Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsbilde av detalj på rullestol med menneskeskikkelser i bakgrunnen.
UTESTENGT: Kvinnen har ikke fått møte på jobb på sju måneder, mens kollegene hennes har fått være der. (Illustrasjonsfoto: NTB Shutterstock)

Blind rullestolbruker ble utestengt fra egen arbeidsplass

I sju måneder ble kvinnen nektet å være til stede på sin egen arbeidsplass, fordi arbeidsgiveren mener hun trenger for mye assistanse til at de kan overholde smittevernet. Nå har Diskrimineringsnemnda pålagt VTA-bedriften å la henne få komme tilbake.

Ivar Kvistum
Publisert 16.11.2020 17:33

Helt siden 13. mars i år og fram til 12 oktober, altså i sju måneder, ble kvinnen nektet å få være fysisk til stede på sin egen arbeidsplass, som er  en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid).

Samtidig fikk de fleste av kollegene hennes fortsatte å være på jobben deler av arbeidstiden.

 Begrunnelsen for utestengelsen av kvinnen er smittevern i forbindelse med koronapandemien.

Trenger assistanse

Kvinnen er utviklingshemmet og bruker elektrisk rullestol. Hun er blind og døv på høyre side. 

Fordi hun trenger assistanse for eksempel i garderoben, på toalettet og i lunsjen – og fordi det er vanskelig å overholde avstandsbestemmelser når hun skal kommunisere – kom arbeidsgiveren til at hun måtte holde seg hjemme.

Hun hadde noe hjemmearbeid i denne perioden.

Diskriminering

De siste ukene innførte arbeidsgiveren en ny ordning der hun fikk lov til å komme på jobb, men bare cirka fire timer i uken og på betingelse av at hun har en rullestol stående på arbeidsplassen. Det siste kravet ble frafalt da saken var til behandling i Diskrimineringsnemnda.

Kvinnen klagde arbeidsgiveren inn for nemnda fordi hun mener hun blir diskriminert, siden utestengelsen begrunnes i at hun er rullestolbruker og har en funksjonsnedsettelse

Hun er ikke i risikogruppen. Hun følger instrukser, og hun kan være på arbeidsplassen og samtidig etterleve smittevernråd, mener hun selv.

Nødvendig sosial kontakt

Nemnda har gitt henne medhold, og har pålagt arbeidsgiveren å la henne få komme tilbake til jobb, i den samme turnusen som kollegene.

Denne turnusen gjør at ikke alle medarbeiderne er til stede samtidig, og dermed kan smittevern ivaretas, mener nemnda.

«Det er nemndleders vurdering at en så langvarig utestengelse fra arbeidsstedet ikke har vært nødvendig av smittevernhensyn, ut fra de opplysningene som finnes i saken», heter det i vedtaket.

Diskrimineringsnemnda mener at det er nødvendig for kvinnen å få komme på jobb for å ha sosial kontakt og dermed ivareta sin egen psykiske helse.

Smittevernhensyn

Arbeidsgiveren argumenterte overfor nemnda med at de har lokaler som ikke gjør det mulig å holde én meter avstand.

Derfor innførte man turnusordningen, men altså ikke for alle.

«Ved vurdering av fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen er oppfølgingsbehov og smittevernhensyn lagt til grunn. Praksisen for mulighet til fysisk tilstedeværelse i lokalene har basert seg på krav om forståelse og overholdelse av smittevernregler, selvstendig i arbeidsutførelse og å klare seg selv ved toalettbesøk, spising og i garderoben», argumenterte arbeidsgiveren.

VTA-bedriften hvor kvinnen er arbeidstaker, har i sitt tilsvar for nemnda vist til at Nav har pålagt begrensninger i driften på grunn av smittevern. Det innebærer at ikke alle medarbeiderne kan være på jobb i lokalene samtidig.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.