Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ingvild Kjerkol.
FORPLIKTET PÅ CRPD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreker at funksjonshemmede har en menneskerettslig rett til å velge bosted. (Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS)

Kjerkol: Funksjonshemmede skal kunne velge hvor de vil bo

Helse- og omsorgsministeren går kontant ut mot samlokalisering av botilbud for å hente ut «stordriftsfordeler».

Ivar Kvistum
Publisert 27.02.2023 14:07

«Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne velge hvor de vil bo, og jeg vil understreke at regjeringen vil at personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre, skal kunne velge hvor og hvordan de bor.»

Det var svaret som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ga på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Cato Brunvand Ellingsen (SV) denne uken.

Større boenheter

Bakgrunnen for Ellingsens spørsmål er utredningen fra Helsepersonellkommisjonen som tar til orde for større boenheter i stedet for at «de aller mest krevende brukerne» får pleie og tjenester hjemme.

Helsepersonellkommisjonen vurderer at det fra et personellperspektiv kan være mer hensiktsmessig å yte tjenester til disse pasientene og brukerne i omsorgsboliger eller andre større enheter som gir mulighet til bedre ressursutnyttelse. 

Les intervju med Helsepersonellkommisjonens leder Gunnar Bovim: – UTEN EN ÅPEN PRIORITERINGSDEBATT VIL BLÅLYS VINNE OG KRONIKERNE TAPE

«Stordriftsfordeler»

«Helsepersonellkommisjonen vurderer at det fra et personellperspektiv kan være mer hensiktsmessig å yte tjenester til disse pasientene og brukerne i omsorgsboliger eller andre større enheter som gir mulighet til bedre ressursutnyttelse.»

Det skriver Helsepersonellkommisjonen i utredningen som ble overlevert tidlig i februar og nå er sendt på høring.

«Enheter på en viss størrelse og der det er flere brukere eller pasienter vil gi stordriftsfordeler og kunne minske det totale behovet for personell», fortsetter kommisjonen og viser til at dette kan gi stabilitet og faglighet som vil øke den totale kvaliteten på tjenestene.

På lik linje med andre

Formuleringene i utredningen får Cato Brunvand Ellingsen til å reagere. Han viser til at regjeringen selv har uttrykt bekymring for at samlokalisering bidrar til institusjonalisering. Han spurte derfor Kjerkol:

«Kan helseministeren bekrefte at også mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkludert barn og deres familier, med mer eller mindre omfattende behov for bistand i hverdagen for å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier, også skal kunne velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform?»

Uavhengig utvalg

Det er dette spørsmålet helse- og omsorgsministeren svarer tydelig ja på. Hun understreker også at forslagene i Helsepersonellkommisjonens rapport står for utvalgets regning og utvalget har bestått av uavhengige medlemmer.

«Rapporten er nå sendt på høring og jeg vil sammen med mine kollegaer ta stilling til hvordan den skal følges opp», forklarer hun.

Strider med CRPD

Cato Brunvand Ellingsen påpeker i spørsmålet sitt at Helsekommisjonens forslag strider med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Det er Ingvild Kjerkol enig i.

«Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013 og er dermed forpliktet til å følge konvensjonens bestemmelser, herunder artikkel 19 om retten til å velge bosted og å ikke måtte bo i en bestemt boform», skriver hun.

Dette er et mye tydeligere svar enn jeg kunne håpe på.

Strålende, Kjerkol!

SV-representanten er fornøyd med svaret han fikk fra Ingvild Kjerkol:

«Strålende, Kjerkol. Dette er et mye tydeligere svar enn jeg kunne håpe på», skriver Cato Brunvand Ellingsen på Facebook.

«Hennes svar viser med all mulig tydelighet hvor viktig CRPD er, også som grunnlag for faglige og politiske beslutninger. Det er synd at et ekspertutvalg ikke har gjort det i sine vurderinger», fortsetter han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.