Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ann-Marit Sæbønes.
FIKK JONAS TIL Å LYTTE: – Min opplevelse er at Jonas Gahr Støre har beveget seg veldig, sier Ann-Marit Sæbønes. Hun leder gruppa i Arbeiderpartiet som overbeviste partiledelsen om at de må gå inn for å ta FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i norsk menneskerettslov. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Et gjennomslag i kampen for funksjonshemmedes rettigheter

Partiledelsen har lyttet til oss, konstaterer Ann-Marit Sæbønes. Hun leder en gruppe som arbeider for påvirke Arbeiderpartiet til å føre en mer inkluderende politikk for funksjonshemmede, og nå mener hun de har vunnet en viktig seier.

Ivar Kvistum
Publisert 01.10.2020 06:00

– Det er en viktig seier og et gjennomslag når et av landets største partier programfester at de vil gå inn for å inkorporere CRPD. Jeg kan ikke skjønne at dette er noe de kan gå tilbake på nå.

Det sier leder i Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede, Ann-Marit Sæbønes, til Handikapnytt.

I utkastet til nytt partiprogram som ble presentert fredag 25. september, er det tatt inn et punkt om at Arbeiderpartiet vil utrede hvordan FN-konvensjonene for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) kan innlemmes i den norske menneskerettighetsloven.

Les mer: NYTT PARTIPROGRAM: ARBEIDERPARTIET SIER JA TIL Å UTREDE CRPD I NORSK LOV

Kritikk for å ville utrede

At Ap ikke vil gå «rett på» inkorporering, men først ønsker å utrede, er møtt med kritikk.

En av dem som reagerer negativt, er Lars Ødegård – tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund og selv medlem i den samme ressursgruppa i Ap som Sæbønes leder.

«Dette holder ikke, Jonas. vilje har vi fått tilbud om i årevis. Nå forlanger vi politisk handlekraft», skriver Ødegård på Facebook.

Han spør retorisk hva partiet egentlig vil konsekvensutrede:

«Hva er det Arbeiderpartiet ikke har fått med seg om diskrimineringen, utenforskapet og fraværet av likestilling for funksjonshemmede?»

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund gir støtte til Ødegårds kritikk. Hun er selv tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Forbedre og forsterke

Selv om Ann-Marit Sæbønes også skulle ønske seg tydeligere formuleringer uten en forutgående utredningsrunde, minner hun om at det framlagte programutkastet kan bli ytterligere forbedret og forsterket i prosessen fram til det blir vedtatt.

– Nå skal partidemokratiet behandle programforslaget. Da må vi som er Ap-medlemmer med engasjement for funksjonshemmedes likestilling, jobbe for at vi får bort utredningsforslaget og går rett på inkorporering, sier hun.

Sæbønes oppfordrer også organisasjonene av funksjonshemmede til å komme med sine innspill til programkomiteen.

Utredningsbehovet ser hun først og fremst som et uttrykk for en usikkerhet knyttet til mulige konsekvenser av forslaget. Men hun mener dette uansett vil bli ivaretatt når et lovforslag skal legges fram for Stortinget. Der vil følgene av forslaget bli grundig belyst.

Har lyttet og beveget seg

Ressursgruppa ble oppnevnt av sentralstyret nettopp for å gi innspill på dette politikkområdet.

Siden starten i januar har ressursgruppa hatt flere møter med flere i Ap-ledelsen, blant annet partilederen. Å få inkorporering av CRPD inn i partiprogrammet har stått høyt på agendaen.

Min opplevelse er at Jonas Gahr Støre har beveget seg veldig i dette spørsmålet i tiden vi har jobbet med denne saken. Han har lyttet.

Overfor Handikapnytt viste Ap-leder Jonas Gahr Støre til at han hadde lyttet til innspill fra partiets egen ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede, som har argumentert stekt for å inkorporere CRPD i norsk lov.

Det bekrefter Ann-Marit Sæbønes.

– Min opplevelse er at Jonas Gahr Støre har beveget seg veldig i dette spørsmålet i tiden vi har jobbet med denne saken. Han har lyttet, sier hun.

– Hvor viktig er det at CRPD blir en del av norsk menneskerettslov?

– Jeg tror ikke at dette vil endre livet til funksjonshemmede over natta. Men det vil bety at man kan bruke CRPD og henvise til bestemmelsene når man argumenterer for sine rettigheter. Og kommunene blir nødt til å forholde seg til CRPD som en del av norsk lov, sier Sæbønes.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.