Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

En el-sparkesykkel ligger på tvers av et fortau. I bakgrunnen kommer en fotgjenger med handleposer gående mot den.
SNUBLEFELLER: El-sparkesykler I store mengder gjør fortauene utrygge for funksjonshemmede og andre myke trafikanter, både når de kommer i stor fart og når de blir liggende som barrierer og snublefeller. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Hareide trosser råd: El-sparkesykler blir ikke forbudt på fortauet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommer ikke til å forby elektriske sparkesykler på fortau, slik funksjonshemmedes organisasjoner har bedt om. Årsaken er frykt for alvorlige ulykker dersom sparkesyklene tvinges ut i veibanen, forklarer statssekretær Ingelin Noresjø.

Ivar Kvistum
Publisert 29.04.2021 10:16

Politikerne vil rydde opp i sparkesykkel-kaoset som gjør fortauene utrygge og utilgjengelige for funksjonshemmede og andre grupper av mye trafikanter.

I går skrev Handikapnytt at flertallet i kommunalkomiteen på Stortinget forbereder et lovforslag som skal gi kommunene myndighet til å sette rammer og regler for utleievirksomheten lokalt.

Les mer: GIR KOMMUNENE STYRING PÅ SPARKESYKLENE

Hareide toer sine hender

Samtidig har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varslet at han i løpet av noen få uker vil komme med en forskrift med regler for selve bruken av elektriske sparkesykler i trafikken.

Og mens Norges Handikapforbund er strålende fornøyde med initiativet fra kommunalkomiteen, får Hareides varslede trafikkregler en langt mer lunken mottakelse.

– Problemet er ikke løst. Hareide toer sine hender og konkluderer med at fortauene fortsatt skal være utrygge for fotgjengere, sier Magnhild Sørbotten, leder i Handikapforbundets samferdselsnettverk.

Hareide toer sine hender og konkluderer med at fortauene fortsatt skal være utrygge for fotgjengere.

Nye regler

Ifølge NRK vil Knut Arild Hareide innføre blant disse reglene:

  • Man kan få parkeringsbot hvis man ikke parkerer skikkelig.
  • Det er kun lov å være én person på el-sparkesykkelen av gangen.
  • Det skal settes opp skilt om hvor det er lov å kjøre og ikke.
  • Man kan ikke kjøre raskere enn seks km/t på fortau når man kjører forbi fotgjengere.

Samtidig avviser Hareide å innføre forbud mot å kjøre el-sparkesykkel i beruset tilstand. Dagens lovverk forbyr allerede «overstadig beruselse», begrunner han overfor NRK.

Følger ikke rådet

Magnhild Sørbotten konstaterer at samferdselsministeren dermed ikke følger den entydige anbefalingen han fikk fra både Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: Få sparkesyklene vekk fra fortauet!

Les mer om organisasjonenes innspill her: SAMLET KRAV TIL MYNDIGHETENE: SPARKESYKLENE MÅ VEKK FRA FORTAUET

At Hareide i stedet vil pålegge førerne av el-sparkesykler å passere andre på fortauet i 6 km/t er ikke bra nok, ifølge Sørbotten.

– For det første mangler de fleste av disse sparkesyklene speedometer. For det andre er det vanskelig å holde balansen på dem når hastigheten blir for lav. Og for det tredje fanges aktsomhetskravet allerede opp av generelle bestemmelser, sier hun.

Kult foran ansvarlig

Sørbotten mener det er positivt at Hareide rasler med trusselen om bøter for villmannsparkering, men hun er forundret over at Hareide verken stiller krav om alder eller edruskap for førere av el-sparkesykler.

– Det kan virke som at det som oppfattes som kult, har gått foran det som er ansvarlig. Paradokset er at et parti som normalt er opptatt av myke trafikanter, fortsatt vil tillate så stor grad av utrygghet på fortauene, sier hun.

Konflikter i veibanen

Når samferdselsministeren ikke ønsker et el-sparkesykkelforbud på fortauene, er det av frykt for alvorlige ulykker dersom de tvinges ut i veibanen.

Det forklarer statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i en e-post til Handikapnytt.

– Innføres det et forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau, vil brukerne tvinges til å ferdes på andre arealer. I bysentrum, der utfordringene og konfliktene er størst, vil elsparkesyklene måtte benytte veibanen, med fare for at det der oppstår konflikter – og i verste fall alvorlige ulykker – med biler, busser, trikker og lastebiler, skriver hun.

Noresjø  viser til at syklene er populære, og det er ingen grunn til å tro at folk vil slutte å bruke dem selv om de utestenges fra fortauet.

Hun mener det vil være et for inngripende tiltak å forby el-sparkesykler på fortau, blant annet fordi det også vil gjelde der hvor det ikke er problemer.

– Dagens regler som tillater el-sparkesykler på fortau, gangvei og sykkelareal gjør at brukerne kan plassere seg der det til enhver tid er minst annen trafikk. På fortau og gangvei skal bruken av el-sparkesykkel skje på de gåendes premisser. Begrensningene i størrelse og hastighet reduserer risikoen for at fortau i stor grad blir et område for motorisert ferdsel, skriver Ingelin Noresjø.

***

OPPDATERINGER: Ingelin Noresjøs kommentar ble lagt til i saken 30. april kl. 15.00

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.