Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettbilder av Høie og Hagebakken.
UHOLDBART: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (til venstre) er enig med stortingsrepresentant Tore Hagebakken: Tjenestetilbudet til utviklingshemmede må bli bedre. (Foto: Stortinget)

Avdekker helsefarlig svikt i tjenestene til utviklingshemmede

I 45 av 57 kommuner fant Statens helsetilsyn lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning. – Svært alvorlig, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Av Ivar Kvistum
Publisert 21.11.2017 20:14

Det var i fjor at Helsetilsynet gjennomførte et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning. Rapporten ble offentliggjort nå i høst.

Mer enn 200 brukere er intervjuet av fylkesmennene, i tillegg til cirka 70 representanter forbrukere som selv ikke kan formidle sine synspunkter.

Svak styring – høy risiko

Og fylkesmennenes funn var nedslående: I 45 av 57 kommuner ble det avdekket lovbrudd, til dels alvorlig.

«Tilsynet avdekket at tjenestene i mange av kommunene var preget av svak styring og høyt risikonivå, og det ble avdekket svikt med potensielt alvorlige konsekvenser for brukernes livskvalitet og helse», skriver Helsetilsynet om sin egen rapport.

Og fortsetter:

«I noen kommuner var svakhetene mange og store, og tjenesteytingen kunne framstå som tilfeldig. I mange tilsyn ble det påpekt som en alvorlig styringssvikt at kommunens ledelse ikke følger godt nok med på om brukerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester og at de ikke etterspør informasjon om tjenestene fungerer som forutsatt.»

Ingen brukermedvirkning

Blant de kritikkverdige funnene var svak og tilfeldig kompetanse blant ansatte, manglende kunnskap om diagnoser og andre helseforhold, og alvorlig svikt i håndtering av medisiner.

Flere steder er pårørende og verger ofte ikke godt nok informert til å ivareta brukernes interesser.

Også brukermedvirkning er i stor grad fraværende:

«Det var også få spor av at brukerne medvirket i utmåling, utforming og evaluering av eget tjenestetilbud i mange kommuner», skriver Statens helsetilsyn.

Klikk her for å lese hvordan utviklingshemmede «Bente» opplever å bli utsatt for tvang: TVANG OG MAKTBRUK MOT UTVIKLINGSHEMMEDE ER UTE AV KONTROLL

Urovekkende, men ikke nytt

Funnene i Helsetilsynets rapport fikk stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) fra Oppland til å reagere.

I et skriftlig spørsmål i Stortinget nylig ville han vite hva helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjøre for å sikre at mennesker med utviklingshemning får tjenester i samsvar med lovverket, nasjonale målsettinger og internasjonale forpliktelser.

Hagebakken mener funnene er urovekkende, men i spørsmålet til Høie påpeker han at de ikke er unike og nevner:

  • I 2003 var det nasjonalt tilsyn med bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Det ble påvist lovbrudd i 77 prosent av tilfellene.
  • I 2005 ble det påvist ulovligheter i 90 prosent av tilfellene.
  • Tilsynet med barneboliger og avlastningsboliger for barn i 2009 påpekte ulovligheter i 79 prosent av tilfellene.

Dette skjer til tross for bred politisk enighet i Stortinget og samstemt bekymring for situasjonen.

– Forholdene som ble avdekket i det nasjonale tilsynet i 2016 gir grunn til å stille spørsmål med etterlevelsen av våre forpliktelser i henhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, understreker Hagebakken i spørsmålet.

Høie vil konfrontere kommunene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svarer at han deler bekymringen over funnene i rapporten fra Statens helsetilsyn.

– Jeg forventer nå at kommunene leser nøye gjennom denne tilsynsrapporten og bruker den aktivt i sitt forbedringsarbeid, skriver Høie i sitt svar.

Han kommer også til å ta opp saken med KS – kommunenes egen interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Høie viser også til arbeidet som regjeringen har satt i gang med å lage en strategiplan som skal sikre gode og helhetlige tjenester til funksjonshemmede.

– I tillegg til en strategidel, vil planen ha en handlingsplandel som skal inneholde konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser, herunder personer med utviklingshemming, skriver Høie.

Han vil også ta med funnene i Helsetilsynets rapport i oppfølgingen av forslaget fra det såkalte Rettighetsutvalget, som har lansert åtte forslag til løft for å sikre grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.