Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettbilder av de to.
NÅR SKAL DET SKJE NOE? Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe vil vite når helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil komme med forbedringer i BPA-ordningen. Heller ikke han får konkret svar. (Foto: Stortinget og Statsministerens kontor)

Fortsatt ingen tidsplan for BPA-framdrift

Det er viktig at regjeringen har framdrift, mener Høyres Erlend Svardal Bøe. Men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kan fortsatt ikke si når regjeringen vil følge opp utredningen om brukerstyrt personlig assistanse.

Ivar Kvistum
Publisert 25.04.2023 09:40

Igjen har en stortingsrepresentant spurt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om når regjeringen vil komme med forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Og igjen svarer hun det samme som i november i fjor da SVs representant Cato Brunvand Ellingsen spurte:

Hun vet ikke.

Les mer: KJERKOL: INGEN TIDSPLAN FOR BPA-ENDRING

Viktig med framdrift

Denne gangen var det Høyres representant Erlend Svardal Bøe som i et skriftlig spørsmål ville vite når statsråden ser for seg at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om BPA basert på utredningen «Selvstyrt er velstyrt», som Kjerkol fikk overlevert i desember 2021.

– Høyre mener at BPA er en viktig ordning som må sikre reell likestilling og deltagelse i samfunnet for funksjonshemmede som har rett på denne ordningen i henhold til lovverket, skriver Bøe i spørsmålet.

Han peker på at høringsfristen for utredningen om BPA gikk ut 1. juli i fjor.

– Det er viktig at regjeringen har fremdrift i arbeidet med å følge opp utredningen, skrive Bøe.

Det er viktig at regjeringen har fremdrift i arbeidet med å følge opp utredningen.

Komplekst og omfattende arbeid

Men Kjerkol har fortsatt ingen tidsplan. Hun understreker at regjeringsplattformen tydelig fastslår at BPA skal videreutvikles, og at Helse- og omsorgsdepartementet jobber med å følge opp utredningen «Selvstyrt er velstyrt».

– Samtidig må vi ta hensyn til at dette er et komplekst og omfattende arbeid, som må koordineres og tilpasses arbeidet i flere andre departementer. Det krever en god prosess og involvering, skrier Kjerkol.

Sikre økonomisk bærekraft

Hun viser til at utvalget som lagde utredningen, var delt på flere punkter, blant annet når det gjelder lovregulering og innhold i BPA-ordningen.

Hun påpeker også at flere høringssvar stiller spørsmål ved måten kostnadene er beregnet og om de gir et realistisk bilde for eventuelle endringer i ordningen.

– Dersom regjeringen skal foreslå å gjøre større endringer i BPA-ordningen må vi være sikre på at det vil gi brukerne et bedre tilbud og at det vil være økonomisk bærekraftig. Jeg kan derfor ikke si noe endelig om når regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om oppfølging av utvalget, skriver Ingvild Kjerkol i svaret til Erlend Svardal Bøe.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.