Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ingvild Kjerkol med forsiden på utredningen uskarpt på en skjerm i bakgrunnen.
VIKTIGE INNSPILL: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsker seg mange innspill til arbeidet med å gjøre BPA til et reelt verktøy for deltakelse og likestilling. Bildet er fra 16. desember i fjor da statsråden mottok utredningen fra utvalget. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Ber om innspill for å sikre BPA som likestillingsverktøy

I over to år arbeidet det offentlige utvalget med utredningen om hvordan ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bli bedre. Nå skal hele Norge få si hva de mener om forslagene i en høringsrunde.

Ivar Kvistum
Publisert 06.03.2022 20:01

Det var 16. desember i fjor at et offentlig utvalg under ledelse av Marianne Skattum overleverte utredningen «Selvstyrt er velstyrt» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Utredningen inneholder forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for at funksjonshemmede kan leve mest mulig aktive og selvstendige liv.

Les mer: SPLITTET BPA-UTVALG – FLERTALLET HAR SKREVET TIL HELSEMINISTEREN I PROTEST

Innspill til et viktig arbeid

Fredag ble utredningen sendt på høring. En lang rekke høringsinstanser – blant dem funksjonshemmedes organisasjoner, kommunene, fag- og forskningsinstanser og så videre – har tiden på seg fram til 1. juli med å si hva de mener om anbefalingene i utredningen.

– Regjeringen vil at BPA være et reelt verktøy for deltakelse og likestilling. Da må ordningen med BPA forbedres og videreutvikles, og vi må sikre et godt tilbud i hele landet. Vi ønsker nå en bred høring for å få innspill til dette viktige arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Ikke enstemmig

Et viktig premiss for utvalgets arbeid har vært at BPA skal defineres som et likestillingsverktøy og ikke en helseordning.

Men hva som skal til for å sikre BPA som likestillingsverktøy er ikke entydig besvart i utredningen som nå er sendt på høring. Internt i utvalget er det sterk uenighet og ulike anbefalinger.

Dette kommer også fram i høringsbrevet, der det heter: «Innstillingen er ikke enstemmig, og kun et mindretall av medlemmene stiller seg bak det som i utredningen omtales som utvalgets helhetlige forslag.» 

Fire utvalgsmedlemmer som alle kommer fra den såkalte brukersiden tok dissens og leverte sitt eget forslag, der de foreslår å ta BPA ut av helse- og omsorgslovgivningen og inn i en egen BPA-lov.

Signal om retningsvalg

– Høringen blir viktig for den vil gi signal til departementet og politikere for hvilke retningsvalg man skal ta for fremtidens BPA-ordning, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund og medlem i BPA-utvalget.

Høringen blir viktig for den vil gi signal til departementet og politikere for hvilke retningsvalg man skal ta for fremtidens BPA-ordning.

Hun er glad for at utredningen nå er ute på høring, og at fristen for å gi innspill er lang.

– Det gir høringsinstansene god tid til å gi sine svar, sier hun.

Høringen blir viktig for den vil gi signal til departementet og politikere for hvilke retningsvalg man skal ta for fremtidens BPA-ordningHandikapforbundet planlegger å levere en høringsuttalelse til utredningen. Den skal forberedes godt, forklarer Brandvik:

– For NHF gjennomføres det nå en prosess i organisasjonen som legger grunnlaget for vårt høringsinnspill.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.