Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av flybussen på vei ut fra terminalområdet på Værnes.
FRAKJØRT: Flybussene i Trondheim opptrer ikke ulovlig når de ikke har plass til å ta med rullestolbrukere på grunn av mye bagasje i midtgangen, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. (Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix)

Trillekofferter tar rullestolbrukernes plass – lovlig, mener ombudet

Det er lovlig å henvise rullestolbrukere til å ta neste buss når rullestolplassen er fylt med bagasje, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ivar Kvistum
Publisert 07.06.2017 14:25

Les også saken der ombudet åpner for å vurdere saken på nytt: BØLGE AV RASERI MOT OMBUDETS BAGASJE-UTTALELSE

To selskaper – Nettbuss og Unibuss – driver konkurrerende flybusstjeneste til og fra Trondheim Lufthavn Værnes.

Norges Handikapforbund Trøndelag klaget begge selskapene inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Bakgrunnen er flere hendelser der rullestolbrukere ikke har fått være med bussen fordi det er fullt av bagasje i den midtre seksjonen av bussene, som er avsatt plass til rullestoler.

Begge busselskapene krever at rullestolbrukere må bestille plass 48 timer i forveien for å være garantert plass på en bestemt avgang.

Ble frakjørt

En av dem som har klagd på flybussene, er Leif Elde fra Sunnmøre. Han er kritisk til at man må forhåndsbestille 48 timer i forveien.

For en tid tilbake ankom han Trondheim lufthavn Værnes uten å ha reservert plass på flybussen. Da opplevde han at han ikke fikk være med fordi midtgangen og den avsatte plassen til rullestoler var full av bagasje.

– Når bussen er universelt utformet, må vi kunne bruke den på lik linje med andre, sier Elde til NRK.

Han hadde akseptert å bli henvist til neste buss dersom rullestolplassen var opptatt. Men ikke fordi området brukes til å oppbevare bagasje.

Klikk her for å lese NRKs omtale av saken (ekstern lenke).

Fylt med bagasje

NHF Trøndelag mener at denne praksisen er diskriminerende overfor rullestolbrukere.

«Selv om bussene i utgangspunktet er universelt utformet, bruker selskapet plassen for reisende med rullestol til bagasje. Plassen er dermed opptatt, uavhengig av hvor mange passasjerer som er på bussen», argumenterer organisasjonen, ifølge ombudets uttalelse.

Nettbuss på sin side opplyser at det av og til er «helt nødvendig» å bruke rullestolplassen i midtgangen til bagasje, fordi folk har med seg så mye at det ikke er plass i bagasjerommet.

Lovlig forskjellsbehandling

Nå har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) behandlet klagene fra NHF Trøndelag. Og i begge tilfeller har LDO konkludert med at forskjellsbehandlingen av funksjonshemmede ikke er ulovlig.

«Unibuss har sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen er lovlig», heter det i ombudets uttalelse. Samme ordlyd brukes i uttalelsen som dreier seg om Nettbuss.

Skal kunne brukes av alle

Seniorkonsulent Kristian Lian i NHF Trøndelag er sier han er skuffet over ombudets konklusjon.

– Det er jo et krav at disse bussene skal være universelt utformet. Og da skal bussen kunne brukes av funksjonshemmede på lik linje med andre. Men dette handler om at plassen som er satt av til rullestolbrukere, i stedet brukes til bagasje sier Lian.

Han hevder at dette bagasjerommet ofte bare er halvfullt når koffertene stables på rullestolplassen.

– Løsningen må være at bagasjen plasseres i bussens bagasjerom, sier Lian.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bilde av kofferter i bussens bagasjerom.

IKKE NOK: Busselskapene argumenterer med at bagasjerommet på bussen ikke alltid er tilstrekkelig. Da ryker rullestolplassen til fordel for kofferter. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Andre passasjerer teller mer

I sin begrunnelse påpeker LDO at rullestolbrukere blir forskjellsbehandlet, i og med at de i noen tilfeller må vente på neste buss dersom de ikke har forhåndsbestilt.

Men ombudet mener likevel at hensynet til andre passasjerer må veie tyngre:

«Ombudet har forståelse for at det ikke er noen god opplevelse å ikke få plass på bussen fordi den ikke har plass til rullestol. (…) Samtidig må det tas hensyn til andre passasjerer. Det vil ikke være rimelig å kreve at andre passasjerer, som har gått på bussen på tidligere stasjoner på ruten, skal gå av for å gjøre plass til rullestolen. I en slik situasjon må hensynet til de andre passasjerene veie tyngre», heter det blant annet i ombudets begrunnelse.

Og videre:

«Ombudet mener at hensynet til andre passasjerer er et saklig formål. Ombudet kan ikke se hvordan dette hensynet kan ivaretas på annen måte enn å be reisende med rullestol vente på neste buss, eventuelt sende ut ny buss fra en av startholdeplassene.»

Samtidig understreker ombudet at bagasje bare skal plasseres i midtgangen – der hvor det egentlig er avsatt plass til rullestoler – bare i de tilfellene der andre bagasjerom allerede er fulle.

Vil følge med

Kristian Lian i NHF Trøndelag mener det ofte settes bagasje på bussenes rullestolplasser også uten at bagasjerommet er fullt.

– Nå må vi følge med framover for å se om busselskapene følger opp ombudets forventing om at bagasjerommet skal fylles før det settes bagasje på rullestolplassen i midtgangen, sier han.

Lian håper passasjerer som opplever liknende episoder i fremtiden, tar raskt kontakt med NHF Trøndelag.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.