Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett.
MÅ IKKE STOPPE: Det er viktig at arbeidet med BPA-ordningen ikke stopper, sier Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe. (Foto: Stortinget)

Mener Kjerkol somler – vil ha egen stortingsmelding om BPA

Opposisjonen blir stadig mer utålmodig og krever at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol følger opp BPA-utredningen med en egen stortingsmelding.

Ivar Kvistum
Publisert 30.05.2023 14:13

Legg fram en egen stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse!

Dette er bestillingen fra Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Rødt, KrF og Pasientfokus, som til sammen har flertall i helse- og omsorgskomiteen.

Forslaget ble fremmet da komiteen behandlet folkehelsemeldingen i mai, og saken skal etter planen behandles i Stortinget 2. juni.

– Jeg er glad for at det forslaget får flertall, og at vi med unntak av regjeringspartiene klarer å samle oss på tvers av partilinjene, skriver Høyres stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe i en e-post til Handikapnytt.

Ingen tidsplan

Det har nå gått ett og et halvt år siden helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) tok imot den offentlige utredningen om BPA, «Selvstyrt er velstyrt». Kjerkol sendte utredningen på høring. Høringsfristen gikk ut 1. juli i fjor, men siden har det vært taust.

Opposisjonen har flere ganger etterspurt en oppfølging i form av en egen stortingsmelding om BPA-utredningen.

Sist ut var Erlend Svardal Bøe (H), i et skriftlig spørsmål i april spurte om når Kjerkol ville følge opp BPA-utredningen. Han fikk samme svar som da SVs representant Cato Brunvand Ellingsen spurte om det samme i november i fjor:

Hun vet ikke.

I svaret til Bøe skrev hun:

«Dersom regjeringen skal foreslå å gjøre større endringer i BPA-ordningen må vi være sikre på at det vil gi brukerne et bedre tilbud og at det vil være økonomisk bærekraftig. Jeg kan derfor ikke si noe endelig om når regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om oppfølging av utvalget.»

Skaper usikkerhet

Dette svaret fikk opposisjonens representanter i helse- og omsorgskomiteen til å reagere. I innstillingen sin om folkehelsemeldingen skriver de at «regjeringen med dette skaper usikkerhet om det vil komme en stortingsmelding om BPA som bidrar til forbedringer av BPA-ordningen».

Derfor legger de altså inn en bestilling på en stortingsmelding selv.

Til Handikapnytt utdyper Erlend Svardal Bøe:

– Da jeg i april stilte spørsmål til helse- og omsorgsministeren om fremdriften i arbeidet med å følge opp BPA-utvalgets utredning, kunne hun verken si om regjeringen ville følge opp eller når regjeringen ville følge opp. Det svaret skapte mye usikkerhet, og det er grunnen til at Høyre i forbindelse med folkehelsemeldingen har fremmet forslag om at regjeringen skal følge opp med en stortingsmelding. 

Viktig med framdrift

Erlend Svardal Bøe minner om at BPA-utvalget ble nedsatt av Erna Solbergs regjering nettopp for å ta tak i de uløste utfordringene ved BPA etter lovfestingen, blant annet når det gjelder ulik praksis mellom kommunene.

Nå mener han det er viktig at arbeidet ikke stopper opp.

– Selv om BPA-utredningen er kompleks og omfattende, så må ikke det være et argument for å ikke ha god fremdrift i arbeidet. Dette er en ordning som har stor betydning for mange mennesker. 

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.