Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bølge av raseri mot ombudets bagasje-uttalelse

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm åpner for å se på saken om diskriminering på flybussen på nytt. Handikapforbundet i Trøndelag har sendt inn en formell klage på uttalelsen hennes, der andre passasjerers bagasje i gitte situasjoner får forrang foran rullestolbrukere.

Av Ivar Kvistum
Publisert 09.06.2017 20:32

Uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet om at rullestolbrukere i noen situasjoner må vike plassen for andre passasjerer bagasje på flybussen, har vakt sterke reaksjoner.

Etter at Handikapnytt skrev om saken onsdag 7. juni, har det kokt i sosiale medier.

Klikk her for å lese saken: TRILLEKOFFERTER TAR RULLESTOLBRUKERNES PLASS — LOVLIG, MENER OMBUDET

Uforståelig

Blant dem som har reagert, er Handikapforbundets forbundsleder Arne Lein. På Handikapnytts Facebook-side skriver han:

«Når bagger og annen bagasje har forrang foran reisende, er det oppsiktsvekkende. Det er underlig at ombudet konkluderer med at dette ikke er diskriminering. Det bryter kraftig med det jeg trodde var diskrimineringslovverkets mening og intensjon.»

Mange andre har gitt uttrykk for sinne, frustrasjon og vantro over LDOs uttalelse om at at hensyn til andre passasjerer må veie tyngre enn hensynet til rullestolbrukere i noen situasjoner.

Spesialrådgiver og  tidligere generalsekretær i Handikapforbundet, Lars Ødegård, skriver:

«Nok et eksempel på hvordan likestillingsombudet ikke taler vår sak! Er det lov å fylle alle seter med bagasje og be nye passasjerer vente på neste buss?»

Vurdere på nytt

Men det er ikke sikkert at ombudets uttalelse i klagesaken fra NHF Trøndelag blir stående.

I en e-post til Handikapnytt holder nemlig likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm døren åpen for å vurdere saken på nytt.

Hun skriver:

– Vi legger til grunn det busselskapet har forklart at de gjør når en buss er helt full av passasjerer og bagasje. Om vi får vite at dette ikke blir overholdt, så vil vi vurdere saken på nytt.

Videre skriver hun:

– Også om vi får en klage på uttalelsen vår, vil vi rutinemessig vurdere saken på nytt, før vi eventuelt sender den over til likestillings- og diskrimineringsnemnden.

Feil premisser

Og det er akkurat det som nå skjer. For fredag sendte NHF Trøndelag en formell klage på ombudets uttalelse i saken om bagasje på rullestolplassene på flybussene til og fra Værnes.

I klagen hevder NHF Trøndelag, ved regionleder Kirsti M. Stenersen og regionskontorleder Ragnhild Urdshals Høyem, at LDO har forstått saken feil og bygger konklusjonen på feil premisser og dermed kommer til feil konklusjon.

I klagen understreker de at det ofte er fullt av bagasje på rullestolplassene også når bussenes bagasjerom slett ikke er fullt.

«Det er kun når bagasjen i midtrommet (i bussen, red.anm.) tar plassen fra reisende med rullestol at diskrimineringen oppstår», heter det i klagen fra NHF-regionen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.