, ikke hvilke tilskudd de kan få. Skal vi lykkes må alle parter være sitt ansvar bevisst og sørge for å sette seg inn i de mulighetene som finnes, skriver Sigrun Vågeng.

Nav-direktør Sigrun Vågeng, statsminister Erna Solberg og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen

DUGNADSMØTE: Nav-direktør Sigrun Vågeng holder innlegg på innspillsmøte om inkluderingsdugnaden. Her med statsminister Erna Solberg (t.v.) og KS-styreleder Gunn Marit Helgesen. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy

Tror flere får kunnskap

I inkluderingsdugnaden, som skal ivareta funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, har staten forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være fra søkergruppen med hull i cv-en eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. Statsminister Erna Solberg, som innledet på innspillsmøtet som ble holdt i regjeringens representasjonsbolig, sa i intervju med Handikapnytt at hun har tro på at det nå blir lettere for funksjonshemmede å komme ut i jobb.

Det begrunnet hun blant annet med at fem prosents-forpliktelsen vil gjøre at de som ansetter rundt om i statsapparatet «blir mer oppmerksom på de ulike hjelpetiltakene og tilretteleggingstiltakene Nav har og som veldig mange arbeidsgivere faktisk er uvitende om.»

Håper på eksisterende verktøy

Arbeids- og sosialministeren viste til verktøyene som mange er ukjent med, og sa følgende til Handikapnytt etter møtet.

– Vi kan jo håpe at flere går tilbake og tenker at ok – her er det verktøy vi faktisk kan benytte oss av i vår virksomhet.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.