Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Skattum overrekker dokumentet til Kjerkol på scenen.
ENDELIG: Utvalgsleder Marianne Skattum (t.v.) overrekker den 370 sider tykke BPA-utredningen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. (Alle foto: Ivar Kvistum)

Splittet BPA-utvalg – flertallet har skrevet til helseministeren i protest

Utvalget som har utredet hvordan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal organiseres for å fungere som likestillingsverktøy for funksjonshemmede, klarte ikke å bli enige om en felles anbefaling.

Ivar Kvistum
Publisert 16.12.2021 16:29

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fortsatt være kommunal.

Og den skal fortsatt være forankret i helse- og omsorgstjenesteloven – som i dag – men med tydeligere regler som skal sikre at den fungerer etter formålet som likestillingsverktøy.

Assistansebehovet for at du skal ha rett til BPA senkes fra dagens 32 eller 25 timer assistansebehov i uka, til 20 timer.

Barn og ungdom skal få en tydeligere rett til BPA, særlig knyttet til barnehage, skole, SFO og høyre utdanning.

Dette er noen hovedtrekk i det som presenteres som den såkalte «helhetlige forslaget» i utredningen som utvalgsleder Marianne Skattum torsdag 16. desember kunne overrekke til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Men det var bare et mindretall med seks av utvalgets medlemmer – inkludert lederen selv – som stilte seg bak forslaget om å la ordningen fortsette i helse- og omsorgslovgivningen.

«Ingen balansert framstilling»

De øvrige sju representantene har andre oppfatninger.

Og i forkant av framleggingen har de skrevet et brev til helse- og omsorgsministeren der de påpeker at «teksten ikke gir en balansert framstilling».

De sju er medlemmene fra funksjonshemmedes organisasjoner og den såkalte brukersiden, i tospann med representanter fra kommunesektoren.

De skriver:

«Vi oppfatter det også uheldig at det som her framstilles som utvalgets helhetlige forslag, er en lovfesting innenfor helse- og omsorgstjenesteloven. Flertallet stiller seg ikke bak dette forslaget».

De kritiserer at utvalget ikke har utredet konsekvensene av å flytte BPA ut av helselovgivningen.

Utvalgsleder Marianne Skattum ønsker ikke å kommentere brevet fra de sju medlemmene til statsråden.

Fuglerud med dokumenter under armen.

DISSENS: Sverre Fuglerud har representert Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i utvalget. Han mener det er skuffende at utvalget ikke foreslår å ta BPA ut av helselovgivningen.

Mindretall med egen BPA-lov

Fire representanter i utvalget la fram sitt eget forslag som dissens til utredningen. Her går de inn å lage en egen BPA-lov utenfor helselovgivningen. De avviser også å videreføre timetall og aldersgrenser som avgrensninger av ordningen.

Dette, mener de, er nødvendig for å oppfylle hensikten om at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste.

Det er Tove Linnea Brandvik (Safo), Sverre Fuglerud (FFO), Vibeke Marøy Melstrøm (Uloba) og Sonja Jennie Tobiassen (brukerrepresentant) som står bak dette forslaget – altså de av utvalgsmedlemmene som selv har BPA og representerer funksjonshemmedes organisasjoner.

– Det er veldig frustrerende at utvalget ikke  foreslår å ta BPA ut av helse- og omsorgstjenestelovgivningen. Når dette er så viktig for oss fra funksjonshemmedes organisasjoner, er det fordi det er nå vi har en historisk mulighet til å endre på dette. En slik anledning kommer ikke igjen om et par år, sier Sverre Fuglerud til Handikapnytt.

Når dette er så viktig for oss fra funksjonshemmedes organisasjoner, er det fordi det er nå vi har en historisk mulighet til å endre på dette. En slik anledning kommer ikke igjen om et par år.

De fire setter sin lit til den politiske prosessen videre for å få til de endringene de ønsker seg i fremtidens BPA. De tolker signalene fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol positivt når hun forsikrer at saken skal ut på høring, og at hun understreker forankringen i FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Skattum på scenen.

NATURLIG: Det er naturlig at det er uenighet om enkelte spørsmål i et bredt sammensatt utvalg, mener leder Marianne Skattum.

Bred tilslutning

Handikapnytt spør utvalgets leder Marianne Skattum om hvorfor utvalget ikke har klart å snakke seg sammen og  endte med dissens i et så viktig spørsmål som lovforankring svekker utredningens autoritet.

– I et så bredt sammensatt utvalg med representanter fra kommuner, interesseorganisasjoner og fagmiljøer vil det være uenighet om enkelte spørsmål. Vi har lagt vekt på å diskutere alle spørsmål veldig grundig, og vi har hatt gode diskusjoner. Samtidig er det bred tilslutning til viktige punkter og til retningen, sier hun.

 I et så bredt sammensatt utvalg med representanter fra kommuner, interesseorganisasjoner og fagmiljøer vil det være uenighet om enkelte spørsmål.

Skattum viser til at de seks utvalgsmedlemmene som støtter fortsatt forankring i helse- og omsorgstjenesteloven, mener dette gir det beste vernet for de svakeste brukerne av BPA – barn og mennesker med utviklingshemning – som ikke kan lede sin egen ordning.

Les mer om opprettelsen av BPA-utvalget: HER ER UTVALGET SOM SKAL UTREDE FREMTIDENS BPA

Kjerkol: – Vi er utålmodige

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier til Handikapnytt at BPA-utredningen sendes på høring på nyåret, og at det er et viktig dokument om en viktig ordning.

Og hun mener at det haster, ikke minst fordi mange sliter med en mangelfull BPA-ordning dag.

– Ja, vi er utålmodige. Og vi har svart alle som har tatt kontakt med oss som politikere om BPA ved å vise til denne. Vi ønsker å ha en framdrift som gjør at vi får de forbedringene vi ønsker. Men det er også viktig med en god høring, for det er mange interesser og så mange som lever med dette som vil si hva de mener.

Utvalget gir en klar retning for forbedringer i en utrolig viktig ordning for dem som bruker den.

– Bekymrer det deg at utvalget er delt i så grunnleggende spørsmål om lovforankring og hvilket forvaltningsnivå ordningen bør ligge på?

– En del av dette hadde jeg forventing om på forhånd. I utvalget er det mange som har flagget veldig tydelig hvor de står før de startet arbeidet. Og det er ikke uvanlig med dissenser i denne typen utvalg. Men det viktige er at vi har nærmet oss en felles virkelighetsforståelse. Og så deler man seg mer på løsningsforslagene. Utvalget gir en klar retning for forbedringer i en utrolig viktig ordning for dem som bruker den.

Portrett av en smilende Kjerkol.

VIKTIG DOKUMENT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil ha en god høring av BPA-utvalgets rapport for at alle skal få si hva de mener.

Litt arrogant

Etter at statsråden fikk overrakt utredningen inviterte de fire medlemmene med dissens-forslaget til et webinar der de presenterte sitt eget forslag.

– Det er litt arrogant at man ikke følger opp hvordan man kan ta BPA ut av helselovgivningen når dette er en tydelig del av oppdraget, sier Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm til Handikapnytt.

Tove Linnea Brandvik viser til at utvalgsmedlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner og kommunesektoren har samme syn på BPA på et viktig punkt og mener det er noe politikerne må særlig merke seg i den videre behandlingen av utredningen:

– Det tydeligste signalet politikerne får fra oss, er at det er komplisert å skulle forvalte et likestillingsverktøy i kommunene, som en helse- og omsorgstjeneste. Flertallet i utvalget ønsker ordningen over til staten, sier hun.

Men selv om de er kritiske, ser de også at utredningen på mange områder bringer BPA-saken et langt skritt framover på mange punkter.

Sonja Jennie Tobiassen sier det har vært en utfordrende oppgave å sitte i utvalget som representant for de mange som har og som trenger BPA.

– Det er betenkelig at vi som sitter med den direkte erfaringen og kompetansen ikke blir hørt når vi sier at det er en hemsko at BPA ligger i helselovgivningen, sier hun.

Les mer om Sonja Jennie Tobaissen: KOMMUNEN TIL SONJA: KLIPP HÅRET KORT – DA TRENGER DU MINDREE ASSISTANSE

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.