Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Dramatisk kutt i bilstønaden

Av: Bjørn Kollerud
Publisert 03.02.2015 15:19

Personer som ikke er i jobb eller utdanning, mistet fra nyttår muligheten til å få Nav-støtte til bil i gruppe 1.

Fra og med i år gis det ikke lenger tilskudd til såkalte gruppe 1-biler, hvis formålet er å besøke venner, slekt, gjøre innkjøp, eller oppsøke offentlige kontorer. Det betyr en kraftig innstramming for brukere som trenger bil for å leve et sosialt liv.

Nå er det arbeidslinja som gjelder for alle som skal søke om tilskudd for anskaffelse av såkalte gruppe 1 biler, som i praksis er vanlige personbiler. Det er kun søknader om tilskudd til bil for å komme til, eller fra arbeid, eller utdanningssted som er gyldig grunnlag.

– Dette innebærer en kraftig innsnevring av hele bilordningen, og vil berøre mange bilavhengige, konstaterer forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund.

Dramatisk inngrep i hverdagen

Han mener dette kommer tydelig frem av Navs egne tall. i 2014 ble det truffet 4271 vedtak på gruppe 1-biler. I år vil omleggingen av bilordningen slå kraftig inn på statistikken, uten at man kan si hvor lavt antallet nye vedtak blir i praksis. Men det budsjetteres med et kostnadskutt på 75 millioner kroner for 2015, ifølge tall NHF sitter på.

Lein mener dette viser at ordningen i praksis ikke vil fungere for dem som trenger det mest, noe han påpekte i høringen om statsbudsjettet i Stortingets arbeids- og sosialkomite. Kuttforslaget fra regjeringen ble likevel vedtatt.

– Trygdede og personer uten inntekt, som trenger bil for å leve et sosialt liv, blir nå avskåret fra å bruke bilordningen. Dette har vi advart mot. Folk i arbeid kan ofte kjøpe bil med egne penger, men for mennesker med dårlig økonomi, innebærer dette et dramatisk inngrep i hverdagen. Mange vil rett og slett ikke ha råd til å skaffe seg bil, sier han.

Hva med frivilligheten?

Lein mener det er underlig å gjøre bil til et teknisk hjelpemiddel som du kun kan få tilskudd til hvis du er i jobb, eller utdanning. Han synes også det er rart  å legge den såkalte arbeidslinja til grunn for regelendringen.

– Det er ikke akkurat arbeidsfremmende å holde folk i isolasjon, påpeker Lein.

LES OGSÅ: ENDELIG HAR JEG BIL

Han lurer også på hvordan Nav skal tolke regelendringene når det gjelder brukere som arbeider frivillig.

– Det utføres masse nyttig ulønnet frivillig arbeid av trygdede rundt om i landet, der det kreves bruk av bil. Skal ikke disse lenger kunne gjøre samfunnsnyttige oppgaver?

Vil utvise skjønn

I skrivende stund jobber Nav med et rundskriv som skal gi retningslinjer for praktiseringen av de nye reglene for bilstønad. Nestleder i Tiltaksseksjonen i Nav, Anne-Mette Ringdal, legger vekt på at man må forholde seg til endringene i regelverket, men at det vil være nødvendig å skaffe erfaring for å praktisere disse.

– Rundskrivet vil trolig foreligge på vårparten. Men vi vil være fleksible, og utvise et skjønn, når det er grunnlag for det. Det vil helt sikkert være nødvendig å foreta justeringer underveis, etter hvert som vi får mer erfaring.

Kutt i bilordningen

Gruppe 1-bil er i utgangspunktet vanlige personbiler, mens Gruppe 2-biler er spesialtilpassede kassebiler med rullestolheis.

Slik argumenterer regjeringen for å innskrenke gruppe 1-ordningen til bare å gjelde folk som trenger bil til å komme seg til og fra arbeid og utdanning: «Bil er i dag vanlig i befolkningen, og kan ikke anses å være et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand. Det er således rimelig at man dekker utgiften til bil selv, mens man fortsatt vil kunne få dekket eventuelle ombygginger og tilpasninger som følge av en funksjonsnedsettelse. For å hindre at personer med nedsatt funksjonsevne faller ut av arbeidslivet, vil Regjeringen skjerme den brukergruppen som får stønad til bil for å komme seg til og fra arbeid eller utdanning.»

LES OGSÅ: SE HVA HUN KJØRER RULLESTOLEN RETT INN I

Mens det legges opp til et budsjettkutt på 75 millioner kroner for biler i gruppe en i statsbudsjettet for 2015, økes budsjettet med 25 millioner kroner for kassebiler i gruppe 2. Samlet innebærer dette et kutt på 50 millioner kroner i bilordningen for 2016.

Regelverket for gruppe 2-biler vil ikke endres, men det ligger an til en oppmykning i kravene til gangfunksjon ved vurdering av bilstønad.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.