Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Åtte av ti skoler stryker på tilgjengelighet

Av: Ivar Kvistum Foto: Ivar Kvistum
Publisert 27.08.2013 20:39

77 prosent av norske grunnskoler har så store barrierer at de hindrer likeverdig bruk for elever med bevegelseshemninger.

Det nedslående resultatet kommer fram i en stor, landsomfattende kartlegging av forhold for bevegelseshemmede som er utført av Norges Handikapforbund, i samarbeid med forskningsinstituttet International Research Institute of Stavanger (Iris).

2572 grunnskoler over hele landet ble invitert til å delta i undersøkelsen, som er basert på egenrapportering. Av dem leverte 784 komplette besvarelser, som er lagt til grunn for analysen.

Undersøkelsen har tatt for seg om kvaliteten på uteområder, inngangspartier til nivåforskjeller, toalettforhold, heiser og flere andre forhold som er avgjørende for at elever med bevegelseshemninger kan bruke skolene på en likeverdig måte.

Nesten ingen uten mangler

Skoler som har absolutt alt på stell og full skår, har fått en total karakter på 7,0. Bare tre av skolene som deltok, fikk toppkarakter.

For at skolen skal kunne sies å være «noenlunde bra», må den skåre minst 5,6 poeng. Bare 22,3 prosent av skolene, 181 i tallet, ligger over denne grensa i undersøkelsen.

De geografiske variasjonene er store; Bare 4,8 prosent av skolene i Finnmark havner over grensen på 5,6 prosent, mot 46 prosent i Vestfold. Skoler i Oslo og Rogaland er ikke med i undersøkelsen.

Riktig bilde av skolene

Selv om bare 784 skoler har levert komplette svar, mener Norges Handikapforbund at undersøkelsen gir et nokså riktig bilde av hvordan det står til med landets skoler, blant annet fordi resultatet stemmer overens med tidligere undersøkelser.

– Undersøkelsen viser at er at det er lang vei fram før vi har et samfunn for alle, der alle barn kan gå på nærskolen sammen med vennene og søsknene sine, uttaler Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund, ifølge forbundets nettsider.

Lein advarer mot en utvikling hvor elever med funksjonsnedsettelser i økende grad henvises til «spesial»-skoler, i stedet for at kommunene satser på universell utforming av de ordinære skolebygningene. Resultatet blir at funksjonshemmede barn ikke får gå sammen med søsken og venner på nærskolen hvor de hører til.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.