Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kjerkol foran en skjerm med bilde av utredningens forside.
I SKUFFEN? Da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk overrakt BPA-utvalgets utredning i fjor, sa hun at hun var utålmodig etter å få til forbedringer. Nå kan hun ikke si når konkrete forslag vil komme. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kjerkol: Ingen tidsplan for BPA-endring

Rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utfordrer kommunenes rett til å organisere sine tjenester slik de vil, mener helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Hun kan ikke si noe om når regjeringen kommer med et konkret forslag basert på BPA-utvalgets utredning.

Handikapnytt
Publisert 22.11.2022 08:37

I desember i fjor leverte et offentlig utvalg utredningen «Selvstyrt er velstyrt», med forlag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sendte utredningen på høring, med beskjed via Handikapnytt om at hun mente det haster å få til forbedringer i BPA-ordningen fordi mange sliter med at den i dag er mangelfull.

I fjor: utålmodig. I år: Ingen tidsplan

– Ja, vi er utålmodige. Og vi har svart alle som har tatt kontakt med oss som politikere om BPA ved å vise til denne. Vi ønsker å ha en framdrift som gjør at vi får de forbedringene vi ønsker, sa Kjerkol til Handikapnytt 16. desember i fjor.

Men sier statsråden selv at hun ikke lenger har noen timeplan for når regjeringen vil komme med et forslag til forbedringer i BPA-ordningen.

Kostbart, sprikende og utfordrende

Hun begrunner det med at regjeringen har fått sprikende råd, kostbare råd og råd som utfordrer det kommunale selvstyret.

«BPA-organisering er en brukervennlig måte å yte tjenester på. Når den fungerer godt, bidrar den til økt livskvalitet og selvstendighet hos brukeren. Samtidig må vi erkjenne at rettighetsfestingen av BPA utfordrer kommunenes rett til å organisere sine tjenester mtp. hva som er mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Enkelte forslag i utredningen er svært omfattende og berører flere departementers ansvarsområder. Dette er følgelig et komplekst arbeid som også må tilpasses det øvrige arbeidet som skjer i de berørte departementene. Jeg kan derfor ikke nå fastslå når vi kan komme med et konkret forslag knyttet til BPA.»

Dette skriver Ingvild Kjerkol i et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Cato Brunvand Ellingsen.

187 høringssvar

Ellingsen hadde bedt Kjerkol om en redegjørelse for hvordan regjeringen arbeider med BPA-utredningen og innspillene som er kommet inn i høringen. Og han ba henne antyde når Stortinget kan forvente å få til behandling en helhetlig sak om BPA.

Den kommer altså ikke med det første.

Kjerkol skriver i svaret til Ellingsen at det er kommet inn 187 høringssvar, de fleste fra kommuner, organisasjoner og ideelle aktører. 

«Flere høringsinstanser påpeker at utvalgets helhetlige forslag er komplisert og krevende å forholde seg til. Videre stiller flere seg kritiske til kostnadsberegningene som er gjort, og mener forslaget som foreligger har større økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene enn det utvalget forespeiler», skriver Kjerkol.

Flere ønsker tilleggsutredning

Hun viser til at høringinnspillene trekker i flere ulike retninger, og at dette gjenspeiler også selve utredningen og utvalgets anbefalinger. For utvalget bak BPA-utredningen klarte ikke å samle seg om en felles anbefaling, men delte seg i et flertall og et mindretall.

Les mer: SPLITTET BPA-UTVALG – FLERTALLET HAR SKREVET TIL HELSEMINISTEREN I PROTEST

«Utredningen bekrefter på denne måten at BPA er en ordning som byr på sammensatte utfordringer», skriver Kjerkol.

Hun viser til at flere ønsker en tilleggsutredning for å vurdere konsekvensene av å flytte BPA ut av helselovgivningen og over til en statlig ordning. I dag er BPA forankret i helse- og omsorgstjenestelovgivningen og forvaltes av kommunene – noe mange av funksjonshemmedes organisasjoner har kritisert.

Tror den er lagt i skuffen

På Facebook kommenterer stortingsrepresentant Cato Brunvand Ellingsen svaret han fikk fra Ingvild Kjerkol slik: 

«Jeg leser og leser, og mulig jeg er litt for fersk på stortinget til å helt forstå hva helseministeren sier til meg mellom linjene i dette svaret om BPA, men jeg tror ikke jeg bommer så fælt om hun egentlig kunne skrevet følgende kortsvar: «Vi har sett at det har kommet svært mange høringsinnspill, dette blir supervanskelig, kommunene må få bestemme selv, vi legger NOUen i skuffen. Ferdig arbeid!»

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, var selv en av dem som satt i BPA-utvalget og skrev utredningen. Hun kommenterer Ellingsens bemerking slik:

«Jeg er alvorlig bekymret for at essensen du trekker ut av svaret er urovekkende presist.»

Sterk uenighet

Det er ikke bare i høringsuttalelsen og i den delte innstillingen fra utvalget at det kommer fram sprikende syn på BPA. I året som er gått etter at utredningen ble overlevert, har debatten gått om BPA også blant og i funksjonshemmedes organisasjoner.

Les mer: STATLIG ELLER KOMMUNAL – I ELLER UTENFOR HELSELOVEN? DERFOR KRANGLER DE OM BPA


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.